Jak skrýt revize ve Wordu?

Jak odstranit revizi ve Wordu

Klepněte na kartu Revize. Klepněte na ikonu Odstranit, pokud chcete komentář odstranit, nebo stiskněte a podržte ikonu Odstranit, dokud se nezobrazí seznam Odstranit, a pak proveďte jednu z těchto akcí: Pokud chcete odstranit jenom vybraný komentář, klepněte na Odstranit.

Jak zrušit formátování textu ve Wordu

Vymazat veškeré formátováníVyberte text s formátováním, které chcete vymazat.Vyberte Domů >Vymazat všechna formátování nebo stiskněte Ctrl+mezerník.

Jak odstranit autora poslední změny Word

Na kartě Soubor vyberte Informace. Vyberte Zkontrolovat problémy a zvolte Odebrat osobní údaje. Na kartě Osobní údaje vyberte Odebrat tyto položky z dokumentu.

Jak zkontrolovat plagiátorství ve Wordu

Na kartě Domů vyberteEditor. V podokně Editoru vyhledejte Podobnost a klikněte nebo klepněte na Zkontrolovat podobnost s online zdroji. Až se kontrola provede, Editor vám zobrazí, jaká část obsahu (v procentech) se shoduje s texty nalezenými online a kolik pasáží v dokumentu je potřeba zkontrolovat.

Co jsou revize ve Wordu

Zajímavou funkcí kancelářských programů (Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice, …) je sledování revizí. Jedná se o monitoring úprav, které jsou provedeny v daném dokumentu. Typicky se tato možnost používá vedoucím práce po tom, co mu svou bakalářskou / diplomovou práci pošlete ke kontrole.

Co je revize dokumentu

Funkce revizí je v podstatě elektronická verze toho, kdybyste na vytištěnou stránku zaznamenali změny a poznámky červenou fixou. Výhodou dokumentu v elektronické podobě je samozřejmě možnost dokument ihned upravit, za běžných okolností však není možné vidět změny, které předchozí autor předtím učinil.

Jak zrušit podbarvení textu

Odebrání zvýraznění z části nebo z konců dokumentuVyberte text, ze kterého chcete zvýraznění odebrat, nebo stisknutím Ctrl+A vyberte veškerý text v dokumentu.Přejděte na Domů a vyberte šipku vedle možnosti Barva zvýraznění textu.Vyberte Bez barvy.

Jak se zbavit formátování textu

Vymazání formátování z textuVyberte text, kterému chcete vrátit jeho výchozí formátování.V Word: V nabídce Úpravy klikněte na Vymazat a pak vyberte Vymazat formátování. V PowerPoint: Na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na Vymazat všechna formátování .

Jak odstranit metadata

Upravovat metadata u fotografií můžete přímo ve Windows.

Stejně to funguje i bez zapnutí postranního panelu. Pouze stačí soubor (či více) označit kliknout na něj pravým tlačítkem myši. Skrze volbu Vlastnosti – Podrobnosti – Odebrat vlastnosti a osobní informace pak můžete údaje opět jednoduše měnit či mazat.

Jak odstranit metadata z Wordu

Word: vyčištění dokumentu

Pak klikněte na tlačítko »Zkontrolovat dokument« a pokračujte volbou »Zkontrolovat metadata«. V nově otevřeném okně pokračujte kliknutím na »Zkontrolovat« a okamžik si počkejte na výsledek. Následně klikněte na tlačítko »Odebrat vše« u položky »Vlastnosti dokumentu a osobní údaje«.

Jak se kontroluje plagiátorství

Kontrolu plagiátorství si můžete udělat kdykoliv sami. Buď strávíte mládí kopírováním vlastního textu do vyhledávacího políčka na Googlu, nebo použijete mnohem sofistikovanější a léty prověřený systém Masarykovy univerzity – Odevzdej.cz (thesis.cz).

Jak se pozná plagiát

Když autor okopíruje „jen“ myšlenku. Okopírovat cizí text bez uvedení zdroje je očividný plagiát. Z etického hlediska se stejného prohřešku dopouští i ten, kdo z cizího textu vezme pouze myšlenky, aniž by tento text citoval jako zdroj inspirace.

Jak zrušit sledování změn

Vypnutí sledování změnNa kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny.V rozevíracím seznamu Sledování změn vyberte Vypnuto.

Jak opravit text ve Wordu

Otevřete dokument nebo položku, kterou chcete zkontrolovat. V nabídce Soubor klikněte na Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice > Znovu zkontrolovat dokument.

Jak se zbavit podbarvení ve Wordu

Vyberte text, ze kterého chcete zvýraznění odebrat, nebo stisknutím Ctrl+A vyberte veškerý text v dokumentu. Přejděte na Domů a vyberte šipku vedle možnosti Barva zvýraznění textu. Vyberte Bez barvy.

Jak se zbavit zvýraznění textu

Vyberte text, ze kterého chcete zvýraznění odebrat, nebo stisknutím kombinace kláves Ctrl+A vyberte celý text. Přejděte na Domů a vyberte šipku vedle možnosti Barva zvýraznění textu. Vyberte Bez barvy.

Jak zrušit ukotvení objektu Word

Uvolnění ukotvení textuOznačte ukotvený text.Vyberte položky nabídky Zpracovat > Text > Zrušit ukotvení. Text bude přesunut zpět na pozici, ve které se nacházel před svým ukotvením.

Co je to metadata

Metadata dokumentů jsou informace o různých souborech, nejen o obrázcích, ale také například o hudbě. Metadata obsahují informace například o počtu stránek, o tom, kdo a kdy soubor vytvořil, o autorovi nebo také jakou příponu soubor má. Všechny informace, které mohou být uživateli užitečné při další práci se souborem.

Jak změnit metadata

Úpravy nebo přidávání metadat dokumentuZvolte Soubor > Vlastnosti, klikněte na záložku Popis a pak klikněte na Další metadata.Ze seznamu na levé straně vyberte Další možnosti.Chcete-li metadata upravit, proveďte libovolné z následujících úkonů a pak klikněte na OK.

Jak zjistit jestli je moje práce plagiát

Plag.cz – systém kontroly plagiátů kontroluje více než 14 bilionů webových stránek, článků, knih a periodik, a pomůže vám odhalit případné plagiátorství ve vašich dokumentech. Je uznáván jako systém kontroly národních plagiátů ve 3 zemích. Využívá mimořádně přesný detekční algoritmus.

Co hrozí za plagiátorství

Nově může vysoká škola za plagiátorství postihovat i své absolventy. To má na starosti přezkumná komise rektora. Nejpřísnějším trestem je ztráta titulu. K tomu se přistupuje, pokud jde o úmyslné plagiátorství hrubě porušující autorské právo.

Jak dlouho trva kontrola plagiátů

Je tak dobré vědět, že si během několika hodin (maximálně dnů) můžete ověřit, zda se nechystáte odevzdat plagiát.

Kdy se práce považuje za plagiát

„Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje,“ uvádí například Masarykova univerzita v Brně.

Jak ve Wordu zobrazit komentáře

Přidání nebo zobrazení komentářů

Pokud chcete v zobrazení pro úpravy zobrazit komentáře, klikněte na Revize > Zobrazit komentáře. Pokud chcete přidat nový komentář, klikněte na Revize > Nový komentář. Pokud máte desktopovou aplikaci Word, otevřete dokument příkazem Otevřít ve Wordu a zapněte sledování změn.

Jak se zbavit kotvy ve Wordu

Na kartě Zobrazení označte v seznamu některou z ukotvených vlastností (tyto nemají žádný přednastavený symbol) a zvolte položku kontextového menu Zrušit ukotvení. Ukotvení textu vlastnosti bude uvolněno a text lze nyní přesouvat samostatně.