Jak skrýt vzorec?

Jak skrýt text v Excelu

Skrytí hodnot buněkVyberte buňku nebo Oblast obsahující hodnoty, které chcete skrýt.Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového.V seznamu Druh klikněte na položku Vlastní.V poli Typ vyberte existující kódy.Zadejte ;;; (tři středníky).Klikněte na OK.

Jak skrýt buňky v Excelu

Skrytí nebo zobrazení řádků nebo sloupcůVyberte jeden nebo více sloupců a stisknutím klávesy Ctrl vyberte další sloupce, které nejsou vedle.Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané sloupce a pak vyberte Skrýt.

Jak zobrazit výsledek vzorce v Excelu

Pokud chcete zobrazit vzorce ve všech buňkách, stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+, (čárka). Když jsou vzorce viditelné, vytiskněte list běžným způsobem. Až budete chtít přepnout zpátky na zobrazení výsledků vzorců ve všech buňkách, stiskněte znovu klávesovou zkratku Ctrl+, (čárka).

Jak zadat vzorec v Excelu

Zadání vzorce obsahujícího předdefinovanou funkciVyberte prázdnou buňku.Napište symbol rovná se = a potom zadejte funkci. Pokud chcete například vypočítat celkový prodej, zadejte =SUMA.Zadejte levou závorku (.Vyberte oblast buněk a potom zadejte pravou závorku ).Stisknutím klávesy Enter získáte výsledek.

Jak rozbalit řádky v Excelu

Pokud chcete oddělit skupinu, vyberte řádky nebo sloupce a potom na kartě Data ve skupině Osnova klikněte na Oddělit a vyberte Oddělit řádky nebo Oddělit sloupce.

Jak odkrýt sloupec v Excelu

Na kartě Domů ve skupině Buňky klepněte na tlačítko Formát. Proveďte jednu z následujících akcí: V oddílu Viditelnost klikněte na položku Skrýt a zobrazit a poté na příkaz Zobrazit skryté řádky nebo Zobrazit skryté sloupce.

Jak skrýt tabulku v Excelu

Pokud chcete skrýt celou tabulku, klikněte pravým tlačítkem myši na kartu obsahující tabulku a zvolte Skrýt z klientských nástrojů. Pokud chcete skrýt jednotlivé sloupce, otevřete tabulku, u které sloupec skryjete, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na Skrýt v klientských nástrojích.

Jak psát vzorce

Vyberte Vložit > Rovnice nebo stiskněte Alt + =. Pokud chcete použít předdefinový vzorec, vyberte Návrh >Equation. Pokud chcete vytvořit vlastní, vyberte Návrh >Equation > Ink Equation. K napsání rovnice použijte prst, pero nebo myš.

Proč mi nefunguje vzorec v Excelu

Vzorec se nepřepočítá

Když se vzorec nepřepočítá, musíte zkontrolovat, jestli je v Excelu povolený automatický přepočet. Pokud je povolený ruční přepočet, vzorce se nepřepočítávají. Nastavení automatického přepočtu zkontrolujete takto. Vyberte kartu Soubor, vyberte Možnosti a pak vyberte kategorii Vzorce.

Jak vlozit vzorec

Na listu klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec. Zadejte znaménko = (znaménko rovná se) následované konstantami a operátory (až 8 192 znaků), které chcete použít při výpočtu.

Jak vypočítat podíl v Excelu

Výpočet procent, pokud znáte celek a množstvíKlikněte na libovolnou prázdnou buňku.Zadejte =42/50 a stiskněte RETURN. Výsledek je 0,84.Vyberte buňku, která obsahuje výsledek z kroku 2.Na kartě Domů klikněte na Styl procent . Výsledek je 84 %. To je procento správných odpovědí v testu.

Jak zobrazit skryté buňky

Pokud chcete zobrazit sloupec A, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví nebo popisek sloupce B a vyberte Zobrazit skryté sloupce. Pokud chcete zobrazit řádek 1, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví nebo popisek řádku 2 a vyberte Zobrazit skryté řádky.

Jak zobrazit skrytý sloupec A

Na kartě Domů ve skupině Buňky klepněte na tlačítko Formát. Proveďte jednu z následujících akcí: V oddílu Viditelnost klikněte na položku Skrýt a zobrazit a poté na příkaz Zobrazit skryté řádky nebo Zobrazit skryté sloupce.

Jak zobrazit skryté sloupce

Odkrýt sloupce pomocí kontextové nabídkyUmístěte ukazatel myši na sloupec C v záhlaví sloupce.Kliknutím a tažením myší zvýrazníte sloupce C až H, abyste odkryli všechny sloupce najednou.Klepněte pravým tlačítkem na vybrané sloupce.Vyberte možnost Odkrýt.Skryté sloupce budou nyní viditelné.

Jak ve Wordu napsat vzorec

Pokud potřebujete použít rovnici, přidejte ji nebo napište ve Wordu.Vyberte Vložit > Rovnice nebo stiskněte Alt + =.Pokud chcete použít předdefinový vzorec, vyberte Návrh >Equation.Pokud chcete vytvořit vlastní, vyberte Návrh >Equation > Ink Equation.K napsání rovnice použijte prst, pero nebo myš.

Jak použít funkcí Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Proč mi Excel nesčítá

Tyto potíže jsou často dány tím, že formát buňky není vytvářen Excelem, ale uměle zdrojovou aplikací. Ta sice nastaví nějaký číselný formát buňky, ale skutečný formát buňky je odlišný.

Proč mi nefunguje Svyhledat

Nejčastějším problémem, proč nefunguje funkce SVYHLEDAT je to, že hledaná hodnota se nachází vlevo od hodnot, podle kterých vyhledáváte. Může se jednat i o chybu ve fixaci buněk, v nesprávně zvoleném formátu hledaných a cílových hodnot nebo ve špatně značeném sloupci.

Jak Kopírovat vzorce

Vyberte buňku obsahující vzorec, který chcete zkopírovat. Ve skupině Schránka na kartě Domů klikněte na Kopírovat. Udělejte jedno z tohoto: Pokud chcete vložit vzorec a formátování, klikněte ve skupině Schránka na kartě Domů na Vložit.

Jak se počítá podíl

Dělení se zbytkem dvou přirozených čísel je podíl, který je počet, kolikrát je druhé číslo obsažené v prvním, a zbytek, který je součástí prvního čísla, který zůstává. Dělenec děleno dělitel je podíl a zbytek.

Jak se dělá průměr v Excelu

Klikněte na buňku pod čísly, pro která chcete zjistit průměr, nebo vpravo. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku vedle. AutoSum , klikněte na Průměra stiskněte Enter.

Jak zobrazit skryté listy v Excelu

Na kartě Domů klikněte na Formát > v části Viditelnost > Skrýt & zobrazit > Skrýt list. Pokud chcete zobrazit listy, postupujte podle stejných kroků, ale vyberte Zobrazit. V dialogovém okně Zobrazit se zobrazí seznam skrytých listů, takže vyberte ty, které chcete zobrazit, a pak vyberte OK.

Proč mi nejde do Wordu vložit rovnice

Vložení rovnice pomocí editoru rovnic

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Objekt. V dialogovém okně objekt klikněte na kartu vytvořit novou . V seznamu typ objektu klikněte na Microsoft Equation 3,0. Pokud Editor rovnic není k dispozici, bude pravděpodobně nutné ho nainstalovat.

Jak na funkcí Svyhledat

Funkce SVYHLEDAT se používá k vyhledání hodnoty v tabulce. Příklady: =SVYHLEDAT(A2;A10:C20;2;PRAVDA) =SVYHLEDAT("Hernady";B2:E7;2;NEPRAVDA)

Jak vnořit funkcí Když

Pokud jste klikli na KDYŽ, zobrazí se v dialogovém okně Argumenty funkce argumenty funkce KDYŽ. Pokud chcete vnořit jinou funkci, můžete ji zadat do pole argumentu. Můžete třeba zadat SUMA(G2:G5)do Value_if_true funkce KDYŽ. Zadejte všechny další argumenty, které jsou potřeba k dokončení vzorce.