Jak skryt lištu?

Jak zobrazit skryté listy

Pokud chcete znovu zobrazit skrytý list, klikněte pravým tlačítkem na některé z viditelných oušek listů a pak klikněte na Zobrazit. V dialogovém okně Zobrazit klikněte na list, který chcete zobrazit, a pak na OK.

Jak označit všechny listy v Excelu

Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu listu a potom klikněte na možnost Vybrat všechny listy.

Jak vytvořit seznam všech názvu listů ze sešitu

Získejte seznam všech názvů listů ze sešitu s užitečnou funkcíklikněte Kutools Plus > Pracovní list > Vytvořte seznam názvů listů, viz screenshot:V Vytvořte seznam názvů listů V dialogovém okně zadejte následující nastavení: (1.)Po dokončení nastavení klikněte na OK.

Jak najít list v Excelu

Hledejte podle názvu listu pomocí navigačního podokna Kutools for Excel. 1. Ve výchozím nastavení se otevírá navigační podokno. Pokud je zavřeno, klikněte prosím Kutools > Navigační podokno zobrazte navigační podokno a poté klikněte na (Sešit a list) na levé straně navigačního podokna.

Co je ouško listu

Ouško (auricula), také Poševní ouško, je blanitý párovitý výrůstek objímající alespoň částečně stéblo vyskytující se u některých trav. Nachází se na přechodu pochvy a čepele listu, případně řapíku.

Jak ukotvit list v Excelu

Doporučuji si zapamatovat, že se list ukotví VŽDY v LEVÉM HORNÍM rohu buňky. Pak už stačí jen si stoupnout v listu do buňky, kde potřebuji řádky a sloupce ukotvit a pomocí tlačítka Ukotvit příčky se zafixuje řádek i sloupec.

Jak označit celý sloupec

Můžete také kliknout kamkoli do sloupce tabulky a pak stisknout kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK nebo kliknout na první buňku ve sloupci tabulky a pak stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ. Poznámka: Po stisknutí kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK vyberete data sloupce tabulky.

Jak označit celý řádek v Excelu

Výběr jednoho nebo více řádků nebo sloupců

Výběrem čísla řádku vyberete celý řádek. Můžete také kliknout na libovolnou buňku v řádku a potom stisknout kombinaci kláves Shift + Mezerník. Pokud chcete vybrat nesousedící řádky nebo sloupce, podržte klávesu Ctrl a vyberte číslo řádku nebo sloupce.

Jak vytvořit rozevírací seznam

Klepněte na buňku nebo buňky, kde chcete vytvořit rozbalovací seznam. Klepněte na Ověření dat. V části Kritéria vyberte požadovanou možnost: Seznam položek: Chcete-li přidat položku, klepněte na +Přidat, zadejte požadovanou položku a uložte ji klepnutím na Hotovo.

Jak přidat list do Excelu

Pokud chcete vložit nový list před stávající, vyberte příslušný list a potom klikněte na kartě Domů na Vložit ve skupině Buňky a pak klikněte na Vložit list. Tip: Můžete také kliknout pravým tlačítkem na stávající list a potom kliknout na Vložit. Na kartě Obecné klikněte na List a potom klikněte na OK.

Co dělá Ctrl h

Klávesová zkratka CTRL+H nebo příkaz Nahradit otevře v Excelu 2016 v dialogovém okně Najít a nahradit kartu Najít – Podpora Microsoftu.

Jak vložit název listu do buňky

Stačí zadat vzorec = RIGHT (CELL ("název souboru", D2), LEN (CELL ("název souboru", D2)) – FIND ("]", CELL ("název souboru", D2))) v libovolné buňce a stiskněte vstoupit klíč, zobrazí název aktuálního listu v buňce. Tento vzorec je schopen zobrazit pouze název aktuálního listu, ale nikoli název jiného listu.

Jak změnit barvu lištu v Excelu

Klikněte na Rozložení stránky > Barvya vyberte sadu barev, kterou chcete.

Jak ukotvit buňky

Ukotvení sloupců a řádkůVyberte buňku pod řádky a napravo od sloupců, které mají zůstat při posouvání stále zobrazené.Vyberte Zobrazení > Ukotvit příčky > Ukotvit příčky.

Jak ukotvit více sloupců

Pokud chcete ukotvit víc řádků (se začátkem na řádku 1), vyberte řádek pod posledním řádkem, který chcete ukotvit, a klikněte na Ukotvit příčky. Jestliže potřebujete ukotvit víc sloupců, vyberte sloupec vpravo od posledního sloupce, který chcete ukotvit, a klikněte na Ukotvit příčky.

Jak na funkcí Svyhledat

Funkce SVYHLEDAT se používá k vyhledání hodnoty v tabulce. Příklady: =SVYHLEDAT(A2;A10:C20;2;PRAVDA) =SVYHLEDAT("Hernady";B2:E7;2;NEPRAVDA)

Jak použít funkcí Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Jak označit buňky

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti. Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk.

Jak udělat rolovací seznam v Excelu

Vytvoření rozevíracího seznamuVyberte buňky, které chcete seznamy obsahovat.Na pásu karet klikněte na DATA > Ověření dat.V dialogovém okně nastavte Povolit naSeznam.Klikněte na Zdroj,zadejte text nebo čísla (oddělené čárkami, u seznamu s oddělovači), který chcete mít v rozevíracím seznamu, a klikněte na OK.

Jak vytvořit kopii listu v Excelu

Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a vyberte možnost Přesunout nebo zkopírovat. Zaškrtněte políčko Vytvořit kopii. V části Před list vyberte, kam chcete kopii umístit. Vyberte OK.

Jak uložit list v Excelu

Uložení jednoho listuKlikněte pravým tlačítkem myši na kartu název listu.Klikněte na Přesunout nebo Kopírovat.Klikněte na rozevírací nabídku Přesunout vybrané listy do knihy. Vyberte (nová kniha).Klikněte na OK. Otevře se nový sešit s přesunutý listem.Klikněte na > Uložit v novém sešitu.

Co dělá Ctrl F

CTRL+F. Hledat. Pouze ale v programech. Používám-li tedy Word, Chrome, nebo cokoliv jiného, tak přes tuto zkratku vyvolám pole pro vyhledávání v daném dokumentu, nebo třeba na webové stránce.

Co je Ctrl D

Control-D Smaže znak vpravo od kurzoru. Místo toho můžete také použít zkratku Fn-Delete.

Jak přepínat mezi listy v Excelu

Klávesová zkratka – přecházení

Přesouvání mezi listy lze i pomocí kláveosvých zkratek Ctrl + PgUp vlevo, Ctrl + PgUp vpravo.

Jak zamknout buňku ve vzorci

Vyberte buňky, které chcete zamknout. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na malou šipku a otevřete tak místní okno Formát buněk. Na kartě Zámek zaškrtněte políčko Uzamčeno a potom kliknutím na OK zavřete místní nabídku.