Jak udělat nový oddíl ve Wordu?

Jak změnit oddíl

Ve správě disků klikněte pravým tlačítkem na existující svazek, kde chcete další oddíl④, pak vyberte [Zmenšit oddíl]⑤. Funkce zmenšení oddílu automaticky vypočítá maximální velikost, kterou můžete změnit. Můžete také zadat velikost, o kterou chcete oddíl zmenšit⑥ a pak vybrat možnost [Zmenšit]⑦.

Jak udělat novou stránku ve Wordu

Pokud chcete do svého wordového dokumentu vložit prázdnou stránku, umístěte kurzor na místo, kde má nová stránka začínat, a klikněte na Vložení > Prázdná stránka. Objeví se prázdná stránka, kterou můžete hned začít zaplňovat.

Jak vytvořit odlišná Záhlaví a zápatí jednotlivých kapitol

Zvolte příkaz Soubor > Vzhled stránky. Přepněte na kartu Rozvržení. V části Záhlaví a zápatí zaškrtněte okénko různé liché a sudé. Klepněte na OK.
Archiv

Jak oddělit Záhlaví

Vyberte Rozložení > konce > Další stránka. Poklikejte na záhlaví nebo zápatí na první stránce nového oddílu. Kliknutím na Propojit s předchozím tuto možnost vypněte, a zrušte tak propojení záhlaví nebo zápatí s předchozím oddílem. Poznámka: Záhlaví a zápatí jsou propojená samostatně.

Jak udělat oddíl

Přidání konce oddíluVyberte, kde má nový oddíl začít.Přejděte na Rozložení > Konce.Zvolte typ zalomení oddílu, který chcete: Další stránka Konec oddílu spustí nový oddíl na následující stránce. Spojité Konec oddílu spustí nový oddíl na stejné stránce.

Jak Sloučit oddíly ve Wordu

V podokně Navigace na stránce vyberte konec oddílu, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Sloučit s předchozím oddílem.

Jak dělat úpravy ve Wordu

Kontrola, přijetí nebo odmítnutí změnKlikněte nebo klepněte na začátek dokumentu.Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny.Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu.Opakujte to, dokud nezkontrolujete všechny změny v dokumentu.

Jak číslovat od 3 stránky

Postup – Číslování od určité stranyPřejděte na konec strany č.Nyní klikněte 2x na záhlaví na straně č.Vložte číslování stránky pomocí pásu karet “Návrh – Číslo stránky – Horní okraj stránky”.Nyní číslo stránky odpovídá fyzicky číslům stránky.Číslování stránky pak nastavte “Začít od: 1.”Hotovo.

Jak vytvořit záhlaví ve Wordu

Přidání standardního nebo přizpůsobeného záhlaví nebo zápatíPřejděte na Vložení > Záhlaví nebo Zápatí.Vyberte si ze seznamu standardních záhlaví nebo zápatí, přejděte na seznam možností Záhlaví nebo Zápatí a vyberte požadované záhlaví nebo zápatí.Až budete hotovi, vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo stiskněte Esc.

Jak změnit oddíl zápatí ve Wordu

Na kartě Nástroje záhlaví a zápatí – Návrh označte volbu Různé liché a sudé stránky. Toto nastavení se přenese do zápatí všech oddílů s výjimkou prvého. Nastavte zápatí sudé stránky a vložte do něj číslo stránky, umístěné vlevo. Přejděte do zápatí liché stránky a vložte do něj číslo stránky, umístěné vpravo.

Jak změnit záhlaví ve Wordu

Přidání standardního nebo přizpůsobeného záhlaví nebo zápatíPřejděte na Vložení > Záhlaví nebo Zápatí.Vyberte si ze seznamu standardních záhlaví nebo zápatí, přejděte na seznam možností Záhlaví nebo Zápatí a vyberte požadované záhlaví nebo zápatí.Až budete hotovi, vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo stiskněte Esc.

Jak zobrazit oddíly ve Wordu

Počitadlo oddílů je možné si nechat zobrazit na stavovém řádku (klikněte pravým tlačítkem myši na stavový řádek umístěný v dolní části okna dokumentu a zaškrtněte volbu Oddíl) ve tvaru „ODDÍL: 1“ atd. Pro vložení konce oddílu do dokumentu použijte tento postup: Umístěte kurzor na místo, kde chcete vložit konec oddílu.

Jak sloučit oddíly ve Wordu

V podokně Navigace na stránce vyberte konec oddílu, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Sloučit s předchozím oddílem.

Jak smažu konec oddílu

Pokud jste do dokumentu přidali konce oddílů, můžete jejich začátek a konec zobrazit nejsnadněji tak, že zobrazíte formátovací značky. Přejděte na Domů avyberte Zobrazit všechny netisknutelné znaky. Vyberte konec oddílu a stiskněte Klávesu Delete.

Co je to oddíl ve Wordu

Dokument může být rozdělen na několik částí, které se označují jako oddíly. Nový dokument je tvořen vždy jediným oddílem. Rozdělení dokumentu na několik oddílů vám umožní nastavit vzhled dokumentu v různých oddílech odlišným způsobem.

Jak porovnat text ve Wordu

Porovnání dvou verzí dokumentuOtevřete jednu ze dvou verzí dokumentu, které chcete porovnat.V nabídce Revize vyberte Porovnat dokumenty.V seznamu Původní dokument vyberte původní dokument.V seznamu Revidovaný dokument přejděte na druhou verzi dokumentu a pak vyberte OK.

Jak povolit úpravy ve Wordu

Povolení úprav v dokumentuPřejděte na Soubor > Informace.Vyberte Zamknout dokument.Vyberte Povolit úpravy.

Jak číslovat stránky ve Wordu až od

Pokud chcete, aby číslování začínalo číslem 1 až od druhé stránky, zvolte Číslo stránky > Formát číslování stránek a nastavte možnost Začít od na hodnotu 0.

Jak zvýraznit záhlaví

Klikněte na Vložení > Záhlaví a zápatí. Přidejte text záhlaví nebo zápatí. K dalšímu přizpůsobení použijte nabídku Možnosti. Pokud chcete záhlaví a zápatí zavřít, vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo stiskněte Esc.

Jak udělat záhlaví

Přidání standardního nebo přizpůsobeného záhlaví nebo zápatíPřejděte na Vložení > Záhlaví nebo Zápatí.Vyberte si ze seznamu standardních záhlaví nebo zápatí, přejděte na seznam možností Záhlaví nebo Zápatí a vyberte požadované záhlaví nebo zápatí.Až budete hotovi, vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo stiskněte Esc.

Jak porovnat dva texty

Word snadno umožňuje porovnat dva dokumenty a označit, co se v nich liší. Ve Wordu klikněte na kartu Revize a na tlačítko Porovnat. Potom vyberte originální dokument a revidovaný dokument a klikněte na OK. Otevře se dokument, který bude mít vyznačení rozdíly.

Jak odemknout Word pro úpravy

Odemknutí zamčeného dokumentuNa kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.V podokně úloh Omezit formátování a úpravy klikněte na Odemknout.Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla, zadejte ho.

Jak nastavit oddíly v dokumentu formáty a číslování stran

Pokud chcete zvolit formát nebo nastavit počáteční číslo, přejděte na Záhlaví a zápatí > Číslo stránky > Formát číslování stránek. Pokud chcete změnit styl číslování, vyberte ve Formátu čísla jiný styl. Pokud chcete změnit počáteční číslo stránky nově vytvořeného oddílu, vyberte Začít od a pak zadejte číslo.

Co je to záhlaví ve Wordu

Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek, logo, atp.) nebo pole, např. pole číslo stránky, datum, název souboru, atd.

Jak porovnat 2 dokumenty

Otevřete jednu ze dvou verzí dokumentu, které chcete porovnat. V nabídce Revize vyberte Porovnat dokumenty. V seznamu Původní dokument vyberte původní dokument. V seznamu Revidovaný dokument přejděte na druhou verzi dokumentu a pak vyberte OK.