Jak udělat poznámku pod čarou v Powerpointu?

Jak vložit poznámku pod čarou Powerpoint

Vložení poznámek pod čarou a vysvětlivekKlikněte na místo, kde chcete odkazovat na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku.Na kartě Reference vyberte Vložit poznámku pod čarou nebo Vložit vysvětlivku.Do poznámky pod čarou nebo vysvětlivky zadejte, co chcete.
Archiv

Jak se dělá poznámka pod čarou

Přidávání poznámek pod čarou a vysvětlivekKlikněte na místo, kam chcete poznámku pod čarou přidat.Klikněte na vložit > Vložit poznámku pod čarou. Word vloží do textu značku odkazu a do dolní části stránky přidá značku poznámky pod čarou.Zadejte text poznámky pod čarou.

Jak zobrazit poznámky v PowerPointu při prezentaci

Zobrazení poznámek během prezentace

Pokud si chcete při předvádění prezentace zobrazit poznámky, ale chcete mít jistotu, že cílová skupina uvidí jenom to, co je na samotném snímku, použijte zobrazení prezentujícího. Tady je postup: V nabídce Zobrazení klikněte na Zobrazení prezentujícího.

Jak zobrazit poznámky v prezentaci

Zobrazení prezentace s poznámkami řečníka

V pravém horním rohu vedle Prezentace klikněte na šipku dolů . Klikněte na Zobrazení Prezentující. Klikněte na Poznámky řečníka.

Jak přidat poznámky do prezentace

Vkládání poznámek do snímku

Poznámky lze vkládat do prezentace k jednotlivým snímkům při práci s nimi v normálním zobrazení, kdy v dolní části pracovní plochy zobrazíte kliknutím na tlačítko Poznámky ve stavovém řádku podokno poznámek s textem Kliknutím vložíte poznámky.

Co je to poznámka pod čarou

Při vložení nové poznámky pod čarou mezi stávající se původní přečíslují; Poznámky jsou svázány s konkrétním textem, takže se posunují společně s textem, když se konkrétní text posune na další stranu dokumentu; Poznámky jsou naformátované ve spodní části každého listu dokumentu.

Jak mají vypadat poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou jsou většinou číslovány podle stránek a umístěny v dolní části odpovídající stránky. Jsou vytištěny menší velikostí písma než základní text, obvykle o dva body. Od ostatního textu jsou odděleny krátkou čarou s mezerou mezi řádky.

Jak číslovat poznámky pod čarou

Formální úprava poznámek pod čarou

Poznámky pod čarou se číslují průběžně v celém textu arabskými číslicemi pomocí „horního indexu“. Písmo v poznámkách pod čarou je zpravidla o dvě velikosti menší než hlavní text práce a řádkování je jednoduché (např. písmo Times New Roman, velikost písma 10 bodů, řádkování 1).

Jak vložit do prezentace poznámky

Vkládání poznámek do snímku

Poznámky lze vkládat do prezentace k jednotlivým snímkům při práci s nimi v normálním zobrazení, kdy v dolní části pracovní plochy zobrazíte kliknutím na tlačítko Poznámky ve stavovém řádku podokno poznámek s textem Kliknutím vložíte poznámky.

Jak zapnout zobrazení prezentujícího

Na kartě Prezentace ve skupině Spustit prezentaci vyberte Od začátku. a potom Zobrazit zobrazení prezentujícího.

Jak zahájit prezentaci

Úvod by měl obsahovat SILNÉ SDĚLENÍ, z něhož posluchači pochopí, proč by vám měli věnovat pozornost a co jim hodláte předat. Úvod by měl být SVŮDNÝ a nikdy ne nudný, čehož můžete dosáhnout provokativní otázkou, šokující statistikou, citátem hrajícím na city nebo osobním příběhem.

Jak aktualizovat poznámky pod čarou

V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).V dokumentu poklikejte na značku odkazu na poznámku. Word stránku automaticky posune na poznámku pod čarou nebo na vysvětlivku.Proveďte požadované změny.

Jak citovat

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Jak v PowerPointu spustit prezentaci

Jak spustit prezentaci

Prezentaci spustíte tak, že na kartě Prezentace vyberete Přehrát od začátku. (Pokud jste vypnuli zjednodušený pás karet, karta Prezentace se nezobrazuje. Použijte místo toho ke spuštění prezentace kartu Zobrazení.)

Jak efektivně prezentovat

Umění prezentace. Prezentujte efektivně sebe i vaši firmuPříprava prezentace. Zdaleka nejde jen o to, vyjmenovat své kvality či znát nazpaměť technické parametry výrobků.Zbavte se trémy.Prezentaci trénujte prakticky.První dojem nevrátíte.Jak hovořit s jistotou a srozumitelněO nic nepřijdete.

Co se píše na konci prezentace

Shrnutí Stručně shrňte hlavní myšlenku své řeči. Snažte se nemluvit příliš nudně, neopakovat stejnými slovy.Výzva k akci. Cílem výzvy k akci je přimět posluchače k tomu, aby něco udělali – jednu konkrétní věc teď, nebo nikdy.Zajímavý tip. Nabízet konkrétní produkty můžete v rámci výzvy k akci.

Jak vytvořit citaci

Vytvoření bibliografie, citací a odkazůUmístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat.Přejděte na Odkazy >styla zvolte styl citace.Vyberte Vložit citaci.Zvolte Přidat nový zdroj a vyplňte informace o zdroji.

Jak udělat přímou citaci

Přímá citace neboli citát je doslovně převzatý text, který uvádíme vždy v uvozovkách, můžeme jej i typograficky zvýraznit kurzívou. V případě delšího citátu než 40 slov nebo 4 řádky lze citát napsat do samostatného odstavce s odsazením 5 pt či o jeden bod menším písmem.

Jak udělat automatickou prezentaci v PowerPointu

Nastavení automatické prezentace je poměrně jednoduché:Na kartě Animace ve skupině Přechod na tento snímek zaškrtněte volbu Automaticky za: a nastavte požadovaný čas v sekundách.Přejděte na kartu Prezentace.Ve skupině Nastavení klikněte na příkaz Nastavit prezentaci.

Jak uložit prezentaci aby se hned spustila

Automatické spuštění prezentace při otevřeníVyberte Soubor > Uložit jako (nebo Uložit kopii).Klikněte na Další možnosti.Přejděte do složky, do které chcete prezentaci uložit.Do pole Název souboru zadejte název prezentace.V části Uložit jako typvyberte PowerPoint Show.

Jak uvést svoji prezentaci

Úvod by měl obsahovat SILNÉ SDĚLENÍ, z něhož posluchači pochopí, proč by vám měli věnovat pozornost a co jim hodláte předat. Úvod by měl být SVŮDNÝ a nikdy ne nudný, čehož můžete dosáhnout provokativní otázkou, šokující statistikou, citátem hrajícím na city nebo osobním příběhem.

Jak prezentovat svoji firmu

Obsah vašeho sdělení může vhodně podtrhnout i řeč těla. I ta se dá natrénovat dopředu. Měla by vhodně doplnit vaši prezentaci a vyjádřit pozitivní postoj k firemním hodnotám a vizím. Vnější postoj bývá v souladu s tím vnitřním, takže pokud chcete dobře prezentovat svou firmu, musíte jí věřit a být na ni hrdý.

Jak by měl vypadat konec prezentace

Na konci prezentace je vhodné ji krátce shrnout a uvést zdroje, z nichž se čerpalo. Pamatujte na to, že prezentace vypadá úplně jinak doma na monitoru a ve škole či v práci na dataprojektoru – monitor barvy prozáří a vysvítí, plátno je má matnější.

Jak vložit citaci do Powerpointu

Přejděte na Odkazy >styla zvolte styl citace. Vyberte Vložit citaci. Zvolte Přidat nový zdroj a vyplňte informace o zdroji.

Jak citovat část textu

Způsoby převzetí původního textu:

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.