Jak udělat rovnou čáru ve Wordu?

Jak udělat vodorovnou čáru

Příkaz pro její vložení najdete v kartě »odstavec«, ve starších verzích Wordu pak v nabídce »Formát | Ohraničení a stínování« pod tlačítkem »Vodorovná čára«.
Archiv

Jak udělat přerušovanou čáru ve Wordu

Nakreslete čáru tečkovanou nebo přerušovanouVyberte čáru, kterou chcete změnit.V části Nástroje kreslení klikněte na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na šipku vedle tlačítka Obrys obrazce.Přejděte na Pomlčky a klikněte na styl čáry, který chcete použít.

Jak udělat dlouhou čáru

Nejrychleji přidáte vodorovnou čáru (neboli linku) pomocí funkce Automatický formát. Když zadáte určité znaky třikrát do vlastního odstavce a pak stisknete Klávesu Enter, stanou se tyto znaky okamžitě vodorovnou čárou s plnou šířkou. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit vodorovnou čáru.
Archiv

Jak se maluje ve Wordu

Klikněte v dokumentu na místo, kde chcete vytvořit výkres. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce. Když najdete obrazec, který chcete vložit, poklikejte na něj, abyste ho automaticky vložili, nebo ho kliknutím a přetažením nakreslete do dokumentu.

Jak nakreslit rovnou čáru ve Wordu

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce. V části Čáry klikněte pravým tlačítkem na čáru nebo spojnici, kterou chcete přidat, a potom klikněte na Zamknout režim kreslení. Klikněte na místo, kde chcete čáru nebo spojnici začít, a přetáhněte kurzor na místo, kde má čára nebo spojnice končit.

Jak se píše rovně lomítko

Na české klávesnici

AltGr + W , pravý Alt, tedy tzv. grafický Alt (obdoba Ctrl + Alt + W ).

Jak dělat úpravy ve Wordu

Kontrola, přijetí nebo odmítnutí změnKlikněte nebo klepněte na začátek dokumentu.Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny.Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu.Opakujte to, dokud nezkontrolujete všechny změny v dokumentu.

Jak nastavit vodící znak

Přidání znaků tabulátoruPřejděte na Formát > Tabulátory.Výběrem karty přidáte znaky odkazové čáry.Vyberte zarovnání.V části Leader (Odkazový znak) vyberte možnost Leader character (Znak odkazové čáry), kterou chcete zobrazit.Vyberte OK.

Jak udělat rovně lomeno

Svislá čára, rovná čára, rovné lomítko nebo také pipe.Podržte tedy Ctrl + levý Alt a pak stiskněte klávesu dvojitého W.Stiskněte tedy pravý Alt a klávesu dvojité W.Podržte levý Alt a vyťukejte na numerické klávesnici za sebou čísla 1, 2, 4.

Jak zapnout kreslení

Pokud máte zařízení s dotykovým ovládáním, karta Kreslení se zapne automaticky. Jinak ho zapněte tak, že vyberete Možnosti souboru > > Přizpůsobit pás karet > Kreslení.

Jak udělat ve Wordu kruh

Nakreslete ovál nebo kruh

Na kartě Vložení klikněte na Obrazce. V části Základní tvary klikněte na Elipsa. Klikněte na místo, kde má ovál začít, a tažením nakreslete obrazec. Pokud chcete nakreslit kruh, stiskněte při přetahování klávesu Shift.

Jak Gumovat ve Wordu

V panelu nabídek KRESLIT můžeme zvolit ze dvou nástrojů. Po kliknutí na možnost GUMA se zobrazí obrázek gumy, pomocí které můžeme gumovat jednotlivé čáry tabulky.

Jak se dělají znaky na klávesnici

Pro běžně používané znaky se obvykle užívá kombinace klávesy Shift a stisku příslušné dodatečné klávesy (jako zmiňovaná dvojtečka, nebo otazník). Pro méně běžné znaky pak bývá určena kombinace Pravý Alt (někde také „Alt Gr“) + klávesa (složené závorky, zavináč, znak dolaru atd.).

Jak udělat lomítko na klávesnici

Zpětné lomítko na PC

Americká klávesnice ho má umístěné přímo mezi základními klávesami – můžete jej najít na třetí klávese za L směrem doprava. Ale pokud nechcete měnit klávesnice jenom kvůli jednomu znaku, můžete si klidně nechat českou klávesnici a použít buď levý anebo pravý Alt.

Jak povolit úpravy ve Wordu

Povolení úprav v dokumentuPřejděte na Soubor > Informace.Vyberte Zamknout dokument.Vyberte Povolit úpravy.

Jak pracovat s komentáři ve Wordu

Použití komentářůVyberte text, který chcete okomentovat, nebo klikněte na kurzor v textu a pak udělejte jednu z těchto možností, aby se nový komentář objevil na pravém okraji: Na kartě Revize klikněte na Nový komentář. V podokně Komentáře klikněte na Nový.Vyberte tlačítko Přidat komentář nebo stiskněte Ctrl+Enter.

Co je to vodící znak

Zarovnání určuje, jak bude text s daným odsazením zarovnán (viz níže) a vodící znak je symbol, kterým budou jednotlivé pozice tabulátorů spojeny. Následující obrázek ilustruje, jak jednotlivá nastavení vypadají: tabulátory jsou na 2 a 12 cm, zarovnání druhého tabulátoru je na desetinnou čárku a vodicí znak jsou tečky.

Jak se dělá Tabulator

Klikněte na kartu Tabulátory. U každé zastavte tabulátoru, kterou chcete vložit, zadejte do pole Pozice zastavte tabulátor, umístění zastavte a potom klikněte na Nastavit. Ve skupinových rámečcích Zarovnat a Vodicí znak vyberte požadované možnosti a poté klikněte na tlačítko OK.

Jak napsat aš čarou

Nabízí se nám buď kombinace Ctrl+Alt+W, nebo jen na české klávesnici fungující AltGr+W (pravý Alt).

Jak napsat lomeno ve Wordu

Další využití pro lomítkoběžný zápis: SHIFT+Úalternativní zápis: vlastní klávesa na numerické klávesnici.ASCII zápis: ALT+47.UNICODE zápis: U+002F.

Jak kreslit do Excelu

Nakreslete ovál nebo kruh

Na kartě Vložení klikněte na Obrazce. V části Základní tvary klikněte na Elipsa. Klikněte na místo, kde má ovál začít, a tažením nakreslete obrazec. Pokud chcete nakreslit kruh, stiskněte při přetahování klávesu Shift.

Jak zapnout funkci rukopis

Na nástrojové paletě klepněte na nástroj Rukopis (nalevo od pera). Začněte psát tužkou Apple Pencil. Funkce Rukopis bude váš rukopis automaticky převádět na text.

Jak napsat text do kruhu

Vytvoření zakřiveného nebo kruhového WordArtuPřejděte na Vložení > WordArtu.Vyberte styl WordArtu, který chcete použít.Zadejte text.Vyberte WordArt.Přejděte na Formát obrazce > textové efekty > Transformovat a vyberte efekt, který chcete.

Jak vytvořit kruh

Nakreslete ovál nebo kruh

Na kartě Vložení klikněte na Obrazce. V části Základní tvary klikněte na Elipsa. Klikněte na místo, kde má ovál začít, a tažením nakreslete obrazec. Pokud chcete nakreslit kruh, stiskněte při přetahování klávesu Shift.

Jak se zbavit vodorovné čáry ve Wordu

Odebrání vodorovné čáryUmístěte kurzor bezprostředně nad vodorovnou čáru.Na kartě Domů klikněte na šipku vedle tlačítka Ohraničení a stínování a potom klikněte na Bez ohraničení.