Jak udělat Zdroj obrázků?

Jak napsat zdroj k obrázku

U vlastních fotografií se běžně používá formulace "Foto autor" (tj. autor textu je zároveň autorem fotografií). Pod tabulku / graf – název, případně popis. Pokud je převzata celá, uvedeme i autora (jméno) nebo zdroj (instituci).
Archiv

Jak citovat obrázky v textu

Lze říci, že korektní citace obrázků v bakalářské práci jsou stejně důležité jako citace jakýchkoliv jiných částí práce. Obecně platí, že obrázky by měly být citovány ihned při použití přímo v bakalářské práci, tzn. umisťujeme je k danému obrazci dle citační normy a pokynů školy.
Archiv

Jak napsat zdroj u tabulky

Jak ocitovat informační zdroje, které jsem použil/a při tvorbě vlastní tabulky nebo grafu Záleží vždy na pokynech pro vypracování práce dané fakulty/katedry. Obecně se postupuje tak, že pod tabulkou/grafem se napíše Zdroj: a vypíší se odkazy/zkrácené citace použitých zdrojů (dle vybrané metody odkazování).

Jak citovat zdroj obrázků

Pokud své obrázky, grafy nebo tabulky zveřejňujete poprvé, není nutné citovat, ale v popisu uvedete, že jste obrázek zhotovili sami (např. foto autor). V jiných případech je nutno tabulku řádně ocitovat. U tabulek a grafů se zohledňuje, zda jsou sestaveny na základě vlastních dat nebo jsou použita data z jiného zdroje.
Archiv

Jak správně napsat zdroje

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak správně citovat elektronické zdroje

V citaci vybrané stránky nebo příspěvku se před adresou URL píše „Dostupné z:“ – neuvádí se však pouze url adresa webového sídla, jako např. „Dostupné z: www.idnes.cz“, ale celá url adresa, na které byl daný příspěvek/část webu nalezen.

Jak napsat knihu jako zdroj

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání.

Jak ve Wordu citovat obrázky

Citace je uvedení zdroje (autor, rok, dílo a podobně, případně licence). Buď to uvedeš přímo pod obrázek, nebo dáš pod obrázek do hranatých závorek číslo a odcituješ vše na jednou v referencích na konci práce. Word na to má funkci jménem Bibliografie (nebo Prameny).

Jak odkazovat na obrázky

obrázky, stejně i grafy, tabulky apod. A i ty je třeba řádně ocitovat. Pokud citujete obrázky nebo grafy, za názvové údaje do hranaté závorky je třeba uvést, o jaký druh zdroje se jedná, např. [obrázek], [graf]…

Jak uvést knihu jako zdroj

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno; PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství.

Jak vložit zdroje

Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat. Přejděte na Odkazy >Vložit citacia zvolte zdroj, který citujete. Pokud chcete přidat podrobnosti, třeba čísla stránek, pokud citujete knihu, vyberte Možnosticitace a pak Upravit citaci.

Jak udělat citaci zdrojů

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak citovat podle ISO 690 v textu

Pokud se jméno autora vyskytuje přirozeně v textu, pak je v závorce jen rok vydání daného informačního zdroje, případně strana. Výjimkou je situace, kdy se v českém textu uvádí jméno autorky v přechýleném tvaru, nebo je jméno korporace uvedeno v překladu. Pak se do závorky obvykle uvádí jméno v originální formě.

Jak citovat knihu podle ISO 690

In: Autoři. Název knihy. Vydání. Místo vydání: Vydavatel, Rok vydání.

Jak vytvořit citát

Způsoby převzetí původního textu:

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak udělat zdroje ve Wordu

Vytvoření bibliografie, citací a odkazůUmístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat.Přejděte na Odkazy >styla zvolte styl citace.Vyberte Vložit citaci.Zvolte Přidat nový zdroj a vyplňte informace o zdroji.

Jak vložit obrázek do obrázku ve Wordu

Vkládání obrázků

Získejte své místo vizuálně – s obrázky. Vyberte Vložit > Obrázky. Vyberte požadovaný obrázek a potom vyberte Vložit.

Jak vytvořit odkaz na obrázek

Vyberte text nebo obrázek, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz. Na pásu karet na kartě Vložení vyberte Odkaz. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na text nebo obrázek a v místní nabídce kliknout na Odkaz . V okně Vložit hypertextový odkaz zadejte nebo vložte svůj odkaz do pole Adresa.

Jak vložit odkaz do obrázků

Vyberte v normálním zobrazení text, obrazec nebo obrázek, který chcete použít jako hypertextový odkaz. Na kartě Vložení klikněte na Hypertextový odkaz. Zobrazí se dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

Jak citovat člověka

Obecná struktura:Jméno dotazovaného, relevantní informace o dotazovaném (podle zaměření práce) [typ sdělení].ANTLOVÁ, Marie, středoškolská učitelka [ústní sdělení].(práce se zabývá metodami výuky na středních školách)LUKASOVÁ, Pavla, zdravotní sestra FN Brno [ústní sdělení].

Jak vytvořit seznam použitých zdrojů

Na kartě Odkazy klepněte na tlačítko Bibliografie a vyberte příslušný formát seznamu použité literatury. Máte na výběr seznam s nadpisem Bibliografie, Citovaná literatura nebo bez nadpisu příkazem Vložit bibliografii.

Jak vytvořit zdroje

V dialogovém okně Vytvořit zdroj vedle Typ zdroje vyberte typ zdroje, které chcete pomocí (například oddíl knihy nebo web). Zadejte podrobnosti o pramenu a klikněte na OK. Zdroj se přidá jako citace na místo, které jste v dokumentu vybrali.

Jak vložit zdroj

Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat. Přejděte na Odkazy >Vložit citacia zvolte zdroj, který citujete. Pokud chcete přidat podrobnosti, třeba čísla stránek, pokud citujete knihu, vyberte Možnosticitace a pak Upravit citaci.

Jak správně citovat zdroje

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak ve Wordu vložit do obrázku text

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na Textové pole, přetažením nakreslete textové pole kdekoli poblíž obrázku a zadejte text. Pokud chcete změnit písmo nebo styl textu, zvýrazněte text, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte požadované formátování textu na Místní nabídka.