Jak ukotvit 2 řádky v Excelu?

Jak v Excelu ukotvit druhý řádek

Pokud chcete ukotvit víc řádků (se začátkem na řádku 1), vyberte řádek pod posledním řádkem, který chcete ukotvit, a klikněte na Ukotvit příčky. Jestliže potřebujete ukotvit víc sloupců, vyberte sloupec vpravo od posledního sloupce, který chcete ukotvit, a klikněte na Ukotvit příčky.

Jak ukotvit horní řádek v Excelu

Jak ukotvit řádky v Excelu Chcete-li ukotvit první řádek, pak stačí kliknout na záložku Zobrazení, dále kliknout na tlačítko Ukotvit příčky a z rozbalené nabídky vybrat Ukotvit Horní řádek.
Archiv

Jak ukotvit libovolný řádek v Excelu

V Excelu na kartě Zobrazení klepněte na Ukotvit příčky. Dále zvolte buď Ukotvit horní řádek, nebo Ukotvit první sloupec. Podle své volby pak při posouvání v tabulce uvidíte, jak kolem vás probíhají buňky, až na první řádek či sloupec.
Archiv

Jak ukotvit list v Excelu

Doporučuji si zapamatovat, že se list ukotví VŽDY v LEVÉM HORNÍM rohu buňky. Pak už stačí jen si stoupnout v listu do buňky, kde potřebuji řádky a sloupce ukotvit a pomocí tlačítka Ukotvit příčky se zafixuje řádek i sloupec.
Archiv

Jak svázat řádky v Excelu

Seskupení řádků a sloupců v Microsoft ExcelNa listu vyznačíte oblast buněk pod sebou, zahrnující seskupované řádky.Na kartě DATA klepnete na tlačítko Seskupit a použijete příkaz Seskupit (skupina Osnova).V zobrazeném okně ponecháte volbu Řádky a potvrdíte tlačítkem OK.

Jak opakovat první řádek v Excelu

Postup je jednoduchý. Jdeme na Rozložení stránky / Tisk názvů. V kolonce "Nahoře opakovat řádky" zadáme první řádek (nebo teoreticky i jinou oblast, která se má opakovat). Obdobně můžeme samozřejmě opakovat i sloupce.

Jak se dostat na poslední řádek v Excelu

Pokud chcete najít poslední buňku obsahující data nebo formátování, klikněte na libovolné místo v listu a stiskněte kombinaci kláves CTRL+END.

Jak spočítat řádky v Excelu

Stačí kliknout na záhlaví sloupce. Stavový řádek v pravém dolním rohu okna Excel zobrazí počet řádků. Stejným způsobem můžete spočítat sloupce, ale tentokrát klikněte na volič řádků na levém konci řádku. Pokud vyberete celý řádek nebo sloupec, Excel spočítá jenom buňky, které obsahují data.

Jak udělat konec řádku

Vložení ručně zadaného konce řádku

Klikněte na místo, kde chcete řádek ukončit. Stiskněte SHIFT+RETURN.

Jak seskupit řádky v Excelu

Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na Seskupit. Potom v dialogovém okně Seskupit klikněte na Řádky apotom klikněte na OK.

Jak opakovat záhlaví v Excelu

Opakování záhlaví tabulky na dalších stránkáchVyberte řádek záhlaví nebo řádky, které chcete na každé stránce opakovat. Výběr musí obsahovat první řádek tabulky.V částiNástroje tabulky na kartě Rozložení klepněte ve skupině Data na položku Opakovat řádky záhlaví.

Jak opakovat funkci v Excelu

Syntaxe pro tuto funkci je následující: =OPAKOVAT(„*“,5); =OPAKOVAT(„_“,10); =OPAKOVAT(„+“,12). Opakovat můžete libovolný znak na klávesnici, a navíc k tomu ještě i symboly.

Jak označit všechny řádky

Výběr jednoho nebo více řádků nebo sloupců

Výběrem čísla řádku vyberete celý řádek. Můžete také kliknout na libovolnou buňku v řádku a potom stisknout kombinaci kláves Shift + Mezerník. Pokud chcete vybrat nesousedící řádky nebo sloupce, podržte klávesu Ctrl a vyberte číslo řádku nebo sloupce.

Co je zkratka CTRL D

Alt-Delete Smaže slovo vlevo od kurzoru. Control-H Smaže znak vlevo od kurzoru. Místo toho můžete také použít klávesu Delete. Control-D Smaže znak vpravo od kurzoru.

Jak funguje funkce Rank

Funkce RANK přiděluje stejným číslům stejné pořadí. Přítomnost stejných čísel však ovlivňuje pořadí po sobě následujících čísel. Pokud se v seznamu celých čísel seřazeném vzestupně objeví například číslo 10 dvakrát a má pořadí 5, potom číslo 11 má pořadí 7 (žádné číslo nemá pořadí 6).

Jak se dělají vzorce v Excelu

Zadání vzorce obsahujícího předdefinovanou funkciVyberte prázdnou buňku.Napište symbol rovná se = a potom zadejte funkci. Pokud chcete například vypočítat celkový prodej, zadejte =SUMA.Zadejte levou závorku (.Vyberte oblast buněk a potom zadejte pravou závorku ).Stisknutím klávesy Enter získáte výsledek.

Jak posunout spojku na konci řádku

zalomení řádku klávesou Shift+Enter. Umístíme kurzor myši bezprostředně před předložku na konci řádku a stiskneme Shift+Enter. Text za kurzorem se posune na další řádek k následujícímu slovu.

Jak se dělá konec odstavce

Vložit konec oddílu

Vyberte, kde má nový oddíl začít. Přejděte na Rozložení stránky >Konce. Konec oddílu, který chcete přidat: Konec oddílu Další stránka zahájí nový oddíl na další stránce.

Jak spojit buňky v Excelu

Klikněte na první buňku a stiskněte Shift a pak klikněte na poslední buňku v oblasti, kterou chcete sloučit. Důležité informace: Ujistěte se, že data obsahuje jenom jedna z buněk v oblasti. Klikněte na Domů > Sloučit a zarovnat na střed.

Jak označit všechny řádky v Excelu

Výběr jednoho nebo více řádků nebo sloupců

Výběrem čísla řádku vyberete celý řádek. Můžete také kliknout na libovolnou buňku v řádku a potom stisknout kombinaci kláves Shift + Mezerník. Pokud chcete vybrat nesousedící řádky nebo sloupce, podržte klávesu Ctrl a vyberte číslo řádku nebo sloupce.

Jak označit v Excelu každý druhý řádek

Klikněte na Domů > Formátovat jako tabulku. Vyberte styl tabulky, který má stínování u každého druhého řádku. Pokud chcete změnit stínování z řádků na sloupce, vyberte tabulku, klikněte na Návrh a potom zrušte zaškrtnutí políčka Pruhované řádky a zaškrtněte políčko Pruhované sloupce.

Co dělá CTRL F

CTRL+F. Hledat. Pouze ale v programech. Používám-li tedy Word, Chrome, nebo cokoliv jiného, tak přes tuto zkratku vyvolám pole pro vyhledávání v daném dokumentu, nebo třeba na webové stránce.

Co dělá CTRL a

K notorickým klávesovým zkratkám používaných nejen v textových editorech, Ctrl + C (zkopírovat označený text/objekt), Ctrl + V (vložit zkopírovaný text/objekt), si také zapamatujte Ctrl + A, což umožní označit veškerý text/objekty najednou a také Ctrl + X, což zase umožní nejen text/objekt zkopírovat, ale také ho …

Jak v Excelu číslovat řádky

Očíslování řádků pomocí funkce ŘÁDEKDo první buňky oblasti, kterou chcete očíslovat, zadejte =ŘÁDEK(A1). Funkce ŘÁDEK vrátí číslo řádku odkazu. Například funkce =ŘÁDEK(A1) vrátí číslo 1.Přetáhněte Úchyt. přes oblast, kterou chcete vyplnit. Tip: Pokud se úchyt nezobrazil, bude jej třeba zřejmě nejprve zobrazit.

Jak se počítá Rank

Funkce RANK přiděluje stejným číslům stejné pořadí. Přítomnost stejných čísel však ovlivňuje pořadí po sobě následujících čísel. Pokud se v seznamu celých čísel seřazeném vzestupně objeví například číslo 10 dvakrát a má pořadí 5, potom číslo 11 má pořadí 7 (žádné číslo nemá pořadí 6).