Jak upravit buňku v Excelu?

Jak upravit velikost buňky v Excelu

Nastavení konkrétní šířky sloupceVyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit.Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Šířka sloupce.Do pole Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.Klikněte na OK.

Jak dat text uprostřed buňky

Zarovnání textu v buňceVyberte buňky s textem, který chcete zarovnat.Na kartě Domů zvolte jednu z následujících možností zarovnání:Chcete-li zarovnat text svisle , vyberte zarovnat , prostředním zarovnáním.Chcete-li zarovnat text vodorovně, vyberte zarovnání textu doleva , na střed nebo Zarovnat text doprava .

Jak upravit číslo v Excelu

Dostupné formáty čísel v ExcelVyberte buňku nebo oblast buněk.Na kartě Domů vyberte v rozevíracím seznamu Číslo. Nebo můžete zvolit jednu z těchto možností: Stiskněte kombinaci kláves CTRL +1 a vyberte Číslo.Vyberte požadovaný formát.

Jak Kopírovat pouze viditelné buňky

Kopírování pouze viditelných buněkVyberte buňky, které chcete zkopírovat: Další informace najdete v tématu Výběr buněk, rozsahů, řádků nebo sloupců na listu.Klikněte na Domů > Najít & Vybrat avyberte Přejít na speciální.Klikněte na Viditelné buňky jenom > OK.Klikněte na Kopírovat (nebo stiskněte Ctrl+C).

Jak rozšířit buňku v Excelu

Vyberte řádek nebo oblast řádků. Na kartě Domůvyberte Formát >šířka řádku (nebo Výška řádku). Zadejte šířku řádku a vyberte OK.

Jak nastavit Jednotky v Excelu

V nabídce Excel klikněte na Předvolby. (Obecné). V nabídce Jednotky pravítka klikněte na měrnou jednotku, kterou chcete použít. Tip: Šířku sloupce můžete také zobrazit přetažením oddělovače sloupců na listu a pozorováním Popisy ovládacích prvků při přetahování.

Jak zalomit text v buňce Excel

Zahájení nového řádku textu uvnitř buňky v ExceluPoklikejte na buňku, do které chcete vložit zalomení řádku.Klikněte na místo ve vybrané buňce, kde chcete řádek zalomit.Stisknutím kombinace kláves Alt+Enter vložíte zalomení řádku.

Jak psát v buňce pod sebe

Tip: Můžete také vybrat buňku a stisknout klávesu F2. V buňce klikněte na místo, kde chcete řádek zalomit, a stiskněte kombinaci kláves Alt +Enter.

Jak změnit formát čísla

Vyberte buňky obsahující data, která chcete přeformátovat. Klikněte na formát čísla > číslo. Tip: Číslo se dá formátovat jako text, pokud je v buňce zarovnané doleva.

Jak Kopírovat buňky v Excelu

Kopírování buněk pomocí funkce Kopírovat a vložitVyberte buňku nebo oblast buněk.Vyberte Kopírovat nebo stiskněte Ctrl+C.Vyberte Vložit nebo stiskněte Ctrl+V.

Jak přesunout sloupec v Excelu

Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat. nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C.

Co je to buňka v Excelu

Průnik souřadnic sloupce a řádky se nazývá buňka. Každý pracovní list v Excelu 2010 obsahuje 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků. Buňka může obsahovat jednu ze tří hodnot: číslo, text nebo vzorec. Čísla vytvářejí data, vzorce a popisky vytvářejí z dat užitečné informace.

Jak roztáhnout sloupec v Excelu

Na kartě Domůvyberte Formát >šířka sloupce (nebo Výška sloupce). Zadejte šířku sloupce a vyberte OK.

Jak nastavit formát buněk v Excelu

Vyberte buňky se stylem Excel. Klikněte pravým tlačítkem myši na použitý styl v části Styly buněkdomovské >. Vyberte Změnit formát > a změňte tak, co chcete.

Jak udělat podmíněné formátování

Použití podmíněného formátování na základě textu v buňkách

Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak Odentrovat v buňce

Odřádkuje text, ale přitom zůstane v buňce.

Jak psát do buňky pod sebe

Pokud chcete v buňce na listu začít psát nový řádek textu nebo mezi řádky či odstavce umístit mezeru, vložte zalomení řádku stisknutím Alt+Enter.

Jak psát do buňky v Excelu

Na listu vyberte buňky, které chcete formátovat. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na Zalamovat text. (V desktopové Aplikaci Excel můžete také vybrat buňku a potom stisknout kombinaci kláves Alt + H + W.)

Jak vytvořit vlastní formát čísla v Excelu

Na kartě Domů ve skupině Číslo vyberte malou šipku a otevřete dialogové okno. Vyberte Vlastní. V seznamu Typ vyberte existující formát nebo do pole zadejte nový.

Jak Kopírovat formát buňky

Kopírování formátu buněkVyberte buňku s formátováním, které chcete zkopírovat.Vyberte Domů > Kopírovat formát.Přetažením vyberte buňku nebo oblast, u které chcete formátování použít.Uvolněte tlačítko myši a mělo by se teď použít formátování.

Jak zafixovat buňku ve vzorci

Dvojité stisknutí klávesy F4 zafixuje buňku pro řádky (A$1) a tři stisknutí zafixuje buňku pro sloupce ($A1). Pokud zmáčkneme klávesu F4 čtyřikrát tak se buňka odfixuje (A1). Základem pro správnou fixaci dat je, že si vždy musíte představit, co plánujete se vzorcem v buňce provádět.

Jak Kopírovat formát buňky v Excelu

Kopírování formátu buněkVyberte buňku s formátováním, které chcete zkopírovat.Vyberte Domů > Kopírovat formát.Přetažením vyberte buňku nebo oblast, u které chcete formátování použít.Uvolněte tlačítko myši a mělo by se teď použít formátování.

Jak Kopírovat obsah buňky v Excelu

Možnosti příkazu Vložit jinakVyberte buňky obsahující data nebo atributy, které chcete kopírovat.Na kartě Domů klikněte na Kopírovat .Klikněte na první buňku v oblasti, kam chcete zkopírovaný obsah vložit.Na kartě Domů klikněte na šipku vedle možnosti Vložita pak vyberte Vložit jinak.Vyberte požadované možnosti.

Jak zamknout buňku v Excelu zkratka

V listu vyberte jenom buňky, které chcete zamknout. Znovu vyskakovací okno Formát buněk (Ctrl+Shift+F). Tentokrát na kartě Zámek zaškrtněte políčko Uzamčeno a potom klikněte na OK.

Jak zamknout buňky ve vzorci

Vyberte buňky, které chcete zamknout. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na malou šipku a otevřete tak místní okno Formát buněk. Na kartě Zámek zaškrtněte políčko Uzamčeno a potom kliknutím na OK zavřete místní nabídku.