Jak upravit metadata?

Jak upravit metadata PDF

Vyberte Nástroje > Upravit PDF > Upravit text a obrázky. Vyberte objekt, klikněte na výběr pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Zobrazit metadata.
ArchivPodobné

Jak zjistit verzi PDF

Identifikace edice a verze aplikace Acrobat nebo Reader

Acrobat Reader: Vyberte možnost Nápověda > O aplikaci Adobe Acrobat Reader. Zobrazí se okno s názvem produktu, přidruženým řetězcem verze a zprávou o autorských právech.

Jak odebrat vlastnosti souborů PDF

Na kartě Soubor vyberte Informace. Vyberte Zkontrolovat problémy a zvolte Odebrat osobní údaje.

Jak zjistit kdo vytvořil pdf

Adobe Acrobat Reader DC

Označení každého z podpisů obsahuje atribut CN pole Subject podpisového certifikátu, takže si můžete jméno autora podpisu rychle prohlédnout přímo v panelu Podpisy. Jak zjistíte úplné DN autora podpisu Úplné DN najdete v textovém poli v dolní části okna.

Jak změnit datum vytvoření souborů PDF

Zvolte příkaz Úpravy > Předvolby > Převést z PDF. V seznamu Převod z PDF vyberte formát a klikněte na položku Upravit nastavení. Vyberte nastavení převodu a klikněte na tlačítko OK.

Jak zjistit počet znaků v PDF

Pokud chcete zjistit počet slov jen v určité části textu, vyberte požadovanou část. Stavový řádek zobrazí počet slov ve vybrané části i v celém dokumentu. Tip: Počet znaků, odstavců a řádků zjistíte, když kliknete na hodnotu počtu slov na stavovém řádku.

Jak zjistit velikost PDF

Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku nástroj Měření. Zobrazí se panel nástrojů Měření a panel Informace o měření. Chcete-li měřit plochy v dokumentu PDF, vyberte libovolný z následujících typů měření: Vyberte nástroj Vzdálenost , chcete-li změřit vzdálenost mezi dvěma body.

Co to je PDF a

PDF/A je oficiální archivační verze formátu PDF definovaná v standardech ISO 19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011. Jedná se o zúžení definice formátu PDF tak, aby bylo možné soubory uložené v PDF/A otevřít beze ztráty informace i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů.

Jak změnit vlastnosti dokumentů

Klikněte na kartu Soubor.Klikněte na tlačítko Informace.Klikněte v horní části stránky na odkaz Zobrazit a upravit vlastnosti databáze.V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na karty vlastností, které chcete zobrazit nebo aktualizovat.Klikněte na tlačítko OK.Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k souboru.

Jak odstranit metadata z Wordu

Word: vyčištění dokumentu

Pak klikněte na tlačítko »Zkontrolovat dokument« a pokračujte volbou »Zkontrolovat metadata«. V nově otevřeném okně pokračujte kliknutím na »Zkontrolovat« a okamžik si počkejte na výsledek. Následně klikněte na tlačítko »Odebrat vše« u položky »Vlastnosti dokumentu a osobní údaje«.

Jak upravit datum v PDF

Přidání polí datum a čas

Při přípravě formuláře v aplikaci Acrobat klikněte na panelu nástrojů na ikonu pole Datum, a poté klikněte v dokumentu na umístění, do kterého chcete pole umístit. Chcete-li zadat čas spolu s datem, dvakrát klikněte na pole Datum a otevřete okno Vlastnosti.

Jak změnit autora v PDF

Změna jména autora u poznámek

Můžete změnit své jméno zobrazované u poznámek v souboru PDF. Postupujte následovně: Přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby (v systému Windows) nebo Acrobat > Předvolby (v systému Mac).

Jak upravit podrobnosti souborů

Klikněte na dotčený soubor pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlastnosti. Přepněte se na kartu Podrobnosti. Zde se nacházejí uložená metadata. Kliknutím na příslušný řádek je můžete začít měnit.

Jak se počítá počet znaků

Jedna normostrana je v českém prostředí text o rozsahu 1800 znaků (počet znaků vychází historicky z možností psacích strojů), což je cca 250 slov rozložených ve 30 řádcích, příčemž na každém řádku je 60 znaků. Počet znaků normostrany se vždy počítá včetně mezer.

Jak rychle hledat v pdf

Hledání a nahrazení textu v dokumentu PDFVyberte možnost Upravit > Hledat (Ctrl/Command+F).Do textového pole v pruhu nástrojů Hledat napište text, který chcete vyhledat.Chcete-li nahradit text, tak kliknutím na možnost Nahradit za rozbalte pruh nástrojů, a poté zadejte text nahrazení do textového pole Nahradit za.

Jak zvětšit velikost souboru PDF

Aplikace Acrobat může změnit velikost stránek PDF, aby odpovídaly vybrané velikosti papíru. Vyberte možnost Soubor > Tisknout. V rozbalovací nabídce Měřítko stránky vyberte jednu z následujících možností: Přizpůsobit na tisknutelnou plochu Zvětší malé stránky a zmenší velké, aby odpovídaly papíru.

Jak zdarma zmenšit PDF

Online nástroj aplikace Acrobat pro kompresi PDF vytvoří soubor optimalizované velikosti na základě očekávané kvality obrázků, písem a dalšího obsahu souboru. Stačí jen přetáhnout soubor PDF do nástroje pro kompresi PDF výše a aplikace Acrobat zmenší velikost souboru, aniž by se snížila kvalita.

Jak převést dokument do PDF a

OpenOffice. Po spuštění programu PDF-XChange Editor Free otevřete požadovaný PDF dokument, následně v hlavním menu vlevo nahoře zvolte Soubor → Uložit jako (Ctrl+Shift+S). Objeví se dialogové okno s informací o názvu souboru a formátu. V políčku Uložit jako typ vyberte volbu PDF/A dokument.

Jak převést práci do PDF a

Jak uložit soubor v MS Word do archivního formátu PDF/AOtevřít soubor.Záložka SOUBOR.Zvolit položku EXPORTOVAT.Zvolit VYTVOŘIT DOKUMENT PDF/XPS.Dále kliknout na ikonku VYTVOŘIT SOUBOR PDF/XPS.Zvolte v nabídce MOŽNOSTI volbu KOMPAKTIBILNÍ S NORMOU ISO 19005-1 (PDF/A)Export do PDF/A potvrdíte volbou PUBLIKOVAT.

Jak odstranit metadata

Upravovat metadata u fotografií můžete přímo ve Windows.

Stejně to funguje i bez zapnutí postranního panelu. Pouze stačí soubor (či více) označit kliknout na něj pravým tlačítkem myši. Skrze volbu Vlastnosti – Podrobnosti – Odebrat vlastnosti a osobní informace pak můžete údaje opět jednoduše měnit či mazat.

Jak naskenovat dokument a upravit

Úprava textu v naskenovaném dokumentu

Zvolte příkaz Nástroje > Upravit PDF. Aplikace Acrobat na dokument automaticky použije OCR a převede jej na plně upravitelnou kopii vašeho souboru PDF. Poznámka: V pravém horním rohu se zobrazí výzva s rozpoznaným jazykem OCR.

Jak zmenit autora dokumentu

Na kartě Soubor vyberte Informace a pak na pravé straně vyhledejte Autor v části Související Lidé. Klikněte pravým tlačítkem na jméno autora a pak vyberte Upravit vlastnost. V dialogovém okně Upravit osobu zadejte nové jméno.

Jak změnit autora revizi

Změňte jméno autora komentáře pro budoucí použití

V otevřeném dokumentu Word klikněte na Soubor > možnosti. V Možnosti aplikace Word v okně, ujistěte se, že se nacházíte v obecně Na kartě změňte název na kartě Uživatelské jméno rámeček, jak je ukázáno níže, a nakonec klikněte na OK .

Jak upravit datum změny

datum a čas) jsou velmi jednoduché. Po instalaci stačí na soubor nebo složku, v které potřebujete upravit vlastnosti, kliknout v průzkumníku pravou myší a zvolit příkaz Změň atributy. Následně vyberete pole, které máte v úmyslu změnit a přepíšete je.

Jak zjistit normostrany

Počet normostran jednoduše vypočítáme podělením počtu znaků s mezerami číslem 1800. Počet znaků s mezerami / 1800 = počet normostran.