Jak upravit zápatí ve Wordu?

Jak posunout zápatí ve Wordu

Poklikejte do oblasti záhlaví nebo zápatí. Vyberte text, který chcete změnit, a zadejte místo něj nové záhlaví nebo zápatí. Vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo poklikáním kamkoli mimo oblast záhlaví nebo zápatí a ukončete ho.
Archiv

Jak posunout zápatí

Změna okraje záhlaví a zápatí

Klikněte na zobrazit > pravítko. Poklikejte na oblast záhlaví nebo zápatí. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+A. Na pravítku přetáhněte značku pravého odsazení.
Archiv

Jak změnit velikost zápatí

Změna výšky záhlaví nebo zápatí o okrajcvaknutí Rozvržení stránky > Okraje > Vlastní Okraje. Viz snímek obrazovky:V praskání Vzhled stránky dialogové okno, zadejte větší nebo menší čísla do Vrchní část or Spodní část textové pole pro změnu výšky záhlaví nebo zápatí.cvaknutí OK, výška záhlaví nebo zápatí bude změněna.

Jak udělat každé zápatí jiné

Pokud používáte oboustranný tisk, je vhodné zvolit odlišná záhlaví či zápatí na lichých a sudých stranách:Vyberte příslušný oddíl (nastavte do něj kurzor a klepněte levým tlačítkem myši).Zvolte příkaz Soubor > Vzhled stránky.Přepněte na kartu Rozvržení.V části Záhlaví a zápatí zaškrtněte okénko různé liché a sudé.
Archiv

Jak oddělit Záhlaví čarou

Na pásu karet vyberte Soubor > Možnosti. V dialogovém okně vyberte kartu Pošta a pak vyberte Možnosti editoru. Na kartě Kontrola pravopisu vyberte Možnosti automatických oprav > Automatický formátovat při psaní. V části Použít při psaní zrušte zaškrtnutí políčka Čáry ohraničení .

Jak zobrazit Záhlaví a zápatí ve Wordu

Přidání standardního nebo přizpůsobeného záhlaví nebo zápatíPřejděte na Vložení > Záhlaví nebo Zápatí.Vyberte si ze seznamu standardních záhlaví nebo zápatí, přejděte na seznam možností Záhlaví nebo Zápatí a vyberte požadované záhlaví nebo zápatí.Až budete hotovi, vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo stiskněte Esc.

Jak změnit barvu Záhlaví ve Wordu

Změna barvy pozadí

Přejděte na Návrh > barva stránky. Vyberte požadovanou barvu. Pokud požadovanou barvu nevidíte, vyberte Další barvy a pak vyberte barvu z libovolné možnosti v poli Barva.

Jak zvětšit Záhlaví

Přidání standardního nebo přizpůsobeného záhlaví nebo zápatíPřejděte na Vložení > Záhlaví nebo Zápatí.Vyberte si ze seznamu standardních záhlaví nebo zápatí, přejděte na seznam možností Záhlaví nebo Zápatí a vyberte požadované záhlaví nebo zápatí.Až budete hotovi, vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo stiskněte Esc.

Jak oddělit Záhlaví ve Wordu

Vyberte Rozložení > konce > Další stránka. Poklikejte na záhlaví nebo zápatí na první stránce nového oddílu. Kliknutím na Propojit s předchozím tuto možnost vypněte, a zrušte tak propojení záhlaví nebo zápatí s předchozím oddílem. Poznámka: Záhlaví a zápatí jsou propojená samostatně.

Kde je zápatí ve Wordu

Přidání standardního nebo přizpůsobeného záhlaví nebo zápatíPřejděte na Vložení > Záhlaví nebo Zápatí.Vyberte si ze seznamu standardních záhlaví nebo zápatí, přejděte na seznam možností Záhlaví nebo Zápatí a vyberte požadované záhlaví nebo zápatí.Až budete hotovi, vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo stiskněte Esc.

Co je to Záhlaví ve Wordu

Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek, logo, atp.) nebo pole, např. pole číslo stránky, datum, název souboru, atd.

Jak oddělit záhlaví ve Wordu

Vyberte Rozložení > konce > Další stránka. Poklikejte na záhlaví nebo zápatí na první stránce nového oddílu. Kliknutím na Propojit s předchozím tuto možnost vypněte, a zrušte tak propojení záhlaví nebo zápatí s předchozím oddílem. Poznámka: Záhlaví a zápatí jsou propojená samostatně.

Jak zobrazit záhlaví a zápatí ve Wordu

Přidání standardního nebo přizpůsobeného záhlaví nebo zápatíPřejděte na Vložení > Záhlaví nebo Zápatí.Vyberte si ze seznamu standardních záhlaví nebo zápatí, přejděte na seznam možností Záhlaví nebo Zápatí a vyberte požadované záhlaví nebo zápatí.Až budete hotovi, vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo stiskněte Esc.

Kde je záhlaví

Záhlaví je text, který je umístěn v horní části stránky a je vizuálně oddělen od vlastního obsahu. Tento knižní prvek najdeme především v knihách, katalozích, bulletinech, časopisech, novinách a dalších vícestranných publikacích a periodikách.

Jak nastavit Záhlaví

Klikněte na Vložení > Záhlaví a zápatí. Přidejte text záhlaví nebo zápatí. K dalšímu přizpůsobení použijte nabídku Možnosti. Pokud chcete záhlaví a zápatí zavřít, vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo stiskněte Esc.

Jak změnit barvu obrázků ve Wordu

Klikněte na obrázek, který chcete změnit. V části Nástroje obrázku vyberte kartu Formát a ve skupině Upravit vyberte Barva. Pokud nevidíte kartu Formát nebo Nástroje obrázku, ujistěte se, že jste obrázek vybrali.

Jak vytvořit Záhlaví a zápatí

Přidání standardního nebo přizpůsobeného záhlaví nebo zápatíPřejděte na Vložení > Záhlaví nebo Zápatí.Vyberte si ze seznamu standardních záhlaví nebo zápatí, přejděte na seznam možností Záhlaví nebo Zápatí a vyberte požadované záhlaví nebo zápatí.Až budete hotovi, vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo stiskněte Esc.

Jak rozdělit dokument ve Wordu na oddíly

Rozdělení dokumentu na více oddílů provedete tímto postupem:Postavte kurzor do místa dokumentu, kde má začínat nový oddíl.Na kartě Rozložení stránky klepněte na tlačítko Konce.Ze zobrazené nabídky použijte příkaz Konce oddílů – Další stránka.

Kde je zápatí

Zápatí stránky je v typografii text, který je umístěn na dolní části stránky vytištěného textu a je vizuálně oddělen od vlastního těla textu. Tradičně je zápatí stránky vyhrazeno pro čísla stránek.

Co je to záhlaví ve Wordu

Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek, logo, atp.) nebo pole, např. pole číslo stránky, datum, název souboru, atd.

Jak zmenit vzhled ve Wordu

Změna motivuOtevřete aplikaci Microsoft 365, například Word, Excel nebo PowerPoint.Vlevo nahoře vyberte Soubor > Možnosti > Obecné > Motiv Office.Zvolte jednu z možností.

Jak změnit barvu obrazovky

Zapnutí převrácení barevV zařízení otevřete aplikaci Nastavení .Vyberte položku Přístupnost.V sekci Barva a pohyb vyberte Převrácení barev.Zapněte možnost Použít převrácení barev.

Jak změnit oddíl

Ve správě disků klikněte pravým tlačítkem na existující svazek, kde chcete další oddíl④, pak vyberte [Zmenšit oddíl]⑤. Funkce zmenšení oddílu automaticky vypočítá maximální velikost, kterou můžete změnit. Můžete také zadat velikost, o kterou chcete oddíl zmenšit⑥ a pak vybrat možnost [Zmenšit]⑦.

Jak rozdělit stránku ve Wordu na 3 díly

Na kartě Rozložení stránky rozklikněte v panelu Vzhled stránky tlačítko Konce a zvolte možnost Strana. Stejně postupujeme i v případě, že chceme rozdělit dokument na oddíly. Konec oddílu Nepřetržitě využijete v okamžiku, kdy chcete změnit formátování, například změnit počet sloupců, a nechcete vytvářet novou stránku.

Jak změnit barvu ve Wordu

Přidání, změna nebo odstranění barvy pozadí ve WorduPřejděte na Návrh > barva stránky.V části Barvy motivu nebo Standardní barvy zvolte požadovanou barvu. Pokud požadovanou barvu nevidíte, vyberte Další barvy a pak vyberte barvu z pole Barvy.