Jak ve Wordu citovat Obrázky?

Jak přidat titulky k obrázku

WordKlikněte na obrázek, ke kterému chcete přidat titulek.Klikněte na Reference > Vložit titulek.Můžete použít výchozí titulek, který se zobrazuje v poli Titulek.

Jak citovat obrázky v bakalářské práci

Lze říci, že korektní citace obrázků v bakalářské práci jsou stejně důležité jako citace jakýchkoliv jiných částí práce. Obecně platí, že obrázky by měly být citovány ihned při použití přímo v bakalářské práci, tzn. umisťujeme je k danému obrazci dle citační normy a pokynů školy.

Jak citovat obrázky v textu

Tištěný obrázek:

Jméno tvůrce grafického díla. Název grafického díla. Vedlejší názvy [alternativní názvy] [druh nosiče/technika]. In: Jméno tvůrce dokumentu.
Archiv

Jak vložit popisek obrázku ve Wordu

Na kartě Reference klikněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek. V seznamu Popisek vyberte popisek, který nejlépe popisuje objekt, například Obrázek nebo Rovnice. Pokud seznam neobsahuje požadovaný popisek, klikněte na tlačítko Nový popisek, zadejte do pole Popisek nový popisek a klikněte na tlačítko OK.

Jak spojit obrázek s textem ve Wordu

Stiskněte a podržte Ctrl a postupně vyberte obrazce, obrázky a další objekty, které chcete seskupit. Možnost Zalamovat text pro každý objekt musí být jiná než Rovnoběžně s textem. Další informace naleznete v tématu Obtékání textu. skupiny a pak vyberte Seskupit.

Jak ve Wordu seskupit obrázky

Seskupení obrazců, obrázků a dalších objektůStiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na obrazce, obrázky nebo jiné objekty, které chcete seskupit. Abyste mohli tlačítko Seskupit povolit, budete muset vybrat víc obrazců, obrázků nebo objektů.Vyberte tlačítko Uspořádat a zvolte Seskupit.

Jak se citují obrázky

MLA klade důraz na autory, takže citaci vždy začněte jménem fotografa (příjmení, křestní jméno a iniciály). Poté uveďte název fotografie. Vždy, když citujete digitální obrázek, budete muset v popisu napsat také formuli Digitální obrázek a poté název webu.

Jak citovat obrázky podle ISO 690

Pokud svůj materiál publikujete poprvé, tak vlastně ještě necitujete, ale např. u fotografií v popisu uvedete: Foto autor (myšleno autor fotografie je totožný s autorem textu) nebo Foto Josef Novák. Totéž u skic. U tabulek se běžně autor neuvádí, pokud je jejich autorem autor díla.

Jak citovat vlastní obrázek

Citace je uvedení zdroje (autor, rok, dílo a podobně, případně licence). Buď to uvedeš přímo pod obrázek, nebo dáš pod obrázek do hranatých závorek číslo a odcituješ vše na jednou v referencích na konci práce. Word na to má funkci jménem Bibliografie (nebo Prameny).

Jak vložit obsah obrázku

Vložení seznamu obrázkůKlikněte v dokumentu na místo, kam chcete vložit seznam obrázků.Klikněte na > Vložit tabulku obrázků. Poznámka: Pokud Word dokument maximalizovaný, nemusí být možnost Vložit tabulku obrázků viditelná.Formát a možnosti můžete upravit vdialogovém okně Tabulka obrázků. Klikněte na OK.

Jak vložit do Wordu dva obrázky vedle sebe

Podržte stisknutou klávesu Shift, klikněte na objekty, které chcete zarovnat, a potom klikněte na kartu Formát obrazce . Klikněte na Uspořádat > Zarovnat > Zarovnat vybrané objekty. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté. Vyberte v dokumentu nejméně dva objekty.

Jak zafixovat obrázky ve Wordu

Vyberte obrázek. Vyberte ikonu Možnosti rozložení. Vyberte Zobrazit další apak vyberte Zamknout ukotvení.

Jak udělat z textu obrázek

Vyberte text, který chcete „vyfotografovat“ a stiskem klávesové zkratky Ctrl-C jej zkopírujte do schránky. Spusťte program Malování, aplikaci, která je standardní součástí operačního systému Windows, a stiskem klávesové zkratky Ctrl-V vložte text jako obrázek a soubor uložte.

Jak spojit obrázek s textem

Stiskněte a podržte Ctrl a postupně vyberte obrazce, obrázky a další objekty, které chcete seskupit. Možnost Zalamovat text pro každý objekt musí být jiná než Rovnoběžně s textem. Další informace naleznete v tématu Obtékání textu. skupiny a pak vyberte Seskupit.

Jak spojit dva obrázky do jednoho

Sloučení obrazcůVyberte obrazce, které chcete sloučit: Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a pak vyberte jednotlivé obrazce.Na kartě Formát obrazce vyberte ve skupině Vložit obrazcemožnost Sloučit obrazce .Vyberte požadovanou možnost Sloučit.

Jak citovat snímek obrazovky

Pokud jsou printscreeny vyhotovené Vámi, není třeba citovat. Doporučujeme ke screenům přidat jen zdroj: + URL adresu. Rovněž je vhodné na konec dokumentu uvést program, z něhož byly tyto screenshoty vytvořeny. Pokud jsou printscreeny od někoho převzaté, pak je samozřejmě nutné řádně odcitovat.

Jak správně citovat

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Jak pracovat s obrázky ve Wordu

Vyberte obrázek. Vyberte ikonu Možnosti rozložení. Vyberte Zobrazit dalšía potom proveďte úpravy zarovnání a umístění na kartě Umístění. Pokud nemůžete vybrat žádnou z možností umístění na kartě Pozice, vyberte kartu Obtékání textu a pak vyberte libovolnou možnost kromě možnosti V řádku s textem.

Jak označit všechny obrázky ve Wordu

Tipy pro výběr obrazců a objektůPokud chcete vybrat jeden objekt, klikněte nebo klepněte na objekt.Pokud chcete vybrat více obrazců ve skupině, stiskněte a podržte klávesu Shift nebo Ctrl a klikněte nebo klepněte na obrazce.

Jak upravovat obrázky ve Wordu

Po vložení obrázku do dokumentu na něj klikněte a potom klikněte na kartu Nástroje obrázku – Formát. Ve Wordu můžete vybírat barevné variace, provádět oříznutí, komprimovat obrázky na různých úrovních a používat zvláštní efekty.

Jak vytáhnout z obrázku text

Klikněte pravým tlačítkem na dokument a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Nástroj pro výběr. Přetažením vyberte text nebo kliknutím vyberte obrázek. Klikněte pravým tlačítkem na položku a vyberte možnost Kopírovat.

Jak sloučit obrázek a textové pole

Nakonec proveďte sloučení textového pole s obrázkem. Klepnutím vyberte obrázek, stiskněte klávesu Shift a označte textové pole. Nyní, když máte vybrány obě položky, klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky, která se vzápětí zobrazí, vyberte položku Seskupování a následně položku Seskupit.

Jak spojit dva obrázky do jednoho ve Wordu

Seskupení obrazců, obrázků a dalších objektůStiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na obrazce, obrázky nebo jiné objekty, které chcete seskupit. Abyste mohli tlačítko Seskupit povolit, budete muset vybrat víc obrazců, obrázků nebo objektů.Vyberte tlačítko Uspořádat a zvolte Seskupit.

Jak spojit 3 fotky do jedné

Pokud však chcete jen stylově „sloučit“ a vzájemně překrýt dvě fotografie, nebudete potřebovat žádnou aplikaci v počítači, ale vystačíte si s aplikací přímo v mobilu. Jednou z mnoha, které na Google Play k tomuto účelu slouží, je apka Foto Blender. Zdarma ji stáhnete na Google Play.

Jak správně citovat ve Wordu

Přidání citací do dokumentuKlikněte na konec věty nebo fráze, kterou chcete citovat, a potom na kartě Reference ve skupině Citace & Bibliography klikněte na Vložit citace.V seznamu citací v části Vložit citacivyberte citaci, kterou chcete použít.