Jak vložit obrázek do komentáře v Excelu?

Jak vložit obrázek do excelové tabulky

Vložení obrázku do Excel pro webKlikněte na místo v listu, kam chcete vložit obrázek.Na pásu karet Vložit klikněte na Obrázky.Vyberte Toto zařízeníVyhledejte obrázek, který chcete vložit, vyberte ho a klikněte na Vložit.

Jak udělat poznámku v Excelu

Vkládání jednoduchých poznámek za účelem anotace

Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku a klikněte na příkaz Vložit komentář (nebo stiskněte klávesy Shift+F2). Pokud používáte Excel pro Office 365, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku a zvolte příkaz Nová poznámka. Napište text poznámky.
Archiv

Jak vložit do Excelu odkaz na obrázek

Vložení je jednoduché. Jdeme do buňky, kde se má něco zobrazovat, a tuto buňku zkopírujeme (Ctrl + C). Pak jdeme na Vložit a vložíme Propojený obrázek. Buňka, do které jsme vložili, teď asi zobrazuje odkaz na sebe samu.

Jak zobrazit komentáře v Excelu

Pokud chcete zobrazit jednotlivý komentář, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku a vyberte Zobrazit nebo skrýt komentáře. Pokud chcete zobrazit všechny komentáře v listu, přejděte na kartu Revize a > Zobrazit všechny komentáře.

Jak uložit obrázek z Excelu

Vyberte buňky nebo klikněte na graf nebo objekt, který chcete zkopírovat jako obrázek. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku vedle položky Kopírovat a potom klikněte na Kopírovat jako obrázek.

Jak uložit tabulku jako obrázek

Jak exportovat tabulku jako obrázekVytvořte tabulku a naformátujte ji. Naplňte ji daty.Označte všechny buňky, zkopírujte tabulku.Otevřete modul Draw a z nabídky Úpravy | Vložit jinak vyberte například Rastrový obrázek.Vložený obrázek již můžete exportovat jako obrázek.

Jak vytisknout komentáře v Excelu

Jak rychle tisknout komentáře v aplikaci ExcelOtevřete list a klikněte na přezkoumání > Zobrazit všechny komentáře, zobrazí se komentáře.Pak klikněte na tlačítko Rozvržení stránky > Tisk titulů, A Vzhled stránky Zobrazí se dialogové okno.

Jak změnit barvu komentáře v Excelu

Formátování komentářů na listuVyberte text, který chcete přeformátovat, klikněte na něj pravým tlačítkem a pak zvolte Formát komentáře.Vyberte požadované vlastnosti písma a klikněte na OK.V tomto příkladu jsme změnili písmo, velikost písma a barvu komentáře.

Jak vložit odkaz do Excelu

Vytvoření odkazu na webovou stránkuNa listu vyberte buňku, ve které chcete vytvořit odkaz.Na kartě Vložení vyberte Hypertextový odkaz.V oddílu Zobrazený text zadejte text, který má odkaz představovat.V oddílu Adresa URL zadejte úplnou adresu URL požadované webové stránky.Vyberte OK.

Jak vložit odkaz na soubor do Excelu

Odkaz na souborVyberte Vložit > objekt.Vyberte Vytvořit ze souboru.Vyberte Procházet a přejděte na soubor, který chcete použít.Vyberte Vložit.Vyberte Propojit se souborem a pak vyberte OK.

Jak uložit obrázek do složky

Uložení obrázku jako samostatného souboru

V seznamu Uložit jako typ vyberte požadovaný formát souboru. Do pole název souboru zadejte nový název obrázku nebo přijměte navrhovaný název souboru. Vyberte složku, do které chcete obrázek uložit. Klikněte na tlačítko Uložit.

Jak převést fotku do formátu JPG

Převod jednoho obrázku do jiného souborového formátuKlikněte na Uložit jako… a objeví se okno Uložení obrázku.V poli pro název změňte příponu souboru na tu, kterou používá souborový formát, do kterého chcete obrázek převést.Klikněte na Uložit a nový soubor se uloží v novém formátu.

Jak uložit tabulku z Excelu

Vyberte tabulku, kterou exportujete jako soubor PDF, a klikněte na Soubor > Vývoz > Vytvořte dokument PDF / XPS > Vytvořit PDF / XPS v aplikaci Excel 2013/2016. Viz screenshot: Poznámka: Pokud používáte Excel 2010, vyberte tabulku a klikněte na Soubor > Uložit a odeslat > Vytvořte dokument PDF / XPS > Odeslat jako PDF.

Jak nastavit oblast tisku v Excelu

Nastavení jedné nebo více oblastí tiskuNa listu vyberte buňky, které chcete definovat jako oblast tisku.Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na Oblast tiskua potom klikněte na Nastavit oblast tisku.

Jak tisknout v Excelu

Pokud chcete vytisknout oblast buněk, vyberte je. Pokud chcete vytisknout celý list, nic nevybírejte. Klikněte na Soubor > Tisk > Tisk. Pokud jste vybrali oblast buněk, ale rozhodnete se vytisknout celý list, přepněte před stisknutím klávesy Tisk na možnost Celý sešit.

Jak vložit hypertextový odkaz do mailu

Vložení hypertextového odkazuUmístěte kurzor do textu zprávy na místo, kam chcete přidat odkaz.Na kartě Message (Zpráva) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).Do pole Link (Odkaz) napište adresu odkazu.Do pole Text napište text, který se má zobrazit ve zprávě.

Jak vložit odkaz na složku

Stiskněte Ctrl+K. Na panelu Odkaz na udělejte jednu z těchto věcí: Pokud chcete vytvořit odkaz na existující soubor, klikněte v části Odkaz na na Existující soubor nebo webová stránka a potom vyhledejte soubor v seznamu Prohlédnuté stránky nebo Aktuální složka.

Jak vložit odkaz do obrázků

Odkaz na místo v dokumentu, nový dokument nebo e-mailovou adresuVyberte text, obrazec nebo obrázek, který chcete použít jako hypertextový odkaz.Vyberte Vložení > Odkaz a pak vyberte požadovanou možnost:Vyplňte pole Zobrazený text a Popis a nastavte, kam má odkaz směřovat.Vyberte OK.

Jak poslat odkaz na složku mailem

Klikněte pravým tlačítkem myši (nebo stiskněte a podržte) OneDrive nebo složku a vyberte Sdílet odkaz OneDrive souboru. ( Pokud používáte OneDrive pro firmy, vyberte Sdílet, vyberte Kopírovat odkaza pak vyberte Kopírovat.) Nyní můžete odkaz publikovat, kdekoli chcete. Odešlete odkaz e-mailem pouze několika lidem.

Jak převést obrázek do PNG

Jak převést JPG na PNGNahrajte JPG soubory a převeďte je do PNG formátu online.Zadejte možnosti převodu JPG na PNG.Kliknutím na tlačítko převedete JPG na PNG online.Stáhněte si výsledek ve PNG formátu k prohlížení.Pokud chcete výsledky získat později, můžete poslat odkaz ke stažení e-mailem.

Jak vložit konec stránky v Excelu

Vložení konce stránkyKlikněte na list, který chcete vytisknout.Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení sešitu na náhled konec stránky.Proveďte jednu z následujících akcí:Na kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky klikněte na Konce.Klikněte na Vložit konec stránky.

Jak vytisknout tabulku v Excelu na A4

Tisk tabulky ExceluVýběrem buňky v tabulce tabulku povolte.Vyberte Soubor a pak vyberte Tisk.V části Nastavení vyberte šipku vedle položky Tisk aktivních listů a vyberte Možnost Vytisknout vybranou tabulku.Vyberte Tisk.

Jak zobrazit A4 v Excelu

Klikněte na malou ikonu pro otevření dialogového okna v pravém dolním rohu. Tím se otevře dialogové okno Vzhled stránky. V dialogovém okně Vzhled stránky vyberte kartu Stránka. Vyberte Přizpůsobit na v části Měřítko.

Jak vložit obrázek do těla mailu

Vložení obrázku do textu e-mailové zprávy

Vyberte Vložit > Obrázky. V umístění na počítači nebo v online umístění souborů vyhledejte obrázek, který chcete vložit. Vyberte obrázek a potom zvolte Vložit.

Co to je hypertextový odkaz

Popis. Funkce HYPERTEXTOVÝ ODKAZ vytvoří zástupce, který přejde na jiné místo v aktuálním sešitu, nebo otevře dokument uložený na síťovém serveru, na Intranet nebo na internetu. Když kliknete na buňku obsahující funkci HYPERTEXTOVÝ ODKAZ, Excel přejde na uvedené místo nebo otevře zadaný dokument.