Jak vložit odkaz na soubor do Wordu?

Jak vložit odkaz na dokument do Wordu

Na pásu karet na kartě Vložení vyberte Odkaz. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na text nebo obrázek a v místní nabídce kliknout na Odkaz . V okně Vložit hypertextový odkaz zadejte nebo vložte svůj odkaz do pole Adresa.
Archiv

Jak vytvořit odkaz na Soubor

Propojení s jinými částmi souboruVyberte, co chcete převést na odkaz, a pak vyberte Vložit > hypertextový odkaz nebo stiskněte Ctrl+K.Vyberte Umístit do tohoto dokumentu.Vyberte, kam se má odkaz připojit, a vyberte OK.
Archiv

Jak vložit odkaz na Excel do Wordu

V Excel vyberte data, která chcete zkopírovat, a stiskněte Ctrl+C. Otevřete další Office, klikněte na místo, kam chcete data vložit, a stiskněte Ctrl+V. Klikněte na Možnosti vložení vedle dat a zvolte, jak je chcete vložit.

Jak vložit odkaz do obrázků

Odkaz na místo v dokumentu, nový dokument nebo e-mailovou adresuVyberte text, obrazec nebo obrázek, který chcete použít jako hypertextový odkaz.Vyberte Vložení > Odkaz a pak vyberte požadovanou možnost:Vyplňte pole Zobrazený text a Popis a nastavte, kam má odkaz směřovat.Vyberte OK.

Jak poslat odkaz na Soubor

Klikněte pravým tlačítkem myši (nebo stiskněte a podržte) OneDrive nebo složku a vyberte Sdílet odkaz OneDrive souboru. ( Pokud používáte OneDrive pro firmy, vyberte Sdílet, vyberte Kopírovat odkaza pak vyberte Kopírovat.) Nyní můžete odkaz publikovat, kdekoli chcete.

Jak Kopírovat a vložit odkazy

PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení. Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak vložit PPT do Wordu

Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C. Přepněte do Word dokumentu a klikněte na místo, kde se mají informace zobrazit. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit a potom klikněte na Vložit jinak. V seznamu Vložit vyberte Objekt aplikace Microsoft Office PowerPoint.

Jak vložit odkaz na soubor do Excelu

Odkaz na souborVyberte Vložit > objekt.Vyberte Vytvořit ze souboru.Vyberte Procházet a přejděte na soubor, který chcete použít.Vyberte Vložit.Vyberte Propojit se souborem a pak vyberte OK.

Jak odkazovat ve Wordu

Přidání odkazuVyberte text nebo objekt, který chcete použít jako hypertextový odkaz.Klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na hypertextový odkaz .Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Místo v tomto dokumentu.V seznamu vyberte nadpis nebo záložku, se kterou se má odkaz propojit.

Jak vložit křížový odkaz

Vložení křížového odkazuDo dokumentu zadejte text, kterým začíná křížový odkaz.Na kartě Vložení klikněte na Křížový odkaz.V poli Typ odkazu klikněte na rozevírací seznam a vyberte, na co chcete vytvořit odkaz.V poli Vložit odkaz na klikněte na informace, které chcete vložit do dokumentu.

Jak poslat odkaz

Jak poslat e-mailem odkaz na webovou stránku

Kroky jsou identické bez ohledu na to, jaký program používáte: Klepněte pravým tlačítkem myši nebo klepněte a podržte v těle zprávy. Vyberte možnost vložit pro vložení URL do e-mailu. E-mail odešlete jako obvykle.

Jak sdílet odkaz

Postup vytvoření odkazu, který se otevře přímo na zvýrazněném textu:Na telefonu či tabletu Android otevřete Chrome.Přejděte na stránku s textem, který chcete sdílet.Pokud chcete požadovaný text zvýraznit, podržte jej a pak po něm přetáhněte prstem.Klepněte na Sdílet.

Jak se Kopiruji odkazy

Ke kopírování a vkládání můžete používat klávesové zkratky:PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení.Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak Kopírovat odkaz na PC

Pokud chcete odkaz zkopírovat, stiskněte Ctrl+C. Do schránky se přidá odkaz na soubor nebo složku. Pokud se chcete vrátit do seznamu složek a souborů, stiskněte Esc. Pokud chcete vložit odkaz do dokumentu nebo zprávy, stiskněte Ctrl+V.

Jak dostat text z prezentace do Wordu

Kopírování textů z jednoduché prezentace

V části s osnovou stačí kliknout na libovolné místo, následně zmáčknou kombinaci kláves CTRL + A (vybrat všechen obsah) a přes známou dvojici zkratek CTRL + C text zkopírovat, přepnout do požadovaného textového editoru (Wordu) a pomocí CTRL + V vložit tento obsah.

Jak otevřít PowerPoint ve Wordu

Otevření snímků PowerPointu ve Wordu — pokračování

Pro vkládání snímků z PowerPointu do Wordu můžete použít i funkci Kopírovat a Vložit. Stačí, kdy oba programy spustíte, vyberete snímek, který chcete zkopírovat z PowerPointu do Wordu a klepněte do nabídky Domů > Kopírovat (nebo Ctrl + C).

Jak poslat odkaz na soubor

Klikněte pravým tlačítkem myši (nebo stiskněte a podržte) OneDrive nebo složku a vyberte Sdílet odkaz OneDrive souboru. ( Pokud používáte OneDrive pro firmy, vyberte Sdílet, vyberte Kopírovat odkaza pak vyberte Kopírovat.) Nyní můžete odkaz publikovat, kdekoli chcete.

Jak vložit do Wordu další Word

Vložení nebo propojení se souborem ve WorduPřejděte na Vložení > objektu.Vyberte Vytvořit ze souboru.Vyberte Procházet a zvolte soubor, který chcete použít.Vyberte Vložit.Zvolte Zobrazit jako ikonu pro vložení nebo Odkaz na soubor pro odkaz.Vyberte OK.

Jak vytvořit odkaz na citaci ve Wordu

Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat. Přejděte na Odkazy >Vložit citacia zvolte zdroj, který citujete. Pokud chcete přidat podrobnosti, třeba čísla stránek, pokud citujete knihu, vyberte Možnosticitace a pak Upravit citaci.

Jak vytvořit záložky ve Wordu

Vyberte text, obrázek nebo místo v dokumentu, kam chcete záložku vložit. Klikněte na Vložení > Záložka. V části Název záložkyzadejte název a klikněte na Přidat. Poznámka: Názvy záložek musí začínat písmenem.

Jak vložit odkaz na složku do mailu

Klikněte na ikonu Vložit odkaz v pásu karet zprávy. V závislosti na druhu vkládaného odkazu vyberte možnost Dokument, Složkanebo Konverzace. Přidáváte-li odkaz do dokumentu nebo složky, přejděte ve složce pro synchronizaci k položce, na kterou chcete vytvořit vkládaný odkaz.

Jak se kopíruje odkaz

Zkopírujte adresu URL podle svého prohlížeče: Chrome: Klepněte na adresní řádek. Pod adresním řádkem vedle adresy stránky klepněte na Kopírovat .

Jak vložit zkopírovaný odkaz

V Microsoft Edge zkopírujte adresu URL, kterou chcete použít, na panelu Adresa, a to tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Kopírovat z místní nabídky nebo vyberete adresu a stisknete klávesy CTRL + C. V aplikaci vložte webovou adresu stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + V.

Jak Kopírovat odkaz na soubor

Pokud chcete odkaz zkopírovat, stiskněte Ctrl+C. Do schránky se přidá odkaz na soubor nebo složku. Pokud se chcete vrátit do seznamu složek a souborů, stiskněte Esc. Pokud chcete vložit odkaz do dokumentu nebo zprávy, stiskněte Ctrl+V.

Jak zkopírovat a vložit odkaz

Místo hypertextového odkazu můžete alternativně vložit adresu URL jako webovou adresu: V Microsoft Edge zkopírujte adresu URL, kterou chcete použít, na panelu Adresa, a to tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Kopírovat z místní nabídky nebo vyberete adresu a stisknete klávesy CTRL + C.