Jak vložit rozbalovací menu?

Jak vložit rozbalovací seznam

Klepněte na buňku nebo buňky, kde chcete vytvořit rozbalovací seznam. Klepněte na Ověření dat. V části Kritéria vyberte požadovanou možnost: Seznam položek: Chcete-li přidat položku, klepněte na +Přidat, zadejte požadovanou položku a uložte ji klepnutím na Hotovo.

Jak přidat položku do rozevíracího seznamu

Na listu, kde máte nastavený rozevírací seznam, vyberte buňku, ve které rozevírací seznam je. Přejděte na Data > Ověření dat. Na kartě Nastavení klikněte do pole Zdroj a potom změňte položky seznamu podle potřeby. Každou položku je třeba oddělit čárkou bez mezer takto: Ano,Ne,Možná.

Jak udělat rolovací seznam v Excelu

Vytvoření rozevíracího seznamuVyberte buňky, které chcete seznamy obsahovat.Na pásu karet klikněte na DATA > Ověření dat.V dialogovém okně nastavte Povolit naSeznam.Klikněte na Zdroj,zadejte text nebo čísla (oddělené čárkami, u seznamu s oddělovači), který chcete mít v rozevíracím seznamu, a klikněte na OK.

Jak vložit rozevírací kalendář do Excelu

Otevřete rozevírací kalendář, klikněte na ikonu Kalendář. Kalendář se zobrazí, můžete uživatelům kliknutím datum, které mají na kalendář nebo použijte šipky vlevo a vpravo tlačítek k posouvání v měsících. Pokud uživatelé chcete vložit aktuální datum, budou v dolní části Kalendář klikněte na tlačítko dnes.

Jak vytvořit závislý rozevírací seznam v tabulkách Google

Rozbalovací nabídka.

Na panelu pravidel ověřování dat vyberte v části Kritéria jednu z možností: Rozbalovací nabídka z rozsahu: Vyberte buňky, které chcete do seznamu zahrnout. Rozbalovací nabídka: Zadejte hodnotu rozbalovací nabídky. Kliknutím na Přidat další položku můžete přidat další hodnoty rozbalovací nabídky.

Jak nastavit v Excelu výběr z možností

Klikněte na kartu DATA a dále na tlačítko OVĚŘENÍ DAT (DATA VALIDATION). Na záložce NASTAVENÍ (SETTINGS) zvolte v nabídce povolit SEZNAM (LIST) a po kliknutí do pole ZDROJ (SOURCE) označte myší buňky s hodnotami, které chcete v seznamu vybírat. Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Jak propojit dva soubory Excel

Vyberte buňku nebo buňky, ve kterých chcete vytvořit externí odkaz. Typ = (znaménko rovná se). Přepněte do zdrojového sešitu a klikněte na list obsahující buňky, které chcete propojit. Stiskněte klávesu F3,vyberte název, na který chcete vytvořit odkaz, a stiskněte Enter.

Jak rolovat sloupce v Excelu

Pokud chcete, aby byla určitá část listu viditelná, i když se přesunete do jeho jiné části, přejděte na kartu Zobrazení. Tady můžete volbou Ukotvit příčky uzamknout určité řádky nebo sloupce, případně je rozdělit na podokna a vytvořit tak několik samostatných oken v rámci jednoho listu.

Jak udělat podmíněné formátování

Použití podmíněného formátování na základě textu v buňkách

Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak vložit do tabulky kalendář

Nejprve aktivujeme doplněk, který se jmenuje Mini Calendar and Date Picker. Pak už stačí jen kliknout na buňku, kliknout na okénko doplňku, a je hotovo. Kromě tohoto upozorňuji, že dnešní datum je možné vložit také klávesovou zkratkou Ctrl ; (Ctrl a středník).

Jak propojit Excel s kalendářem

V nabídce Soubor klikněte na Nový ze šablony. V levém navigačním podokně klikněte v části TEMPLATES (ŠABLONY)na aplikace Správa času. Poklikejte na šablonu Vícestránkové kalendáře. Excel otevře nový sešit založený na šabloně měsíčního kalendáře na více listech.

Jak vytvořit Spreadsheet

Otevřete domovskou stránku Tabulek na adrese sheets.google.com. Klikněte na Nová . Tím se vytvoří a otevře nová tabulka.

Jak seskupit řádky v Excelu

Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na Seskupit. Potom v dialogovém okně Seskupit klikněte na Řádky apotom klikněte na OK.

Jak propojit kontingenční tabulky

V sešitu klikněte na prázdnou buňku (která není součástí kontingenční tabulky). Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na ikonu průvodce kontingenční tabulkou a grafem. V průvodci na stránce Krok 1 klikněte na Násobné oblasti sloučení a potom klikněte na Další.

Jak vytvořit kontingenční tabulku v Excelu

Vytvoření kontingenční tabulky v Excelu pro WindowsVyberte buňky, ze kterých chcete vytvořit kontingenční tabulku.Vyberte Vložení > Kontingenční tabulka.Tím se vytvoří kontingenční tabulka založená na existující tabulce nebo oblasti.Zvolte, kam chcete sestavu kontingenční tabulky umístit.Klikněte na OK.

Jak opakovat první řádek v Excelu

Postup je jednoduchý. Jdeme na Rozložení stránky / Tisk názvů. V kolonce "Nahoře opakovat řádky" zadáme první řádek (nebo teoreticky i jinou oblast, která se má opakovat). Obdobně můžeme samozřejmě opakovat i sloupce.

Jak rolovat řádky v Excelu

Pokud chcete, aby byla určitá část listu viditelná, i když se přesunete do jeho jiné části, přejděte na kartu Zobrazení. Tady můžete volbou Ukotvit příčky uzamknout určité řádky nebo sloupce, případně je rozdělit na podokna a vytvořit tak několik samostatných oken v rámci jednoho listu.

Jak použít funkcí Svyhledat

V nejjednodušší podobě funkce SVYHLEDAT říká: =SVYHLEDAT(Co chcete vyhledat, kde to chcete vyhledat, číslo sloupce v oblasti obsahující hodnotu, která se má vrátit, vrátit přibližnou nebo přesnou shodu – označenou jako 1/PRAVDA nebo 0/NEPRAVDA).

Jak použít funkcí Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Jak vložit kalendář do buňky

Nejprve aktivujeme doplněk, který se jmenuje Mini Calendar and Date Picker. Pak už stačí jen kliknout na buňku, kliknout na okénko doplňku, a je hotovo. Kromě tohoto upozorňuji, že dnešní datum je možné vložit také klávesovou zkratkou Ctrl ; (Ctrl a středník).

V jakém programu vytvořit kalendář

Vytvoření kalendáře, jako je tento, když jste online, je rychlé a snadné. Zvolte jednu z našich šablon kalendáře a otevřete ji v aplikaci Office pro web, aby byla vaše (některé kalendáře jsou pro úpravy v aplikaci Excel pro web, některé v aplikaci Word pro web a další pracují v PowerPoint pro web ).

Jak nastavit v Excelu kalendář

Vytvoření ročního kalendáře na jednu stránku

V nabídce Soubor klikněte na Nový ze šablony. V levém navigačním podokně klikněte v části TEMPLATES (ŠABLONY)na aplikace Správa času. Poklikejte na šablonu Kalendář jedné stránky. Excel otevře nový list založený na šabloně ročních kalendářů na jedné stránce.

Jak se dělá sdílená tabulka

Sdílení excelového sešitu s ostatnímiVyberte Sdílet.Vyberte oprávnění a pak Použít.Přidejte lidi.Pokud chcete, napište zprávu.Vyberte Poslat.

Jak sdílet tabulku na Google

Tabulky:

Klikněte na Sdílet. Zadejte e-mailové adresy nebo skupiny, se kterými chcete sdílet. Vyberte, jaký typ přístupu chcete lidem přiřadit: Může upravovat, Může komentovat nebo Může prohlížet. Klikněte na Odeslat.

Jak seskupit buňky v Excelu

Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na Seskupit. Potom v dialogovém okně Seskupit klikněte na Řádky apotom klikněte na OK. Tip: Pokud místo buněk vyberete celé řádky, Excel automaticky seskupí podle řádku – dialogové okno Seskupit se ani neotevře.