Jak vložit rozbalovací seznam?

Jak vložit do Wordu rozbalovací seznam

V oblasti Vložit ovládací prvky klikněte na Rozevírací seznam. Pokud jste v kroku 3 zrušili zaškrtnutí políčka Automaticky vytvořit zdroj dat, vyberte v dialogovém okně Rozevírací seznam – vazba pole, které chcete s tímto seznamem svázat.
Archiv

Jak vytvořit v buňce rozbalovací seznam

Klepněte na buňku nebo buňky, kde chcete vytvořit rozbalovací seznam. Klepněte na Ověření dat. V části Kritéria vyberte požadovanou možnost: Seznam položek: Chcete-li přidat položku, klepněte na +Přidat, zadejte požadovanou položku a uložte ji klepnutím na Hotovo.

Jak udělat rolovací seznam v Excelu

Vytvoření rozevíracího seznamuVyberte buňky, které chcete seznamy obsahovat.Na pásu karet klikněte na DATA > Ověření dat.V dialogovém okně nastavte Povolit naSeznam.Klikněte na Zdroj,zadejte text nebo čísla (oddělené čárkami, u seznamu s oddělovači), který chcete mít v rozevíracím seznamu, a klikněte na OK.

Jak vložit do buňky kalendář

Otevřete rozevírací kalendář, klikněte na ikonu Kalendář. Kalendář se zobrazí, můžete uživatelům kliknutím datum, které mají na kalendář nebo použijte šipky vlevo a vpravo tlačítek k posouvání v měsících. Pokud uživatelé chcete vložit aktuální datum, budou v dolní části Kalendář klikněte na tlačítko dnes.

Jak vložit seznam do Wordu

Pokud chcete začít číslovaný seznam, zadejte 1, tečku (.), mezeru a nějaký text. Word automaticky spustí číslovaný seznam za vás. Zadejte* a mezeru před textem a Word vytvoří seznam s odrážkami.

Jak sbalit text ve Wordu

Sbalení nebo rozbalení částí dokumentuUmístěte kurzor do záhlaví.Na kartě Domů klikněte na šipku ve skupině Odstavec.V dialogovém okně Odstavec klikněte na zaškrtávací políčko vedle položky Sbalené ve výchozím nastavení.Klikněte na tlačítko OK.

Jak udělat podmíněné formátování

Použití podmíněného formátování na základě textu v buňkách

Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak použít funkcí Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Jak rolovat sloupce v Excelu

Pokud chcete, aby byla určitá část listu viditelná, i když se přesunete do jeho jiné části, přejděte na kartu Zobrazení. Tady můžete volbou Ukotvit příčky uzamknout určité řádky nebo sloupce, případně je rozdělit na podokna a vytvořit tak několik samostatných oken v rámci jednoho listu.

Jak si vytvořit vlastní kalendář

Vytvoření nového kalendářeNa počítači otevřete Kalendář Google.Vlevo u možnosti Jiné kalendáře klikněte na ikonu plus. Vytvořit nový kalendář.Kalendář pojmenujte a přidejte popis.Klikněte na Vytvořit kalendář.Pokud chcete kalendář sdílet, klikněte na něj v levém panelu a vyberte Sdílet s konkrétními lidmi.

Jak nastavit v Excelu kalendář

Vytvoření ročního kalendáře na jednu stránku

V nabídce Soubor klikněte na Nový ze šablony. V levém navigačním podokně klikněte v části TEMPLATES (ŠABLONY)na aplikace Správa času. Poklikejte na šablonu Kalendář jedné stránky. Excel otevře nový list založený na šabloně ročních kalendářů na jedné stránce.

Jak vložit seznam grafů

4) Vložení seznamu grafů

Často tedy v závěru práce umístěte kurzor tam, kam chcete seznam vygenerovat. Následně na horní liště vyberte kartu Reference a tlačítko pro Vložení seznamu obrázků. Byť se zdá název tlačítka trochu zavádějící, generují se pomocí něho různé seznamy, tedy i požadovaný seznam grafů.

Jak vložit seznam příloh

Poklikejte na ovládací prvek Soubor jako příloha. Klikněte na kartu Data. V části vazby klikněte na soubor zadat výchozí a potom klikněte na Procházet. V dialogovém okně Připojit soubor vyberte soubor, který se má zobrazit v krabici s souboru přílohy v šabloně formuláře a potom klikněte na Vložit.

Jak formátovat text

Vyberte textový nástroj nebo nástroj svislý text . Kliknutím umístěte textový kurzor nebo vyberte text, který chcete formátovat. V ovládacím panelu klikněte na ikonu formátování znaků nebo ikonu formátování odstavce . V ovládacím panelu klikněte na ikonu formátování znaků nebo ikonu formátování odstavce .

Jak sloučit oddíly ve Wordu

V podokně Navigace na stránce vyberte konec oddílu, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Sloučit s předchozím oddílem.

Jak použít funkcí Svyhledat

V nejjednodušší podobě funkce SVYHLEDAT říká: =SVYHLEDAT(Co chcete vyhledat, kde to chcete vyhledat, číslo sloupce v oblasti obsahující hodnotu, která se má vrátit, vrátit přibližnou nebo přesnou shodu – označenou jako 1/PRAVDA nebo 0/NEPRAVDA).

Jak vložit funkcí když do funkce Když

Pokud jste klikli na KDYŽ, zobrazí se v dialogovém okně Argumenty funkce argumenty funkce KDYŽ. Pokud chcete vnořit jinou funkci, můžete ji zadat do pole argumentu. Můžete třeba zadat SUMA(G2:G5)do Value_if_true funkce KDYŽ. Zadejte všechny další argumenty, které jsou potřeba k dokončení vzorce.

Jak zafixovat buňky aby se Neposouvaly

Postavíme se myší do řádku vzorců tam, kde máme napsané B1 (viz. červený ovál). Nyní stiskneme klávesu F4 (na některých počítačích nefunguje, pokud je to váš případ, zkuste klávesovou zkratku pravý Alt+ů). Před písmenem B i před číslem řádku 1 se nám nyní zobrazil symbol dolaru, který označuje právě zafixování.

Jak zamknout buňku ve vzorci

Vyberte buňky, které chcete zamknout. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na malou šipku a otevřete tak místní okno Formát buněk. Na kartě Zámek zaškrtněte políčko Uzamčeno a potom kliknutím na OK zavřete místní nabídku.

Jak vytvořit společný kalendář

Sdílení kalendářeNa počítači otevřete Kalendář Google.Vlevo najděte sekci Moje kalendáře.Umístěte kurzor na kalendář, který chcete sdílet, a klikněte na ikonu možnostíV sekci Sdílet s konkrétními lidmi klikněte na Přidat lidi.Zadejte e-mailovou adresu požadovaného člověka nebo skupiny Google.Klikněte na Odeslat.

V jakém programu vytvořit kalendář

Vytvoření kalendáře, jako je tento, když jste online, je rychlé a snadné. Zvolte jednu z našich šablon kalendáře a otevřete ji v aplikaci Office pro web, aby byla vaše (některé kalendáře jsou pro úpravy v aplikaci Excel pro web, některé v aplikaci Word pro web a další pracují v PowerPoint pro web ).

Jak vložit do tabulky kalendář

Nejprve aktivujeme doplněk, který se jmenuje Mini Calendar and Date Picker. Pak už stačí jen kliknout na buňku, kliknout na okénko doplňku, a je hotovo. Kromě tohoto upozorňuji, že dnešní datum je možné vložit také klávesovou zkratkou Ctrl ; (Ctrl a středník).

Jak vložit aktuální čas do Excelu

Vyberte na listu buňku, do které chcete vložit aktuální datum nebo čas. Proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li vložit aktuální datum, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+; (středník). Chcete-li vložit aktuální čas, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+; (středník).

Jak do Wordu vložit seznam grafů

Umístit kurzor dle zadání, nabídka Vložit/Rejstříky a tabulky/Rejstříky a tabulky…/záložka Rejstřík/tabulka/v seznamu typ zvolit položku Seznam ilustrací, v seznamu Kategorie zvolit položku Graf, v poli Nadpis změnit text na Seznam grafů, tlačítko OK.

Jak vytvořit seznam grafů

Často tedy v závěru práce umístěte kurzor tam, kam chcete seznam vygenerovat. Následně na horní liště vyberte kartu Reference a tlačítko pro Vložení seznamu obrázků. Byť se zdá název tlačítka trochu zavádějící, generují se pomocí něho různé seznamy, tedy i požadovaný seznam grafů.