Jak vybrat oblast tisku v Excelu?

Jak tisknout v Excelu

Pokud chcete vytisknout oblast buněk, vyberte je. Pokud chcete vytisknout celý list, nic nevybírejte. Klikněte na Soubor > Tisk > Tisk. Pokud jste vybrali oblast buněk, ale rozhodnete se vytisknout celý list, přepněte před stisknutím klávesy Tisk na možnost Celý sešit.
Archiv

Jak vytisknout tabulku v Excelu na jednu stránku

Vytištění listu na jednu stránku

Na kartě Rozložení stránky vyberte Vzhled stránky. V části Měřítko vyberte Přizpůsobit a zadejte 1 do pole stránky vodorovně i do pole stránky svisle. Vyberte OK. V nabídce Soubor vyberte Vytisknout.

Jak vytisknout více listu v Excelu

Tisk několika listů najednouVyberte listy, které chcete vytisknout. Výběr. Postup. Dva nebo víc sousedících listůV nabídce Soubor klikněte na Tisk.V nabídce Tiskárna vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.Vyberte Zobrazit podrobnosti.V rozevírací nabídce Tisk vyberte Aktivní listy a potom vyberte Tisk.

Jak zvětšit tabulku v Excelu pro Tisk

Na listu klikněte na Soubor >Tisk. V části Nastaveníklikněte na Vlastní měřítko > Možnosti vlastního měřítka. Klikněte na Stránka a v poli Upravit na zvolte procento, o které chcete zvětšit nebo zmenšit velikost písma. Zkontrolujte změny v náhledu a pokud chcete mít jinou velikost písma, opakujte kroky.

Jak zobrazit A4 v Excelu

Klikněte na malou ikonu pro otevření dialogového okna v pravém dolním rohu. Tím se otevře dialogové okno Vzhled stránky. V dialogovém okně Vzhled stránky vyberte kartu Stránka. Vyberte Přizpůsobit na v části Měřítko.

Jak udělat Tisk

Tisk dokumentu ve WorduKlikněte na Soubor > Tisk.Pokud chcete zobrazit náhled každé stránky, vyberte šipky dopředu a zpět v dolní části stránky. Pokud je text moc malý a nejde přečíst, zvětšete ho posuvníkem dole na stránce.Zvolte počet kopií a další požadované možnosti a vyberte tlačítko Tisk .

Jak tisknout na jednu stránku

Přizpůsobit jedné stránceKlikněte na Rozložení stránky.V dialogovém okně Vzhled stránky vyberte kartu Stránka.Vyberte Přizpůsobit na v části Měřítko.Pokud chcete, aby se dokument vešel k tisku na jednu stránku, zvolte v polích Přizpůsobit na 1 stránku na výšku 1 na výšku.

Jak vycentrovat tabulku v Excelu

Pokud chcete centrovat tabulku na stránce, můžete použít funkci Centrovat na stránce. Klikněte na záložku Rozvržení stránky a poté vyberte možnost Centrovat na stránce. Toto by mělo umístit vaši tabulku uprostřed stránky.

Jak vytisknout více stránek na jeden list

Print multiple pages on a sheetKlikněte na Soubor > Tisk.V části Nastavení klikněte na Jedna stránka na list a pak v seznamu zvolte Více stránek na list .Klikněte na Tisk.

Jak vytisknout jeden obrázek na více stránek

Vyberte možnost Soubor > Tisknout. V rozbalovací nabídce Měřítko stránky vyberte položku Více stránek na list. V rozbalovací nabídce Počet stránek na list zvolte hodnotu.

Jak roztáhnout tabulku v Excelu

Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát. V části Velikost buňky klikněte na položku Přizpůsobit šířku sloupců.

Jak nastavit Tisk na jednu stránku

Zmenšení listu tak, aby se vešel na jednu stránkuKlikněte na Rozložení stránky.V dialogovém okně Vzhled stránky vyberte kartu Stránka.Vyberte Přizpůsobit na v části Měřítko.Pokud chcete, aby se dokument vešel k tisku na jednu stránku, zvolte v polích Přizpůsobit na 1 stránku na výšku 1 na výšku.

Jak změnit velikost tabulky v Excelu

Vyberte tabulku a potom vyberte Návrh tabulky > Změnit velikost tabulky. Upravte oblast buněk, které tabulka obsahuje podle potřeby, a pak vyberte OK.

Jak Tisknout štítky v Excelu

Vytvoření a tisk stránky stejných štítkůZvolte Korespondence > Štítky.Do pole Adresa zadejte požadovaný text.Pokud chcete změnit formátování, vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem a proveďte změny pomocí > Písmo nebo Odstavec.V dialogovém okně Možnosti štítku vyberte požadované možnosti a pak vyberte OK.

Jak nastavit vlastní velikost tisku

Změna formátu papíruV nabídce Soubor klikněte na Nastavení tisku.V dialogovém okně Nastavení tisku v části Papír vyberte v seznamu Velikost požadovaný formát papíru.

Jak vytisknout 4 stránky na jednu

Vyberte možnost Soubor > Tisknout. V rozbalovací nabídce Měřítko stránky vyberte položku Více stránek na list. V rozbalovací nabídce Počet stránek na list zvolte hodnotu.

Jak tisknout na a5

Změna formátu papíruV nabídce Soubor klikněte na Nastavení tisku.V dialogovém okně Nastavení tisku v části Papír vyberte v seznamu Velikost požadovaný formát papíru.

Jak vycentrovat Tisk

Použití tiskového nastavení

Klikněte na tlačítko Soubor a poté na možnost Tisk. V tiskovém dialogovém okně můžete zvolit možnost Střed a poté vyberte možnost Vertikální střed na záložce Rozšířené tiskové nastavení. Tím zajistíte, že bude tabulka vycentrována na stránce při tisku.

Jak nastavit okraje při tisku

Nastavení okrajů stránekKlikněte na Návrh stránky > Okraje > Vlastní okraje.V části Vodítka okrajů zadejte minimální okraje tiskárny nebo zadejte větší okraje, než je netisknutelná oblast tiskárny.

Jak vytisknout jednu stránku vícekrát na jeden list

V rozbalovací nabídce Měřítko stránky vyberte položku Více stránek na list. V rozbalovací nabídce Počet stránek na list zvolte hodnotu. V rozbalovací nabídce Pořadí stránek vyberte položku Vodorovně, Vodorovně obráceně, Svisle nebo Svisle obráceně: Klikněte na tlačítko OK nebo Tisknout.

Jak nastavit tisk na jednu stránku

Zmenšení listu tak, aby se vešel na jednu stránkuKlikněte na Rozložení stránky.V dialogovém okně Vzhled stránky vyberte kartu Stránka.Vyberte Přizpůsobit na v části Měřítko.Pokud chcete, aby se dokument vešel k tisku na jednu stránku, zvolte v polích Přizpůsobit na 1 stránku na výšku 1 na výšku.

Jak vytisknout obrázek na více papíru

Otevřete soubor, který chcete vytisknout. Přejděte do okna ovladače tiskárny. Vyberte možnost 2×1 Plakát, 2×2 Plakát, 3×3 Plakát nebo 4×4 Plakát v části Více stránek na kartě Hlavní. Kliknutím na položku Nastavení proveďte požadovaná nastavení a poté klikněte na tlačítko OK.

Jak Roztahnout sloupec v Excelu

Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Šířka sloupce. Do pole Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.

Jak prohodit buňky v Excelu

Vyberte cílovou buňku (první buňku řádku nebo sloupce, do kterého chcete vložit data) pro řádky nebo sloupce, které chcete transponovat. Na kartě Domů klikněte v části Úpravy na šipku vedle vložit a potom klikněte na Transponovat.

Jak upravit velikost tabulky v Excelu

Pomocí příkazu Změnit velikost v Excel přidat řádky a sloupce do tabulky: Klikněte kamkoli do tabulky a zobrazí se možnost Nástroje tabulky. Klikněte na Návrh > Změnit velikost tabulky.