Jak vyplnit celý sloupec v Excelu?

Jak označit celý sloupec

Můžete také kliknout kamkoli do sloupce tabulky a pak stisknout kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK nebo kliknout na první buňku ve sloupci tabulky a pak stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ. Poznámka: Po stisknutí kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK vyberete data sloupce tabulky.

Jak oznacit celý řádek v Excelu

Výběr jednoho nebo více řádků nebo sloupců

Výběrem čísla řádku vyberete celý řádek. Můžete také kliknout na libovolnou buňku v řádku a potom stisknout kombinaci kláves Shift + Mezerník. Pokud chcete vybrat nesousedící řádky nebo sloupce, podržte klávesu Ctrl a vyberte číslo řádku nebo sloupce.

Jak v Excelu udělat číselný sloupec

Zadejte 1 do buňky, u které chcete zahájit číslování, potom přetáhněte úchyt automatického vyplňování v pravém dolním rohu buňky do buněk, které chcete číslovat, a kliknutím na možnosti výplně rozbalte možnost a zaškrtněte Vyplňte řadu, pak jsou buňky očíslovány.

Jak použít vzorec pro celý sloupec

Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl+D a vzorec vyplnit dolů ve sloupci. Nejdřív vyberte buňku obsahující vzorec, který chcete vyplnit, potom vyberte buňky pod ní a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+D.

Jak označit všechny listy v Excelu

Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu listu a potom klikněte na možnost Vybrat všechny listy.

Jak označit celý řádek

Pokud chcete vybrat obsah buněk, řádků nebo sloupců, které nejsou vedle sebe, klikněte na první buňku, řádek nebo sloupec, stiskněte klávesu CTRL a potom klikněte na další buňky, řádky nebo sloupce obsahující obsah, který chcete vybrat.

Jak vložit do Excelu pořadové číslo

Označíte oblast buněk pod sebou nebo vedle sebe, na kartě domů klepnete na tlačítko Vyplnit (skupina Úpravy) a použijete příkaz Řady. Pomocí zobrazeného okna lze vytvářet lineární řadu (čísla lišící se o stálý rozdíl), geometrickou řadu (čísla lišící se o stálý násobek) a kalendářní řadu.

Jak vložit čísla řádků

Přidání čísel řádků do oddílu nebo do více oddílů

Klikněte na Sekce nebo vyberte více oddílů. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku čísla řádků.

Jak Kopírovat vzorce

Vyberte buňku obsahující vzorec, který chcete zkopírovat. Ve skupině Schránka na kartě Domů klikněte na Kopírovat. Udělejte jedno z tohoto: Pokud chcete vložit vzorec a formátování, klikněte ve skupině Schránka na kartě Domů na Vložit.

Jak roztáhnout vzorec

Stiskneme Ctrl + Shift + šipka nahoru. Tím se vybere oblast až nahoru, k původní buňce. Stiskneme Ctrl + V – čímž do všech vybraných buněk vložíme vzorec.

Jak zobrazit všechny listy v Excelu

Na kartě Domů klikněte na Formát > v části Viditelnost > Skrýt & zobrazit > Skrýt list. Pokud chcete zobrazit listy, postupujte podle stejných kroků, ale vyberte Zobrazit. V dialogovém okně Zobrazit se zobrazí seznam skrytých listů, takže vyberte ty, které chcete zobrazit, a pak vyberte OK.

Jak oznacit v Excelu

Označení buněk v Microsoft Excel

Buňky vedle sebe lze označit myší nebo pomocí klávesnice. Pro označení pomocí klávesnice klepeneme nejdříve do první buňky, kterou chceme označit. Stiskeneme a držíme klávesu Shift a zároveň se pomocí šipek přemístíme do poslední buňky výběru.

Jak označit všechny soubory ve složce

Pokud vybíráme soubory nebo složky, které spolu nesousedí, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a potom klikněte na jednotlivé soubory a složky, které chcete označit. S označenými soubory a složkami můžete provést mnoho různých úloh, například kopírování, odstranění, přejmenování, tisk a komprimování.

Jak obarvit celý řádek v Excelu

Klikněte na Formát. V okně Formát buněk klikněte na Výplň. Vyberte barvu a klikněte na OK. Můžete se podívat na náhled v poli Ukázka a kliknout na OK nebo vybrat jinou barvu.

Jak automaticky vyplnit datum v Excelu

Automatické vyplnění dat v buňkách listuVyberte jednu nebo více buněk, které chcete použít jako základ pro vyplňování dalších buněk. V případě souvislé řady (například 1, 2, 3, 4, 5…)Přetáhněte úchyt .V případě potřeby klikněte na Možnosti automatického vyplňování a zvolte požadovanou možnost.

Jak seřadit pořadí v Excelu

K tomuto se dá použít funkce Rank, která má tvar: = RANK(číslo;odkaz;pořadí), kde číslo je hodnota (číslo) jehož pořadí hledáte a odkaz je oblast seznamu čísel, ve kterých se dané číslo nachází a v rámci nichž se pořadí dělá.

Jak v Excelu pokračovat v číslování

Excel můžete pokračovat v řadě čísel, textových a číselových kombinacích nebo vzorcích na základě vzorce, který jste zavedli. Můžete například zadat položku1 do buňky a potom vyplnit buňky pod nebo vpravo položkami Položka2, Položka3, Položka4 atd. Vyberte buňku obsahující počáteční číslo nebo kombinaci text a číslo.

Jak vložit čísla stránek do Excelu

Na kartě Vložení klikněte na Záhlaví a zápatí. Excel se automaticky změní na zobrazení Rozložení stránky. Na kartě & zápatí klikněte na záhlaví nebo zápatía vyberte formát čísla stránky, který chcete. Čísla stránek záhlaví se zobrazí v horní části vytištěné stránky a čísla stránek zápatí se zobrazí dole.

Jak Kopírovat vzorce v Excelu

Jak zkopírovat a vložit vzorec:Vyberte buňku obsahující vzorec, který chcete zkopírovat.Stiskněte. + C.Klikněte na buňku, do které chcete vzorec vložit.Pokud chcete vzorec rychle vložit s formátováním, stiskněte + V.Kliknutím na šipku otevřete seznam možností.

Jak Kopírovat buňky v Excelu

Vyberte buňku nebo oblast buněk. Vyberte Kopírovat nebo stiskněte Ctrl+C.

Jak rozšířit vzorec v Excelu

V Microsoft Excel můžete zadaný vzorec rychle rozkopírovat do ostatních řádků tabulky. Klepněte do buňky se zadaným vzorcem a myší najeďte na pravý dolní roh buňky. Kurzor myši se změní na křížek a proveďte dvojklik. Vzorec se doplní i do dalších řádků tabulky.

Jak roztáhnout buňku v Excelu

Změna velikosti řádkůVyberte řádek nebo oblast řádků.Na kartě Domůvyberte Formát >šířka řádku (nebo Výška řádku).Zadejte šířku řádku a vyberte OK.

Jak zamknout celý list v Excelu

Níže je uvedený postup pro zamknutí listu.Na kartě Revize klikněte na Zamknout list.V seznamu Akce povolené všem uživatelům listu vyberte prvky, u kterých chcete uživatelům povolit provádění změn. Možnost.Volitelně zadejte heslo do pole Heslo k odemknutí listu a klikněte na OK.

Jak označit vše

Ve Wordu můžete vybrat veškerý text v dokumentu (Ctrl+A) nebo vybrat konkrétní text nebo položky v tabulce pomocí myši nebo klávesnice.

Jak oznacit vsechny slozky

Nejprve si označíme jeden soubor a pak stisknem klávesovou zkratku "Ctrl"+"a" označily se všechny soubory či složky nacházející se na místě kde jste klávesovou zkratku zadaly.