Jak vypnout funkce v Excelu?

Jak zrušit funkcí v Excelu

Odstranění nebo odebrání vzorceVyberte buňku nebo oblast buněk obsahující vzorec.Stiskněte Delete.

Jak skrýt funkce v Excelu

Zabránění zobrazení vzorce na řádku vzorcůVyberte oblast buněk se vzorci, které chcete skrýt.Klikněte na Domů > Formát > Formát buněk.Na kartě Ochrana zaškrtněte políčko Skryté.Klikněte na OK.Klikněte na Revize > Zamknout list.

Jak vypnout záhlaví v Excelu

Odebrání záhlaví nebo zápatíNa kartě Vložení klikněte ve skupině Text na položku Záhlaví a zápatí. Excel list zobrazí v zobrazení Rozložení stránky.Klikněte do levého, prostředního nebo pravého textového pole záhlaví či zápatí v horní nebo dolní části stránky listu.Stiskněte klávesu Delete nebo Backspace.

Jak vypnout chráněné zobrazení

Chci změnit nastavení chráněného zobrazeníKlikněte na Soubor > Možnosti.Klikněte na Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečení > Chráněné zobrazení.Vyberte požadované možnosti.

Jak zrušit formátování tabulky v Excelu

Pokud chcete prvek naformátovat, klikněte na něj, potom na Formát a potom vyberte požadované možnosti formátování na kartách Písmo,Ohraničení nebo Výplň. Pokud chcete odebrat existující formátování z elementu, klikněte na něj a potom klikněte na Vymazat.

Jak nahradit slovo v Excelu

Nahrazení textu nebo čísel & NahraditStiskněte Ctrl+H nebo přejděte na Domů > Najít & Vyberte > Nahradit.Do pole Najít zadejte text nebo čísla, která chcete najít.Hledání můžete dále definovat:Do pole Nahradit čím zadejte text nebo čísla, která chcete použít k nahrazení hledaného textu.

Jak zobrazit funkce v Excelu

Pokud chcete zobrazit vzorce ve všech buňkách, stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+, (čárka). Když jsou vzorce viditelné, vytiskněte list běžným způsobem. Až budete chtít přepnout zpátky na zobrazení výsledků vzorců ve všech buňkách, stiskněte znovu klávesovou zkratku Ctrl+, (čárka).

Jak zamknout hodnotu v Excelu

Vyberte buňku pod řádky a napravo od sloupců, které mají zůstat při posouvání stále zobrazené. Vyberte Zobrazení > Ukotvit příčky > Ukotvit příčky.

Co je to záhlaví tabulky

Hlavní záhlaví tabulky je generováno automaticky na vrchu tabulky: jeho obsah je jméno dané tabulky z Nastavení tabulek. Záhlaví sloupců jsou také generována automaticky nad sloupci (nebo nalevo od řádků) s informacemi. Jejich popisy přebírají jména jednotlivých použitých polí.

Jak zrušit propojení záhlaví ve Wordu

Klikněte nebo klepněte na stránku na začátku oddílu. Vyberte Rozložení > konce > Další stránka. Poklikejte na záhlaví nebo zápatí na první stránce nového oddílu. Kliknutím na Propojit s předchozím tuto možnost vypněte, a zrušte tak propojení záhlaví nebo zápatí s předchozím oddílem.

Jak zrušit tabulku

Pokud list Excel obsahuje data ve formátu tabulky a už nechcete, aby data a její formátování, tady je odebrání celou tabulku. Vyberte všechny buňky v tabulce, klikněte na Vymazat a vyberte Vymazat vše. Tip: Můžete taky vybrat tabulku a stisknout klávesu Delete.

Jak odstranit chytrou tabulku

Další informace najdete v tématu Vytvoření nebo odstranění Excel tabulky. Klikněte kamkoli do tabulky a potom přejděte na Nástroje tabulky > návrh na pásu karet. Ve skupině Nástroje klikněte na Převést na oblast. Klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku a pak v místní nabídce klikněte na >Převést na oblast.

Jak použít funkci nahradit

Do pole Nahradit čím zadejte text nebo čísla, která chcete použít k nahrazení hledaného textu. Klikněte na Nahradit nebo Nahradit vše. Tip: Když kliknete na Nahradit vše, nahradí se každý výskyt kritérií, která hledáte, a funkce Nahradit bude aktualizovat vždy jen jeden výskyt.

Jak použít funkci Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Proč mi nefunguje vzorec v Excelu

Vzorec se nepřepočítá

Když se vzorec nepřepočítá, musíte zkontrolovat, jestli je v Excelu povolený automatický přepočet. Pokud je povolený ruční přepočet, vzorce se nepřepočítávají. Nastavení automatického přepočtu zkontrolujete takto. Vyberte kartu Soubor, vyberte Možnosti a pak vyberte kategorii Vzorce.

Co je to funkce v Excelu

Funkce slouží k přidání hodnot do buněk. Funkce vrátí jednu hodnotu, když je podmínka pravdivá, a jinou hodnotu, když je nepravdivá. Tady je video o použití funkce KDYŽ. Funkci použijte, když potřebujete prohledat jeden řádek nebo sloupec a najít hodnotu na stejné pozici ve druhém řádku nebo sloupci.

Jak zrušit ukotvení v Excelu

Na kartě Zobrazení > Okno > Uvolnit příčky.

Jak použít funkcí Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Jak zrušit číslování stránek v Excelu

Na kartě Vložení klikněte na ikonu Číslo stránky a pak klikněte na Odebrat čísla stránek. Pokud tlačítko Odebrat čísla stránek není dostupné, poklikejte do záhlaví nebo zápatí, vyberte číslo stránky a stiskněte klávesu Delete.

Kde je záhlaví tabulky

Zobrazení nebo skrytí řádku záhlaví

Přejděte na pásu karet na Nástroje tabulky > Návrh. Ve skupině Možnosti stylů tabulek zaškrtněte políčko Se záhlavím a skryjte tak nebo zobrazte záhlaví tabulky.

Jak se zbavit záhlaví

Odebrání všech záhlaví a zápatíPřejděte na Vložení > Záhlaví nebo Zápatí a potom na Odebrat záhlaví nebo Odebrat zápatí.Pokud má dokument víc oddílů, opakujte tento postup u každého z nich.

Jak posunout záhlaví

Změna nebo odstranění záhlaví nebo zápatí z první stránky

Poklikejte do oblasti záhlaví nebo zápatí (v blízkosti horního nebo dolního okraje stránky) a otevřete kartu Záhlaví a zápatí. Zaškrtněte políčko Jiné na první stránce a zjistěte, jestli je vybraná. Pokud ne: Zvolte možnost Jiné na první stránce.

Jak zrušit chytrou tabulku

Vyberte všechny buňky v tabulce, klikněte na Vymazat a vyberte Vymazat vše. Tip: Můžete taky vybrat tabulku a stisknout klávesu Delete. Pokud chcete zachovat data bez formátu tabulky, nebudete moct to udělat v Excel pro web. Další informace o používání desktopové aplikaci Excel převést tabulku na oblast dat.

Jak odstranit tabulku ale zachovat text

Převod tabulky na text

Na kartě Rozložení klikněte v části Data na Převést na text. V okně Převést na text klikněte v oblasti Oddělovače textu na oddělovač, který se má použít v místech hranic sloupců. Řádky se oddělí pomocí znaků konce odstavce. Klikněte na OK.

Co dělá Ctrl h

Klávesová zkratka CTRL+H nebo příkaz Nahradit otevře v Excelu 2016 v dialogovém okně Najít a nahradit kartu Najít – Podpora Microsoftu.