Jak vytvořit graf z tabulky?

Jak udělat z tabulky graf ve Wordu

Pokud chcete ve Wordu vytvořit jednoduchý graf od začátku, klikněte na > graf a vyberte graf, který chcete.Klikněte na Vložení > Graf.Klikněte na typ grafu a pak poklikejte na požadovaný graf.V zobrazené tabulce nahraďte výchozí data vlastními informacemi.Po dokončení tabulku zavřete.

Jak vytvořit graf z kontingenční tabulky

Vytvoření grafu z kontingenční tabulkaVyberte buňku v tabulce.Vyberte kontingenční tabulka Nástroje > Analyzovat > PivotChart.Vyberte graf.Vyberte OK.
Archiv

Jak sestrojit graf v Excelu

Vyberte data, pro která chcete graf vytvořit. Klikněte na tlačítko Vložit > Doporučené grafy. Na kartě Doporučené grafy se posouvejte seznamem grafů, které Excel pro vaše data doporučuje. Klikněte na kterýkoli graf a uvidíte, jak budou vaše data vypadat.

Jak popsat tabulky a grafy v bakalářské práci

Některé práce shrnují obrázky a grafy do jednoho seznamu, což by ale být nemělo. Mnohem lepší je použít zvlášť titulek pro grafy a zvlášť pro obrázky. Následně se pak dá vygenerovat seznam obrázků a seznam grafů zvlášť. Základem pro vygenerování celého seznamu grafů je vytvoření titulků k jednotlivým grafům.

Jak vložit graf z Excelu do Wordu

V Excel vyberte graf a stiskněte Ctrl+C nebo přejděte na Domů > Kopírovat. V Word klikněte nebo klepněte na místo, kde se má graf zobrazit, a stiskněte Ctrl+V nebo přejděte na Domů > Vložit. Poznámka: Graf je propojený s původní Excel tabulkou. Pokud se data v tabulce změní, graf se aktualizuje automaticky.

Jak vytvořit koláčový graf v Excelu

Klikněte na Vložení > Graf > Výsečový a potom vyberte výsečový graf, který chcete do snímku přidat. V zobrazené tabulce nahraďte zástupná data vlastními informacemi. Další informace o tom, jak uspořádat data výsečového grafu, najdete v části Data pro výsečové grafy. Po dokončení tabulku zavřete.

Co to jsou kontingenční tabulky

Co je kontingenční tabulka

Kontingenční tabulka je zobrazení vzájemného statistického vztahu mezi zdrojovými daty. Nejčastěji se využívá pro zpřehlednění vztahu mezi dvěma údaji (ve statistice označováno jako znak). Kontingenční tabulka Vám tyto vzájemné vztahy může přehledně zobrazit.

Co je to kontingenční graf

Kontingenční tabulka se ve statistice užívá k přehledné vizualizaci vzájemného vztahu dvou statistických znaků. V tabulkových procesorech (např. v Microsoft Excelu) je tak pojmenovaný konkrétní nástroj na zpracování dat – ten však nemusí vyhodnocovat dva znaky, může vyhodnocovat i jeden nebo více znaků.

Jak udělat z tabulky v Excelu graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak vložit tabulku do grafu

V aplikaci Excel ve skupině Nástroje grafu existuje funkce pro přidání datové tabulky do grafu. Nyní je tabulka dat přidána do grafu. V aplikaci Excel 2013 klikněte na Design > Přidat prvek grafu > Tabulka dat vybrat S legendami or Žádné legendární klávesy.

Jak citovat tabulku v bakalářské práci

Obecně se postupuje tak, že pod tabulkou/grafem se napíše Zdroj: a vypíší se odkazy/zkrácené citace použitých zdrojů (dle vybrané metody odkazování). V seznamu použité literatury na konci práce se objeví celé citace zdrojů.

Jak vložit titulek ke grafu Word

Vyberte objekt (tabulku, rovnici, obrázek nebo jiný objekt), ke kterému chcete přidat titulek. Na kartě Reference klikněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek. V dialogovém okně Titulky klikněte na Automatické vložení a zaškrtněte políčka u položek, ke kterým má Word automaticky přidávat titulky.

Jak si vytvořit graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak vlozit obrazek do grafu

Vložení obrázku do grafu

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na Obrázky. Najděte obrázek, který chcete vložit, a pak na něj poklikejte. Tip: Pokud chcete přidat víc obrázků, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na obrázky, které chcete vložit, a potom klikněte na Vložit.

Jak vytvořit sloupcový graf

Pokud chcete vytvořit sloupcový graf, postupujte takto:Zadejte data do tabulky.Vyberte data.V závislosti na Excel verzi, kterou používáte, vyberte jednu z následujících možností: Excel 2016: Klikněte na Vložit > vložit sloupec nebo pruhový graf a vyberte možnost sloupcového grafu podle svého výběru.

Co to je graf

Graf je struktura, která nám pomáhá znázorňovat objekty a vztahy mezi nimi. Skládá se z vrcholů a hran. Vrcholy často reprezentují reálné objekty a obvykle je kreslíme jako tečky nebo kolečka. Hrany představují vztahy mezi vrcholy, na obrázku obvykle vypadají jako čáry mezi vrcholy.

Jak vytvořit kontingenční tabulku v Excelu

Vytvoření kontingenční tabulky v Excelu pro WindowsVyberte buňky, ze kterých chcete vytvořit kontingenční tabulku.Vyberte Vložení > Kontingenční tabulka.Tím se vytvoří kontingenční tabulka založená na existující tabulce nebo oblasti.Zvolte, kam chcete sestavu kontingenční tabulky umístit.Klikněte na OK.

Jak zobrazit kontingenční tabulku

Pokud potřebujete zobrazit seznam polí kontingenční tabulky, klikněte na kartě Analýza nebo Možnosti ve skupině Zobrazit na Seznam polí.

Jak fungují kontingenční tabulky

Kontingenční tabulka se ve statistice užívá k přehledné vizualizaci vzájemného vztahu dvou statistických znaků. V tabulkových procesorech (např. v Microsoft Excelu) je tak pojmenovaný konkrétní nástroj na zpracování dat – ten však nemusí vyhodnocovat dva znaky, může vyhodnocovat i jeden nebo více znaků.

Jak udělat graf ze dvou tabulek

Na kartě Všechny grafy vyberte Typ kombinovaný a potom vyberte graf Skupinový sloupcový – spojnicový na vedlejší ose. Pod nápisem Vyberte typ grafu a osu pro datovou řadu: zaškrtněte políčko Vedlejší osa u každé datové řady, kterou chcete vytyčit na vedlejší osu, a potom změňte typ těchto grafů na Spojnicový.

Jak přidat popisek do grafu

Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu. Klikněte na Přidat prvek grafu , vyberte Popisky dat a pak vyberte umístění pro možnost popisku dat.

Jak dostat graf z Excelu do Wordu

V Excel vyberte graf a stiskněte Ctrl+C nebo přejděte na Domů > Kopírovat. V Word klikněte nebo klepněte na místo, kde se má graf zobrazit, a stiskněte Ctrl+V nebo přejděte na Domů > Vložit. Poznámka: Graf je propojený s původní Excel tabulkou. Pokud se data v tabulce změní, graf se aktualizuje automaticky.

Jak citovat zdroj tabulky

Jak ocitovat informační zdroje, které jsem použil/a při tvorbě vlastní tabulky nebo grafu Záleží vždy na pokynech pro vypracování práce dané fakulty/katedry. Obecně se postupuje tak, že pod tabulkou/grafem se napíše Zdroj: a vypíší se odkazy/zkrácené citace použitých zdrojů (dle vybrané metody odkazování).

Jak se citují grafy

Pokud své obrázky, grafy nebo tabulky zveřejňujete poprvé, není nutné citovat, ale v popisu uvedete, že jste obrázek zhotovili sami (např. foto autor). V jiných případech je nutno tabulku řádně ocitovat. U tabulek a grafů se zohledňuje, zda jsou sestaveny na základě vlastních dat nebo jsou použita data z jiného zdroje.

Jak vložit titulek do tabulky

Přidání titulkůVyberte objekt (tabulku, rovnici, obrázek nebo jiný objekt), ke kterému chcete přidat titulek.Na kartě Reference klikněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek.V seznamu Popisek vyberte popisek, který nejlépe popisuje objekt, například Obrázek nebo Rovnice.