Jak vytvořit měkké světlo?

Jak si vyrobit softbox

Podomácku vyrobený softbox je jedna z nejoblíbenějších Neilových vychytávek. Dá se použít buď s bleskem nebo se stálým světlem. Potřebovat budete jen kartonovou krabici, bílý průsvitný materiál, který bude sloužit jako difuzor světla, případně ještě hliníkovou fólii – zkrátka alobal – dovnitř krabice.
Archiv

Jak Rozptylit světlo

Všechny různé typy softboxů vytváří rozptýlené měkké světlo tak, že světlo ze zdroje prochází přes rozptylující materiál, nebo se odráží od odrazné plochy. Nejznámější forma je takzvaný deštník, kde je žárovka namířena doprostřed metalizovaného deštníku a vytváří tak měkké nepřímé světlo.

Jak nastavit Zableskova světla

Aby přirozené světlo výslednou expozici neovlivnilo, nastavte na fotoaparátu krátký expoziční čas. V běžném ateliéru nebo temné místnosti to může být 1/125 s a méně. Poměrně slabé (250 Ws) zábleskové světlo je nastavené na polovinu výkonu a je relativně daleko od subjektu.

Jak fotit se světlem

Čím delší čas, tím delší bude světelná trajektorie (tím větší vzdálenost náš zdroj světla urazí). Samozřejmě, volíme takový čas, aby fotografie nebyla totálně přesvícená (to kdyby Vás napadlo volit třeba 10 minut). Při focení v nočním městě se mi osvědčilo 5 vteřin, při focení mimo město 30 vteřin.

Jak udělat Lightbox

Pro aktivaci lightboxu na daný obrázek je nutné do odkazu napsat atribut rel="lightbox" . Pozor na to abyste měli správně nastaven odkaz (místo kde je obrázek uložen) na původní obrázek (za tagy a href=) a náhled obrázku.

Jak si vyrobit Fotostan

Odstraňte klopy krabice a na stranách, vzadu a případně i na horní straně vystřihněte obdélníkové otvory. Ty překryjte kancelářským nebo hedvábným (průsvitným) papírem – papír poslouží k rozptýlení světla, zakrytými okénky bude do fotostanu procházet světlo.

Jak se láme světlo

Při dopadu na rozhraní dvou prostředí s odlišnými optickými vlastnostmi se dopadající světlo částečně odráží a částečně rozhraním prochází (říkáme, že se světlo láme). Těmto optickým jevům říkáme odraz a lom světla.

Jak vzniká světlo ve slunci

Téměř všechna energie Slunce je vyzařována ve formě elektromagnetického záření, které je nezbytným předpokladem pro všechny formy života na Zemi. Vzniká jako výsledek termonukleární reakce pp-řetězce, kdy dochází k přeměně vodíku na hélium za současného uvolňování energie.

Jaké světlo na focení

Nastavení expozice při práci se studiovými blesky.

Množství světla je dáno délkou hoření výbojky, a proto je potřeba nastavit tzv. synchronizační čas. Při běžném focení se u většiny fotoaparátů doporučuje nastavit hodnotu 1/125 s nebo 1/160 s.

Jak na focení v ateliéru

Doporučuji spíš menší výkon, aby protisvětlo nebylo příliš intenzivní a v případě horších objektivů se tak neponičila kresba. Se zábleskovými světly si i trochu hrajte, zkoušejte je dávat i více do stran. Různé úhly budou dávat různé výsledky. I se mi líbí, když fotím portrét z profilu, jak je to na schématu výše.

Jak fotit ve tmě bez blesku

Používejte světelné objektivy

Doporučujeme fotografovat s objektivy, které mají co nejnižší clonové číslo (alespoň 2,8 a méně, ideálně pod 1,8). Tím docílíte kratšího času závěrky a hrozí menší riziko rozmazaných snímků.

Jak fotit při špatném světlé

Pokud fotíme v špatném světle, kde vychází příliš dlouhé časy expozice (a fotky jsou již rozmazané), je tu jedno elegantní řešení. Nejjednodušší je nasadit na fotoaparát světelný objektiv. Tudíž ideálně nějaký 30mm nebo 50mm, kterým lze odfotit vše od reportáže až po portrét, se světelností f/2 nebo raději i méně.

Co je to light box

Lightbox je javascriptová aplikace k zobrazování fotografií nebo obrázků. Funguje tak, že po kliknutí na obrázek se vám zatmaví okno prohlížeče a jednoduchým efektem se otevře fotografie ve větším rozlišením. Používá se především ve web galeriích a dalších stránkách zaměřených na prezentaci fotografií nebo obrázků.

Jak fotit na bílém pozadí

Potřebujete oddělit světlo, které vám svítí pozadí samotné a světlo, které dosvěcuje focení objekt. Aby bylo pozadí čistě bílé bez zmiňovaného gradientu, je potřeba jej svítit z obou stran, ideálně zrcadlově. V našem případě jsme použili dva záblesky z každé strany pozadí. Můžete ale použít i LED světla s Bowensem.

Která barva se láme nejvíce

Nejvíce se láme paprsek fialového světla, nejméně pak paprsek světla červeného. Disperze svědčí o tom, že bílé světlo je složeno z jednoduchých (barevných) světel, které již dále nelze rozložit.

Jak rychle je světlo

Většina lidí má v povědomí, že se světlo šíří extrémně vysokou rychlostí, kterou nelze žádným způsobem překonat. Toto tvrzení se ale vztahuje jen k přenosu informace a rychlost, o které se hovoří, je rychlostí světla ve vakuu. Tato rychlost je přibližně 300 000 kilometrů za sekundu.

Jak vzniká světlo

Ať už světlo pochází z jakéhokoliv zdroje, příčinou jeho vzniku jsou změny energie elektronů v atomech. Záření s vlnovou délkou menší než 390 nm je pro náš zrak neviditelné, nazývá se ultrafialové a vzniká také přeskokem elektronů mezi kvantovými drahami.

Jak vybrat kruhové světlo

Výběr velikosti by se měl odvíjet od toho, k jakým účelům budete kruh potřebovat, kolik osvětlení při focení nebo natáčení máte a jestli do kruhu dostanete třeba vaší oblíbenou zrcadlovku. Ale pozor! Velikost světla nemusí nutně ovlivňovat jeho výkon.

Jak osvětlit ateliér

Okna pro světlo i inspiraci

Pro malíře, kteří pracují spíše v noci, je důležité rozptýlené umělé osvětlení v přirozeném barevném spektru. Dobrým pomocníkem zejména pro drobnou kresbu a malbu, ale i modelování, je kloubová pracovní lampa. Pokud pracujeme s olejovými barvami, budeme potřebovat dobře větratelný prostor.

Jak fotit siluetu v ateliéru

Stačí jen dobré protisvětlo. Siluetě můžeme i trochu pomoci tím, že nastavíme korekci expozice do záporných hodnot (cca -1EV, někdy i větších). No a stejně tak můžeme fotit i v manuálním režimu, kde nastavíme fotoaparát tak, aby expozimetr ukazoval opět lehce do záporu.

Jak fotit portrét v ateliéru

Doporučuji spíš menší výkon, aby protisvětlo nebylo příliš intenzivní a v případě horších objektivů se tak neponičila kresba. Se zábleskovými světly si i trochu hrajte, zkoušejte je dávat i více do stran. Různé úhly budou dávat různé výsledky. I se mi líbí, když fotím portrét z profilu, jak je to na schématu výše.

Jak fotit mobilem noční oblohu

Například na iPhone si můžete stánout aplikaci NightCap Camera a na Androidu aplikaci Long Exposure Camera 2. I když smartphone pravděpodobně nebude schpen zachytit jednotlivé hvězdy na obloze, dlouhé expozice (v minutách nebo dokonce v hodinách) vám umožní zachytit záběry hvězdných stezek.

Jak fotit při špatném světle

Pokud fotíme v špatném světle, kde vychází příliš dlouhé časy expozice (a fotky jsou již rozmazané), je tu jedno elegantní řešení. Nejjednodušší je nasadit na fotoaparát světelný objektiv. Tudíž ideálně nějaký 30mm nebo 50mm, kterým lze odfotit vše od reportáže až po portrét, se světelností f/2 nebo raději i méně.

Jak nastavit foťák na noční focení

Všeobecně jsou pro fotografování noční krajiny lepší delší časy a nižší ISO, abyste na fotce neměli příliš šumu. Naopak když fotíte hvězdy, využijete i hodnoty ISO 12 800 a nižší časy 5-20 s. Získáte tak ostré a kulaté hvězdy. Záleží také na ohnisku jakým fotografujete.

Jak nejlepe fotit produkty

Ideální je pořídit světla alespoň dvě, aby na produkt mířily vždy z jedné strany. Je vhodné, aby byla světla stejná, se stejnou barevnou teplotu a výkonem. Světlo se musí rozptýlit, aby neosvětlovalo pouze úzkou část produktu. K rozptýlení světla pomůže třeba foto deštník nebo softbox s difuzním plátnem.