Jak vytvořit obsah?

Jak naformátovat obsah

Formátování textu v obsahu

Přejděte na Reference > Obsah > Vlastní obsah. Zvolte možnost Změnit.
Archiv

Jak udělat obsah ve Wordu

Jak vytvořit obsah dokumentuKlikněte na místo, kam chcete obsah ve svém dokumentu umístit.Na horní liště s nabídkou, klikněte na Reference.Na liště Reference klikněte v levém rohu na Obsah.Rozbalí se nabídka stylů obsahů. Vyberte obsah, který pro svůj dokument požadujete.A je to!

Jak vytvořit obsah v bakalářské práci

Obsah práce by měl obsahovat nadpisy vybraných úrovní kapitol včetně případného číslování kapitol a číslo stránky, na které kapitola začíná. Relativně jednoduché by bylo zkopírovat všechny nadpisy po dokončení práce, přidat čísla stránek se správným tabulátorem.

Jak přidat nadpis do obsahu

Dokument s nadpisy

Základ pro vygenerování obsahu dokumentu tvoří text a v něm použité nadpisy. Microsoft Word již ve standardním nastavení definuje styly dokumentu "Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis xxx". Stačí jich tedy využít k označení nadpisů. Úroveň nadpisů si každý zvolí sám dle příslušného dokumentu.

Jak udělat tečky v obsahu

Jak udělat tečky v obsahuVyberte Rozložení nebo Rozložení stránky.Vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec. a pak vyberte Tabulátory.Přidejte nebo vyberte zastavte tabulátor a pak v části Leader (Odkazový znak) vyberte možnost Leader (Odkazový znak), který chcete zobrazit.

Jak udělat obsah ve Wordu 2007

Kurzor nastavíme na stranu, kde chceme obsah mít a na kartě "Reference" v rámečku "Obsah" označíme možnost "Vlastní obsah". V okně, které se nám objeví, můžeme ještě formátování upravit a po potvrzení již generování obsahu vykoná MS Word.

Jak vygenerovat obsah ve Wordu 2016

10) Vygenerování obsahu z nadpisů

Stačí tedy kliknout na začátek prázdné stránky, kam bude vložen vygenerovaný obsah. Opět je potřeba přepnout kartu, konkrétně na kartu Reference. Zvolíme tlačítko Obsah, kde vybereme některou z možností, která se nám líbí.

Jak vygenerovat obsah dokumentu

10) Vygenerování obsahu z nadpisů

Stačí tedy kliknout na začátek prázdné stránky, kam bude vložen vygenerovaný obsah. Opět je potřeba přepnout kartu, konkrétně na kartu Reference. Zvolíme tlačítko Obsah, kde vybereme některou z možností, která se nám líbí.

Jak dát úvod do obsahu

Nejprve použijte na text, který chcete zahrnout do obsahu, styly nadpisů, třeba Nadpis 1 a Nadpis 2. Vyberte text, klikněte na kartu DOMŮ a přejíždějte myší nad různými nadpisy v galerii Styly. Všimněte si, že když se zastavíte nad jednotlivými styly, text se změní, takže vidíte, jak bude ve vašem dokumentu vypadat.

Jak vytvořit víceúrovňový seznam

Definování nového stylu seznamuVyberte text nebo číslovaný seznam, který chcete změnit.Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Víceúrovňový seznam.Zadejte název svého nového stylu seznamu.Zvolte číslo, kterým má seznam začít.Zvolte úroveň v seznamu, pro který chcete použít formátování.

Kde je ve Wordu formát

Po napsání dokumentu můžeme ponechat standartní formátování MS Wordu, nebo si je upravit k obrazu svému. Pro vlastní nastavení vybereme Formát – Styly a formatování… vpravo se nám otevře okno Styly a formatování s předdefinovanými styly.

Jak vytvořit seznam s Odrážkami

Umístěte kurzor na místo, kam chcete seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle odrážky nebo číslování. Zvolte styl a začněte psát. Pokaždé, když chcete novou odrážku nebo číslo nebo dvojím stisknutím klávesy Enter seznam ukončit, stiskněte klávesu Enter.

Jak číslovat podkapitoly

Číslování Pokud chceme nadpisy kapitol a podkapitol očíslovat, z menu „Formát“ – „Styly a formátování“. Vybereme styl, u kterého chceme nastavit číslování a stiskneme tlačítko „Změnit“. V nabídce „Formát“ vybereme položku „Číslování“ (viz obr.

Jak udělat Obsah ve Wordu 2007

Kurzor nastavíme na stranu, kde chceme obsah mít a na kartě "Reference" v rámečku "Obsah" označíme možnost "Vlastní obsah". V okně, které se nám objeví, můžeme ještě formátování upravit a po potvrzení již generování obsahu vykoná MS Word.

Jak aktualizovat Obsah ve Wordu

V dokumentu, který máte otevřený, klikněte pravým tlačítkem myši na pole, například obsah, číslo stránky nebo křížový odkaz, a klikněte na Aktualizovat pole. Poznámky: Pokud aktualizujete obsah, vyberte v dialogovém okně Aktualizovat obsah, jestli chcete aktualizovat jenom čísla stránek, nebo celou tabulku.

Jak se píšou odrážky

Pak máte dvě možnosti: První varianta: Napište je jako věty, tedy první písmeno velké, na konci napište tečku. Druhá varianta: První písmeno bude malé a ukončené čárkou (nebo středníkem). Poslední položka bude mít tečku.

Jak číslovat od 3 stránky

Postup – Číslování od určité stranyPřejděte na konec strany č.Nyní klikněte 2x na záhlaví na straně č.Vložte číslování stránky pomocí pásu karet “Návrh – Číslo stránky – Horní okraj stránky”.Nyní číslo stránky odpovídá fyzicky číslům stránky.Číslování stránky pak nastavte “Začít od: 1.”Hotovo.

Jak udělat nadpis

Nejjednodušší způsob, jak přidat nadpisy, je použít styly nadpisů.Vyberte text, který chcete použít jako nadpis.Na kartě Domů klikněte na styl nadpisu, který chcete použít. Pokud nevidíte styl, který byste chtěli, klikněte na šipku doleva, doprava nebo dolů, čímž zobrazíte další dostupné styly.

Co se píše za středníkem

Stejně jako další interpunkční znaménka se připojuje natěsno k předcházejícímu slovu (zkratce, značce), za ním následuje mezera.

Jaké písmeno se píše za středníkem

Středníkem oddělujeme položky které tvoří nevětné celky. Po středníku se neuvádí velké písmeno a pokud věta tvořící seznam (nebo jeho konec) za seznamem nepokračuje, musí být poslední položka ukončena tečkou.

Jak Nečíslovat obsah

Ve Wordu podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte položku obsahu, kterou chcete přesunout na danou stránku v dokumentu. Toto funguje pro číslované i nečíslované položky obsahu.

Jak oddělit stránky ve Wordu

Vložit konec oddíluVyberte, kde má nový oddíl začít.Přejděte na Rozložení stránky >Konce.Konec oddílu, který chcete přidat: Konec oddílu Další stránka zahájí nový oddíl na další stránce. Konec oddílu Nepřetržitě zahájí nový oddíl na stejné stránce.

Jak vypadá středník

Středník (;) je interpunkční znaménko stojící svou platností mezi čárkou a tečkou. Užívá se pro naznačení středního stupně obsahové závislosti mezi částmi výpovědního celku. Neosamostatňuje části jazykového projevu do té míry jako tečka, ale naznačuje výraznější předěly než čárka.

Jak napsat například

Je‑li výčet neúplný, píše se za ním interpunkční čárka a tři tečky (viz Tři tečky) s oddělující mezerou, např. Člověk má pět smyslů: zrak, sluch, … Při pomalém výdechu počítejte do deseti: jedna, dva, … Z důvodu interpunkční úspornosti lze tři tečky připojit i za poslední vyjmenovanou položku výčtu.

Jak vložit středník

Při českém rozložení klávesnice se středník nalézá pod klávesou [Esc]. Při anglickém rozložení se nalézá napravo od klávesy [L]. Nemůžeme-li středník v daném rozložení klávesnice nalézt, můžeme ho zadat přes kombinaci kláves ALT + 59.