Jaké vzdělání by měl mít novinář?

Jaké vlastnosti by měl mít novinář

komunikativnost, kreativita, inteligence, představivost, důležitým faktorem je však také sebekázeň, družnost a adaptabilita. Novináře tedy lze charakterizovat jako osobnost, která se podílí na formování veřejnosti způsobem, jakým zpřístupňuje informace. Věnuje se tvůrčí činnosti a tvorbě novinářských příspěvků.
Archiv

Co obnáší práce novináře

Novinář / novinářka či žurnalista / žurnalistka je osoba pracující v žurnalistice. Náplní práce je sbírání, ověřování a šíření informací. Označení novinář/ka bylo původně používáno pro člověka píšícího do novin, ale postupně se rozšířilo i na lidi publikující v rozhlase, televizi či na internetu.

Kdo pracuje v médiích

Mohou to být například grafici, tiskaři, kameramani, scénáristé, osvětlovači, maskéři atd. Mediální organizace mají předem určenou strukturu s propracovanou hierarchií odpovědností, pravomocí a především dobrou koordinací.

Kdo pracuje v redakci

KDO JE KDO V REDAKCI. Šéfredaktor.Šéfredaktor je zodpovědný za celý tým redakce zpravodajství.Editor (vedoucí vydání)Editor se stará o obsah, formu a celkovou podobu konkrétního pořadu.Koeditor.Koeditor je pravou rukou editora.Redaktor.Redaktor či redaktorka musí aktivně vyhledávat aktuální zpravodajská témata.

Co dělají novináři

Novinář samostatně připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas, televizi a digitální média a zajišťuje zpravodajské, komentátorské a reportérské činnosti.

Co musí vystudovat novinář

Jan Jirák z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy říká, že dobrým novinářem se může stát jen ten, kdo vystudoval nějaký obor. "Spíš doporučuji volit dvouoborové studium. Žurnalistiku je vhodné kombinovat s humanitními nebo sociálními obory.

Co je žurnalismus

Žurnalistika (nebo žurnalismus, obě slova odvozena z původně francouzského slova žurnál – deník) je tvorba a distribuce zpráv o aktuálních událostech, a to prostřednictvím různých forem – tisku, televize, rozhlasu, internetu.

Jaké je to být novinářem

Podle Malletea jsou to inteligence a schopnost organizovat detaily. Kromě toho je třeba mít jistou praxi a ovládat několik základních principů, necháme-li stranou lásku k jazyku a perfektní znalost gramatiky. Tu musí mít novinář tak zažitou a zautomatizovanou, že píše správně i v okamžiku hrozící uzávěrky.

Kde se studuje žurnalistika

V České republice lze studovat žurnalistiku na třech vysokých školách: na Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě a na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Co je to investigativní novinář

Dále tak v novinářství jako odvozené adjektivum investigativní ve spojení investigativní novinářství. Označuje činnost novináře, který vyhledává a shromažďuje informace, zejména o podezřelém jednání veřejných činitelů.

Jak dlouho se studuje žurnalistika

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

Co se studuje na žurnalistice

Co se naučíte. Studovat na Masarykově univerzitě mediální studia a žurnalistiku znamená nejen naučit se vše podstatné pro práci novináře. V širším kontextu se také naučíte získávat informace, tvořit příběhy, psát čtivé texty, fotit pozoruhodné fotografie a natáčet sledovaná videa.

Co je Investigace CZ

investigace.cz je český neziskový zpravodajský web publikující investigativní žurnalistiku. Publikuje především vlastní obsah zaměřený na přeshraniční organizovaný zločin a korupci. Rozkrývání přeshraničního organizovaného zločinu a korupce.

Co to je investigativní žurnalistika

Investigativní žurnalistika je forma žurnalistiky, která vyšetřuje, zkoumá, analyzuje a zveřejňuje závažné zločiny, politickou korupci, korporační, finanční a organizovaný zločin, porušování lidských práv či válečné zločiny.

Kde se dá studovat žurnalistika

V České republice lze studovat žurnalistiku na třech vysokých školách: na Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě a na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Proč studovat žurnalistiku

Studium žurnalistiky je pro ty, co se rádi učí novým věcem, chtějí vyjádřit vlastní názor a nebýt v životě vázáni jen na jednu dovednost nebo profesi a chtějí mít možnost změnit bez problémů zaměstnání.

Kdo je investigativní novinář

Dále tak v novinářství jako odvozené adjektivum investigativní ve spojení investigativní novinářství. Označuje činnost novináře, který vyhledává a shromažďuje informace, zejména o podezřelém jednání veřejných činitelů.

Jak studovat žurnalistiku

Prvním je samostatná Žurnalistika, tím druhým pak Mediální studia a žurnalistika, což je ovšem program dvouoborový. Budete jej tedy muset kombinovat ještě s jedním z oborů, které tato fakulta nabízí. Jako nejvhodnější doplňek se volí povětšinou sociálně vědní a humanitní programy, které jsou na MU plně akreditovány.

Co obnáší žurnalistika

Žurnalistika (nebo žurnalismus, obě slova odvozena z původně francouzského slova žurnál – deník) je tvorba a distribuce zpráv o aktuálních událostech, a to prostřednictvím různých forem – tisku, televize, rozhlasu, internetu.

Kdo je Pavla Holcová

Pavla Holcová je česká investigativní novinářka. Vystudovala žurnalistiku a iberoamerikanistiku na Karlově Univerzitě.Ve své kariéře investigativní žurnalistiky se věnuje řadě především mezinárodních kauz, často spojených s praním špinavým…

Co dělá investigativní novinar

Investigativní reportéři využívají řadu nástrojů pro svou práci, bývají to většinou různé analýzy, právní dokumenty, závěry vyšetřování a daňové evidence. Dalším zdrojem jsou anonymní informátoři. Muckraking je historický název pro investigativní žurnalismus.