Jaký vzor je zástupce?

Jak určit vzor

Jak poznáme, který vzor použítUrčíme rod podstatného jména.Podíváme se, zda jméno končí na souhlásku/samohlásku.Pokud končí např. na souhlásku, vybíráme ze vzorů, které končí také na souhlásku.Řekneme si jméno ve 2. pádě. Podle něj pak vybereme vzor, jehož 2. pád končí stejně.

Kdy se učí vzory

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 4. ročníku používat vzory podstatných jmen rodu mužského. Budeme řešit různé hádanky, hledat předměty rodu mužského, u kterých určíme vzory, a vyřešíme spoustu dalších úkolů.

Jaký je vzor den

den (vzor „stroj“) –⁠⁠⁠⁠ vedle tvaru dnů i tvar dní, host (vzor „pán“) –⁠⁠⁠⁠ vedle pravidelného tvaru hostů i tvar hostí (podle typu „kost“ –⁠⁠⁠⁠ kostí), kněz (vzor „muž“) –⁠⁠⁠⁠ jen tvar kněží, stejný je tvar 1.

Jaké máme vzory

V češtině máme následující hlavní vzory:mužský rod. životný: pán, muž, soudce, předseda. neživotný: hrad, stroj.ženský rod: žena, růže, píseň, kost.střední rod: město, moře, kuře, stavení

Jaký vzor je mýdlo

mýdlo je podstatné jméno středního rodu. To mýdlo. Vybíráme tedy ze vzorů: město, moře, kuře, stavení.

Co je za vzor

vzor (mluvnice) – určené jako ukázka pro ohýbání (flexi, skloňování nebo časování) dalších slov stejného typu. návrhový vzor – odborný pojem užívaný v teorii počítačového programování ornament.

Jak se určuje rod

Rod podstatného jména zjistíme pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO (ten pes – rod mužský, ta žena – rod ženský, to dítě – rod střední).

Co je vzor v češtině

Vzor (paradigma) je slovo, které reprezentuje určitou ohýbací třídu při skloňování nebo časování slov stejného typu.

Jak se Sklonuje jetel

Je však pravda, že v praxi mají lidé často sklony k tvrdému skloňování, správný je však pouze tvar s jeteli s měkkým I.

Jaký vzor je kostel

Neživotná podstatná jména vzoru „hrad“ zakončená na ‑l, ‑s, ‑z, ‑x: typ kostel.

Jaký vzor je hráz

Pravopis podstatných jmen rodu ženského

VZOR PÍSEŇ 1
leží v postel _ i í y ý málo koroptv _ i í y ý
záhon s petržel _ i í y ý k vysoké hráz _ i í y ý
mléko v konv _ i í y ý ch voda v tykv _ i í y ý
tráva na mez _ i í y ý ch při povodn _ i í y ý ch

Co je za vzor chlapec

VZOR MUŽ: muž bez muže – podstatné jméno v 1. pádě končí na souhlásku a ve 2. pádě je -e (chlapec bez chlapce)

Co je za vzor koště

koště (podle vzoru „moře“) i koštěte (podle vzoru „kuře“), poznamenává PS. jen skloňování podle vzoru „kuře“, 2. pád koštěte.

Co je za vzor pole

Pole tedy skloňujeme podle vzoru moře.

Jaký vzor je závěj

Podle vzoru píseň se skloňují podstatná jména rodu ženského zakončená na měkké souhlásky, především -ň, -ř, -j (dlaň, tvář, závěj). Ve 2. pádě jednotného čísla mají koncovku -ě.

Jaký rod je hmyz

hmyz, dobytek, lid, národ, … = rod mužský NEŽIVOTNÝ

Jaký rod je sněhulák

Podstatné jméno sněhulák je rodu mužského.

Jaký je vzor hřib

Pravopis podstatných jmen rodu mužského

VZOR HRAD 1 3
rostou tu hřib _ i y v rybníc _ í ch
žijí v les _ í ch hluboké příkop _ i y
automobil _ i jely rostou tu jilm _ i y
kup dva chleb _ i y strom _ i usychají

Co je za vzor pytel

přiřazují k tvrdému, nebo měkkému podtypu. Životná mohou patřit ke vzoru „pán“ (krokodýl, pštros, plaz), nebo „muž“ (učitel, vítěz), neživotná ke vzoru „hrad“/„les“ (hotel, nápis, oves, rybíz), nebo „stroj“ (pytel, peníz). Některá jména kolísají mezi oběma vzory.

Jak skloňovat manželé

množné č.p. manžel. manželé, manželovép. manžela. manželůp. manželovi, manželu. manželům.p. manžela. manžele, manžely.p. manželi. manželé, manželovép. manželovi, manželu. manželích, manželech.p.

Co je za vzor král

Slova Francouz, kněz, vítěz, král, vyvrhel jsou měkká, skloňují se podle vzoru muž.

Jaký vzor je život

Životná podstatná jména vzoru „pán“ zakončená na ‑l, ‑s, ‑z, ‑x: typ krokodýl. Životná podstatná jména, která končí v 1. p. j. č. na ‑l, ‑s, ‑z, ‑x a která se skloňují podle vzoru „pán“, mají v 6.

Jaký vzor je ocel

Pravopis podstatných jmen rodu ženského

VZOR KOST 1
výrobek z ocel _ i í y ý natřen mastm _ i í y ý
deset otep _ i í y ý miska se směs _ i í y ý
palice z mosaz _ i í y ý drtí čelistm _ i í y ý
do Boleslav _ i í y ý mezi řeč _ i í y ý

Jaký vzor je postel

Pravopis podstatných jmen rodu ženského

VZOR PÍSEŇ 1
leží v postel _ i í y ý málo koroptv _ i í y ý
záhon s petržel _ i í y ý k vysoké hráz _ i í y ý
mléko v konv _ i í y ý ch voda v tykv _ i í y ý
tráva na mez _ i í y ý ch při povodn _ i í y ý ch

Jaký vzor je orel

Podle vzoru jarní se skloňují měkká přídavná jména: polní, hrací, medvědí, orlí, cizí, psací…