Jak Zaheslovat dokument v Excelu?

Jak zamknout Excel tabulku

Pokud chcete uzamknout buňky v listu, postupujte takto:Vyberte buňky, které chcete zamknout.Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na malou šipku a otevřete tak místní okno Formát buněk.Na kartě Zámek zaškrtněte políčko Uzamčeno a potom kliknutím na OK zavřete místní nabídku.

Jak chránit Soubor heslem

Ochrana dokumentu heslemPřejděte na Informace o > >Zamknout dokument > Zašifrovat heslem.Zadejte heslo a pak ho znovu zadejte, abyste ho potvrdili.Uložte soubor, abyste se ujistili, že se heslo projeví.

Jak uložit Soubor jen pro čtení

Uložení jen pro čteníKlikněte na tlačítko Microsoft Office. a pak na Uložit nebo Uložit jako, pokud jste už dokument dříve uložili.Klikněte na Nástroje.Klikněte na Obecné možnosti.Zaškrtněte políčko Doporučeno jen pro čtení.Klikněte na OK.Uložte dokument.

Jak odemknout list v Excelu

Přejděte na Soubor > Informace > Odemknout > Odemknout list anebo na kartu Revize > Změny > Odemknout list.

Jak udělat podmíněné formátování

Použití podmíněného formátování na základě textu v buňkách

Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak Zaheslovat Excel 2007

Zamčení excelového souboruVyberte Soubor > Informace.Vyberte pole Zamknout sešit a zvolte Šifrovat pomocí hesla.Zadejte heslo do pole Heslo a pak vyberte OK.Potvrďte heslo do pole Znovu zadat heslo a pak vyberte OK.

Jak vytvořit zaheslované PDF

Otevřete PDF v aplikaci Acrobat. Vyberte možnost Soubor > Ochránit soubor heslem. Případně můžete vybrat možnost Nástroje > Chránit > Ochránit soubor heslem.

Jak vytvořit zabezpečenou složku

Nastavení zabezpečené složky

Přejděte do Nastavení > vyberte Biometrie a zabezpečení. Krok 2. Klepněte na Zabezpečená složka > přečtěte si a potvrďte podmínky zabezpečené složky.

Jak nastavit atribut

Změna atributů pomocí průzkumníka souborů

Označte soubor a klikněte na kartu »Vlastnosti«. Vyzkoušejte i možnost s podržením klávesy [Alt] a poklepáním na soubor. V dolní části okna vlastností souboru najdete atributy, které můžete nastavit. Souboru nebo složce můžete přidělit atribut Jen pro čtení nebo Skrytý.

Jak upravit podrobnosti souboru

Klikněte na dotčený soubor pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlastnosti. Přepněte se na kartu Podrobnosti. Zde se nacházejí uložená metadata. Kliknutím na příslušný řádek je můžete začít měnit.

Jak Zaheslovat Soubor v Excelu 2010

Vyberte Soubor > Informace. Vyberte pole Zamknout sešit a zvolte Šifrovat pomocí hesla. Zadejte heslo do pole Heslo a pak vyberte OK. Potvrďte heslo do pole Znovu zadat heslo a pak vyberte OK.

Jak zrušit zámek v Excelu

Pokud chcete ze sešitu odebrat heslo, klikněte na Zamknout sešita potom klikněte na OK bez zadání nového hesla.

Co je podmíněné formátování Excel

Podmíněné formátování dokáže ve vašich datech pomoct zvýraznit opakování a tendence. Pokud ho chcete používat, vytvoříte pravidla, která určují formát buněk na základě jejich hodnot. Například následující měsíční údaje o teplotách s barvami buněk vázanými na hodnoty buněk.

Jak zadat podmínku v Excelu

Vzorec s podmínkou se zapisuje v následujícím tvaru:=KDYŽ(adresa buňky + zadání podmínky; pokud je podmínka pravdivá, provede se první výpočet; pokud podmínka pravdivá není, tak se provede druhý výpočet)=A(první podmínka co musí být splněna ; druhá podmínka co musí být splněna ; …)

Jak zamknout dokumenty

Šifrování dokumentů heslemOtevřete dokument, který chcete chránit heslem.Vyberte Soubor > Informace.Vyberte Zamknout dokument > zašifrovat pomocí hesla. Poznámka: V Excel vyberte Zamknout sešit. V PowerPoint vyberte Zamknout prezentaci.Zadejte heslo a vyberte OK.Znovu zadejte heslo a vyberte OK.

Jak uložit zaheslované PDF bez hesla

Odemknutí souboru PDF odebráním hesla:Otevřete PDF v aplikaci Acrobat.Použijte nástroj Odemknout: Zvolte Nástroje > Ochrana > Šifrovat > Odstranit zabezpečení.Odeberte zabezpečení: Možnosti se liší v závislosti na typu zabezpečení heslem použitého v dokumentu.

Jak Zaheslovat JPG soubor

Klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku (nebo je stiskněte a podržte) a vyberte Vlastnosti. Vyberte tlačítko Upřesnit a zaškrtněte políčko Šifrovat obsah a zabezpečit tak data. Výběrem tlačítka OK zavřete dialogové okno Upřesnit atributy, vyberte Použít a pak vyberte OK.

Kde je zabezpečenou složku

Přejděte do Nastavení > Biometrie a zabezpečení > klepněte na Zabezpečená složka.

Kde najdu uzamčenou složku

dlouze stiskněte kolečko s poslední fotografií, kterou jste pořídili. Ve vyskakovacím okně klepněte na Uzamčená složka.

Co to jsou atributy souborů

Atributy souborů (anglicky file attributes) jsou v informatice metadata připojená k souborům v souborovém systému. Každý atribut může mít jeden ze dvou stavů: aktivní nebo neaktivní.

Jak změnit vlastnosti dokumentů

Klikněte na kartu Soubor.Klikněte na tlačítko Informace.Klikněte v horní části stránky na odkaz Zobrazit a upravit vlastnosti databáze.V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na karty vlastností, které chcete zobrazit nebo aktualizovat.Klikněte na tlačítko OK.Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k souboru.

Jak změnit atributy souborů

Změna atributů pomocí průzkumníka souborů

Označte soubor a klikněte na kartu »Vlastnosti«. Vyzkoušejte i možnost s podržením klávesy [Alt] a poklepáním na soubor. V dolní části okna vlastností souboru najdete atributy, které můžete nastavit. Souboru nebo složce můžete přidělit atribut Jen pro čtení nebo Skrytý.

Jak Zaheslovat XLSX

Vyberte Soubor > Informace. Vyberte pole Zamknout sešit a zvolte Šifrovat pomocí hesla. Zadejte heslo do pole Heslo a pak vyberte OK. Potvrďte heslo do pole Znovu zadat heslo a pak vyberte OK.

Jak uložit Soubor v Excelu

Uložení sešituKlikněte na Soubor > Uložit jako.V části Uložit jako vyberte místo, kam chcete sešit uložit.Po kliknutí na Procházet vyhledejte požadované místo ve složce Dokumenty.Do pole Název souboru zadejte název nového sešitu.Pokud chcete sešit uložit v jiném formátu souboru (třeba .Klikněte na Uložit.

Jak se dělá podmíněné formátování

Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování > Nové pravidlo. V poli Styl klikněte na Klasický. V části Klasický vyberte kliknutím možnost Formátovat pouze hodnoty zařazené jako první nebo poslední a změňte ji na Určit buňky k formátování pomocí vzorce.