Jak zarovnat tabulku v Excelu na stred?

Jak zarovnat text na střed buňky

Zarovnání textu v buňceVyberte buňky s textem, který chcete zarovnat.Na kartě Domů zvolte jednu z následujících možností zarovnání:Chcete-li zarovnat text svisle , vyberte zarovnat , prostředním zarovnáním.Chcete-li zarovnat text vodorovně, vyberte zarovnání textu doleva , na střed nebo Zarovnat text doprava .
Archiv

Jak zarovnat text na střed Excel

Zarovnání textuVyberte buňku, řádek, sloupec nebo oblast.Na kartě Domů vyberte v části Zarovnání možnost zarovnání:Zarovnání nahoru. Zarovnat doprostřed. Zarovnání dolů Zarovnat doleva. Zarovnání na střed. Zarovnat doprava.

Jak ve Wordu posunout tabulku

tabulky. Umístěte ukazatel myši na úchyt pro přesunutí tabulky, dokud se ukazatel změní na čtyřsměří šipku, a potom klikněte na úchyt pro přesunutí tabulky. Přetáhněte tabulku na nové místo.

Jak rozšířit tabulku v Excelu

Vyberte tabulku a potom vyberte Návrh tabulky > Změnit velikost tabulky. Upravte oblast buněk, které tabulka obsahuje podle potřeby, a pak vyberte OK.

Jak zarovnat tabulku na střed stránky

Změna zarovnání textu v buňce tabulkyPomocí textového nástroje vyberte buňku nebo buňky, které chcete změnit.Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text.Pod nabídkou Vertikální zarovnání vyberte nastavení Zarovnání: Zarovnat nahoře, Zarovnat střed, Zarovnat dole nebo Zarovnat vertikálně.

Jak zarovnat tabulku na střed Word

Kliknutím na kartu Tabulka použijete nastavení pro celou tabulku:V části Velikostnastavte celkovou šířku tabulky tak, že vyberete Upřednostňovaná šířka a zvolíte velikost.V části Zarovnánízvolte, jestli chcete tabulku zarovnat doleva, na střed nebo doprava od stránky.

Jak zarovnat tabulku na střed stránky Word

Kliknutím na kartu Tabulka použijete nastavení pro celou tabulku:V části Velikostnastavte celkovou šířku tabulky tak, že vyberete Upřednostňovaná šířka a zvolíte velikost.V části Zarovnánízvolte, jestli chcete tabulku zarovnat doleva, na střed nebo doprava od stránky.

Jak roztáhnout buňku v Excelu

Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Šířka sloupce. Do pole Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu. Klikněte na OK.

Jak změnit velikost buňky v Excelu

V aplikaci Excel můžete nastavit velikost buňky jako palce / cm / mm podle jednotek pravidel. 4. Poté vyberte buňky, jejichž velikost změníte, a klepněte na O nás > Formát > Výška řádku or Sloupec Šířka změnit velikost buňky.

Jak dát tabulku na střed

Změna zarovnání textu v buňce tabulkyPomocí textového nástroje vyberte buňku nebo buňky, které chcete změnit.Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text.Pod nabídkou Vertikální zarovnání vyberte nastavení Zarovnání: Zarovnat nahoře, Zarovnat střed, Zarovnat dole nebo Zarovnat vertikálně.

Jak vytisknout tabulku v Excelu na jednu stránku

Vytištění listu na jednu stránku

Na kartě Rozložení stránky vyberte Vzhled stránky. V části Měřítko vyberte Přizpůsobit a zadejte 1 do pole stránky vodorovně i do pole stránky svisle. Vyberte OK. V nabídce Soubor vyberte Vytisknout.

Jak na tabulku v Excelu

Tabulku můžete vytvořit a naformátovat pro vizuální seskupení a analýzu dat.Vyberte buňku v datech.Vyberte Domů > Formátovat jako tabulku.Zvolte styl tabulky.V dialogovém okně Formátovat jako tabulku nastavte oblast buněk.Označte, jestli tabulka obsahuje záhlaví.Vyberte OK.

Jak Ztučnit tabulku ve Wordu

Tabulku označíte a na pásu karet Nástroje tabulky klikněte na záložku Návrh. Zde vyberete Ohraničení -> Ohraničení a stínování. Po kliknutí se otevře okno Ohraničení a stínování, viz obrázek dole. Zde máte možnost nastavit styl čáry, barvu a šířku.

Jak roztáhnout vzorec

Stiskneme Ctrl + Shift + šipka nahoru. Tím se vybere oblast až nahoru, k původní buňce. Stiskneme Ctrl + V – čímž do všech vybraných buněk vložíme vzorec.

Jak roztáhnout sloupec v Excelu

Na kartě Domůvyberte Formát >šířka sloupce (nebo Výška sloupce). Zadejte šířku sloupce a vyberte OK.

Jak zachovat formátování v Excelu

Odstranění formátování

Pokud potřebujeme formátování buněk odstranit, ale zachovat data v buňkách, uděláme to následovně: Nejprve si označíme buňky, u kterých chceme formátování odstranit. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikneme na tlačítko Vymazat a vybereme možnost Vymazat formáty.

Jak nastavit jednotky v Excelu

V nabídce Excel klikněte na Předvolby. (Obecné). V nabídce Jednotky pravítka klikněte na měrnou jednotku, kterou chcete použít. Tip: Šířku sloupce můžete také zobrazit přetažením oddělovače sloupců na listu a pozorováním Popisy ovládacích prvků při přetahování.

Jak vytisknout tabulku v Excelu

Tisk tabulky Excelu

Vyberte Soubor a pak vyberte Tisk. V části Nastavení vyberte šipku vedle položky Tisk aktivních listů a vyberte Možnost Vytisknout vybranou tabulku. Vyberte Tisk.

Jak vycentrovat tabulku v Excelu

Pokud chcete centrovat tabulku na stránce, můžete použít funkci Centrovat na stránce. Klikněte na záložku Rozvržení stránky a poté vyberte možnost Centrovat na stránce. Toto by mělo umístit vaši tabulku uprostřed stránky.

Jak zrušit chytrou tabulku

Vyberte všechny buňky v tabulce, klikněte na Vymazat a vyberte Vymazat vše. Tip: Můžete taky vybrat tabulku a stisknout klávesu Delete. Pokud chcete zachovat data bez formátu tabulky, nebudete moct to udělat v Excel pro web. Další informace o používání desktopové aplikaci Excel převést tabulku na oblast dat.

Jak na Kontingencni tabulku

Klikněte na buňku v oblasti zdroje dat nebo tabulky. Přejděte na Vložení > Kontingenční tabulka. Excel zobrazí dialogové okno Vytvořit kontingenční tabulku s vybraným názvem vaší oblasti nebo tabulky.

Jak zarovnat tabulky ve Wordu

Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text. Pod nabídkou Vertikální zarovnání vyberte nastavení Zarovnání: Zarovnat nahoře, Zarovnat střed, Zarovnat dole nebo Zarovnat vertikálně.

Jak vyplnit tabulku v Excelu

Automatické vyplnění dat v buňkách listuVyberte jednu nebo více buněk, které chcete použít jako základ pro vyplňování dalších buněk. V případě souvislé řady (například 1, 2, 3, 4, 5…)Přetáhněte úchyt .V případě potřeby klikněte na Možnosti automatického vyplňování a zvolte požadovanou možnost.

Jak roztáhnout buňky v Excelu

Nastavení konkrétní šířky sloupceVyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit.Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Šířka sloupce.Do pole Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.Klikněte na OK.

Jak přesunout tabulku v Excelu

Kopírování listu ve stejném sešituKlikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a vyberte možnost Přesunout nebo zkopírovat.Zaškrtněte políčko Vytvořit kopii.V části Před list vyberte, kam chcete kopii umístit.Vyberte OK.