Jak zarovnat text dolů ve Wordu?

Jak zarovnat text ve Wordu

Umístěte kurzor na libovolné místo v odstavci, dokumentu nebo tabulce, které chcete zarovnat. Udělejte něco z tohoto: Pokud chcete text zarovnat doleva, stiskněte Ctrl+L. Pokud chcete text zarovnat doprava, stiskněte Ctrl+R.

Jak ve Wordu zarovnat do bloku

Zarovnání textu do blokuKlikněte na libovolné místo odstavce, který chcete zarovnat do bloku.Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na zarovnat text do bloku .

Jak zarovnat okraje ve Wordu

Vyberte Rozložení > okraje. Vyberte požadovanou konfiguraci okrajů nebo vyberte Vlastní okraje a definujte si vlastní okraje.

Jak zarovnat text vpravo

To samotné stačí pro běžné psaní, ale co když máme na jednom řádku více slov, z nichž některá chceme vlevo a jiná vpravo V takovém případě můžeme použít zarážky. Tu správnou umístíme na pravítko a tabulátorem k ní přeskočíme. (Pokud se nám zarážky s pravítkem nezobrazují, použijeme volbu „Zobrazit“ – „Pravítko“.)
ArchivPodobné

Jak zalamovat text ve Wordu

Přejděte na Formát obrázku nebo Formát obrazce a vyberte Uspořádat > Zalamovat text. Pokud je okno dostatečně široké, Wordzalamovat text přímo na kartě Formát obrázku.

Jak zarovnat text na střed v tabulce ve Wordu

Pomocí textového nástroje vyberte buňku nebo buňky, které chcete změnit. Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text. Pod nabídkou Vertikální zarovnání vyberte nastavení Zarovnání: Zarovnat nahoře, Zarovnat střed, Zarovnat dole nebo Zarovnat vertikálně.

Jak zarovnat text v tabulce

Změna zarovnání textu v buňce tabulky

Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text. Pod nabídkou Vertikální zarovnání vyberte nastavení Zarovnání: Zarovnat nahoře, Zarovnat střed, Zarovnat dole nebo Zarovnat vertikálně.

Jak roztáhnout text ve Wordu

Změna velikosti mezer mezi znakyVyberte text, který chcete změnit.Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Písmo.V poli Mezery klikněte na možnost Rozšířené nebo Zúžené a pak zadejte požadované místo v poli O kolik.

Jak zarovnávat text

Zarovnání textuVyberte text.V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu klikněte na jedno z tlačítek zarovnání (Zarovnat doleva, Zarovnat na střed, Zarovnat doprava, Do bloku doleva, Do bloku na střed, Do bloku doprava a Do bloku všechny řádky).

Jak správně zalamovat text

Na listu vyberte buňky, které chcete formátovat. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na Zalamovat text. (V desktopové Aplikaci Excel můžete také vybrat buňku a potom stisknout kombinaci kláves Alt + H + W.)

Jak nastavit obtékání textu

Vyberte obrázek nebo objekt. Přejděte na Formát obrázku nebo Formát obrazce a vyberte Uspořádat > Zalamovat text. Pokud je okno dostatečně široké, Wordzalamovat text přímo na kartě Formát obrázku. Zvolte možnosti obtékání, které chcete použít.

Jak zarovnat text na střed buňky

Zarovnání textu v buňceVyberte buňky s textem, který chcete zarovnat.Na kartě Domů zvolte jednu z následujících možností zarovnání:Chcete-li zarovnat text svisle , vyberte zarovnat , prostředním zarovnáním.Chcete-li zarovnat text vodorovně, vyberte zarovnání textu doleva , na střed nebo Zarovnat text doprava .

Jak zarovnat sloupce ve Wordu

Vyberte odstavce, které chcete rozložit ve sloupcích. Vyberte Rozložení > Sloupce apak zvolte požadované možnosti.

Jak dělat úpravy ve Wordu

Kontrola, přijetí nebo odmítnutí změnKlikněte nebo klepněte na začátek dokumentu.Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny.Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu.Opakujte to, dokud nezkontrolujete všechny změny v dokumentu.

Kdy zarovnat text do bloku

Text se nazývá zarovnaný do bloku, když je zarovnaný k oběma okrajům. Můžete zvolit zarovnání celého textu odstavce kromě posledního řádku (Do bloku, doleva nebo Do bloku, doprava) nebo můžete zarovnat text odstavce včetně posledního řádku (Do bloku všechny řádky).

Jak nahradit mezeru pevnou mezerou ve Wordu

(Ctrl + H > karta Nahradit > Najít pevnou mezeru = ctrl + shift + mezerník, Nahradit za mezeru.)

Jak ohnout text ve Wordu

Vytvoření zakřiveného nebo kruhového WordArtuPřejděte na Vložení > WordArtu.Vyberte styl WordArtu, který chcete použít.Zadejte text.Vyberte WordArt.Přejděte na Formát obrazce > textové efekty > Transformovat a vyberte efekt, který chcete.

Jak revidovat text ve Wordu

Klikněte nebo klepněte na začátek dokumentu. Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny. Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu.

Jak obnovit původní verzi dokumentu

Zobrazení předchozích verzí souboruOtevřete soubor, který chcete zobrazit.Klikněte na název souboru a vyberte Historie verzí.Vyberte verzi a otevřete ji v samostatném okně.Pokud chcete obnovit předchozí verzi, kterou jste otevřeli, vyberte Obnovit.

Jak se zbavit mezer v textu

1) Vyberte veškerý text dokumentu (například stiskem klávesové zkratky Ctrl+A). 2) Stiskem klávesové zkratky Ctrl+H otevřete okno Najít a nahradit. 3) Do pole Najít napište dvě mezery (stiskněte dvakrát klávesu mezerníku). 4) Do políčka Nahradit za pak napište jednu mezeru (stiskněte jednou klávesu mezerníku).

Jak se zbavit velkých mezer ve Wordu

Změna velikosti mezer mezi znakyVyberte text, který chcete změnit.Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Písmo.V poli Mezery klikněte na možnost Rozšířené nebo Zúžené a pak zadejte požadované místo v poli O kolik.

Jak udělat zahnutý text

Vytvoření zakřiveného nebo kruhového WordArtuPřejděte na Vložení > WordArtu.Vyberte styl WordArtu, který chcete použít.Zadejte text.Vyberte WordArt.Přejděte na Formát obrazce > textové efekty > Transformovat a vyberte efekt, který chcete.

Jak zkontrolovat plagiátorství ve Wordu

Na kartě Domů vyberteEditor. V podokně Editoru vyhledejte Podobnost a klikněte nebo klepněte na Zkontrolovat podobnost s online zdroji. Až se kontrola provede, Editor vám zobrazí, jaká část obsahu (v procentech) se shoduje s texty nalezenými online a kolik pasáží v dokumentu je potřeba zkontrolovat.

Jak obnovit verzi Wordu

Otevřete soubor, na kterém jste pracovali. Klikněte na Soubor > Informace. V části Spravovat dokumentyvyberte soubor označený (když jsem zavřel(a) bez uložení. Na panelu v horní části souboru vyberte Obnovit a přepište všechny dříve uložené verze.

Jak obnovit starší verzi dokumentu Word

Zobrazení předchozích verzí souboruOtevřete soubor, který chcete zobrazit.Klikněte na název souboru a vyberte Historie verzí.Vyberte verzi a otevřete ji v samostatném okně.Pokud chcete obnovit předchozí verzi, kterou jste otevřeli, vyberte Obnovit.