Jak zemrela Medúsa?

Jak zemřela medúza

Zpravidla je popisovaná jako okřídlená žena s hady místo vlasů, která ty, co se zadívají do jejích očí, promění v kámen. Byla zabita hrdinou Perseem a z její krve se zrodil Chrýsáór a Pégasos.

Kdo se zrodil z krve medúzy

Smrt Medúzy však neznamenala úplný konec jejího odkazu. Z její krve se po useknutí hlavy zrodili Pegas a Chrysáór. Perseus pak Medúzinu hlavu použil jako zbraň a později ji daroval Athéně, která ji připevnila na svůj ochranný štít zvaný égis.

Kdo přemohl Meduzu

Medusu zabil hrdina Perseus, což by se mu však nepovedlo bez pomoci Athény (od ní dostal štít lesklý jako zrcadlo), nymf (od nich dostal helmu neviditelnosti, okřídlené sandály a pytel na hlavu Medúsy) a Herma (od něj dostal zakřivený meč). Medusu přemohl tak, že ji pozoroval lesklým štítem, který využil jako zrcadlo.
Archiv

Koho zabil Perseus

Athéna mu dala meč z adamantinu a štít tak lesklý, že přes něj lze pozorovat Medusu, od Nymf dostal kouzelnou mošnu, od Hermése okřídlené boty a od Háda získal helmu neviditelnosti. Díky těmto darům dokázal Perseus zabít Medusu, získat její hlavu i uletět jejím sestrám.

Jak dlouho se dožije medúza

2. Medúza. www.musicar.rs Turritopsis Dohrnii je druh medúzy, který žije věčně.

Jak umira medúza

Umírá normálním způsobem, ale v období hladovění či v době jiné krizové situace, místo jisté smrti přemění všechny své buňky do mladšího stádia. Promění se v cystu ve tvaru kapky, která se vyvine v kolonii polypů, což je vlastně první fáze života medúzy. Buňky se většinou při procesu kompletně přemění.

Jak se řekne anglicky medúza

jellyfish medúza(16640)
Medusa medúza(AT:28790)

Co je to Gorgona

Gorgona (Itálie) – ostrov Itálie v Ligurském moři. Gorgona (Kolumbie) – ostrov Kolumbie v Tichém oceánu. Gorgony – dcery mořského boha Forkýna v řecké mytologii. Gorgona (souhvězdí Persea) – jiný název hvězdy Algol v souhvězdí Persea.

Kde nejsou medúzy

Jen stěží byste tak hledali místo, o kterém by se dalo s jistotou říct, že v něm nepotkáte ani jednoho zástupce rodu medúzovců. Medúzy doslova proplouvají světovými oceány od jižního až po severní pól.

Kdo zabil Krakena

I když nakonec dostal Jacka do Říše Davyho Jonese Kraken, Jack zatím spolu s přáteli pátral po srdci Davyho Jonese a muž jménem James Norrington jej lstí odnesl vůdci Východoindické společnosti, Beckettovi, a ten Davyho Jonese i s Bludným Holanďanem ovládal a donutil ho i zabít Krakena.

Kdo zabil Dia

Kronos prohrál a s ostatním Titány a Giganty byl svržen do Tartaru. Diova babička Gaia pak s Tartarem zplodila obludného stohlavého obra Týfóna, aby Dia zabil. Zeus ho ale po těžkém boji porazil.

Kdo se živí medúzami

Ukázalo se totiž, že medúzami nepohrdnou ani hospodářsky tak významné druhy mořských ryb, jako jsou tuňák obecný, tuňák malý nebo plachetník štíhlý.

Co žerou medúzy

Medúzy jsou bez výjimky dravci. Živí se potravou odpovídající jejich velikosti – ty malé žerou drobné korýše a rybí potěr, ty větší dospělé rybky a taky menší medúzy. Neloví aktivně, spíše využívají svých výběžků či vláken se žahavými buňkami jako vlečnou síť.

Co se živí medúzami

Většina medúz se vznáší ve volné vodě, ale najdeme i takové, které leží na dně. Pohyb medúz zajišťují buňky, které se dokáží smršťovat a tak nahrazují funkci svalů, ale jejich schopnost pohybu je značně omezená (nemůžete počítat s tím, že se Vám medúza vyhne!). Živí se planktonem nebo drobnými mořskými živočichy.

Co je to Artemis

Artemis je bohyně lovu a bohyně Měsíce. Proto je často zobrazovaná s lukem. Je ochránkyní lesů a divoké zvěře. Římskou obdobou Artemidy je bohyně Diana.

Co je to Zeus

Zeus je původem indoevropské božstvo nebes. Výraz je odvozen od indoevropského kořene Djaus a má paralelu ve jménech Deus, Jupiter (řím.), Zeus pater (řec.), Djaus Pitar (védský Nebeský otec), Týr (germ.) aj. Zeus je jediným bohem olympského panteonu, který má etymologicky jasný indoevropský původ.

Jak je to s Meduzami v Chorvatsku

Chorvatské problémy s medúzami nejsou u konce. V Jaderském moři se totiž podle Centra mořského výzkumu v Rovinji objevily další druhy žahavců. Některé z nich navíc mohou plavce výrazně popálit.

Jak žijí medúzy

Medúzovci žijí v mořích po celém světě od jižního pólu k severnímu, nejčastěji v pobřežních šelfech, ale jsou známy i hlubinné druhy. V životním cyklu se vždy vyskytuje stadium „medúza“, volně plovoucí forma se zvonem a žahavými rameny, nicméně v případě medúzovců chybí plachetka (velum).

Kdo vypustil Krakena

Nezničitelný obří titán sloužící jako Poseidonova největší zbraň. Poté co lidstvo urazilo bohyni Héru, přikázal Zeus svému bratru Poseidonovi, aby vypustil Krakena.

Koho zabil Herkules

Zabít nemejského lva

Toto obrovské zvíře mělo neprorazitelnou kůži, od které se odrážely jak šípy, tak i meč. Lva nakonec Herkules uškrtil.

Kdo byl nejvyšší vládce bohů

Zeus (starověký řecký Ζεύς [Zeús]; moderní řecký Δίας [Dias]; skloňování Dia, Diovi, Die, Diem) je nejvyšší z bohů řecké mytologie.

Jak jí medúzy

Jak medúza jí Medúzy loví pomocí vlásků podél kloboučku a poté si potravu soukají do 4 žaludků uprostřed, pomocí chapadel.

Jak se mnozi medúzy

Jejich rozmnožování je dvoustupňové, odborně se označuje jako metageneze a strobilace. Na dospělé medúze se vytvoří nový jedinec, který se postupně oddělí v novou medúzu. Ta se ale rozmnožuje pohlavně. Z gonád uvolní do trávicí soustavy (současně plnící cévní funkce) vajíčka nebo spermie.

Kde má medúza očí

V každém "rohu" svého těla hned šest, takže jich na celé medúze napočítáme 24. V každém rohu dřepí čtyři jednoduchá očka a dvě oči velmi dokonalé vnitřní stavby. Čtyřmi páry očí shlíží medúza na pomořský svět Karibiku přes velmi dokonalou oční čočku tlustou asi desetinu milimetru.

Jak jí medúza

Jak medúza jí Medúzy loví pomocí vlásků podél kloboučku a poté si potravu soukají do 4 žaludků uprostřed, pomocí chapadel. Najedená medúza má naplněné 4 žaludky uprostřed.