Jak zjistit spojovací číslo SIPO?

Jak platit SIPO bez poplatku

Stačí, když na poště nahlásíte, aby vám platební doklad posílali elektronicky na e-mail. To je zadarmo. Pozor, tuto změnu neprovedete na dálku, a to ani v případě, že máte zákaznickou kartu a na webových stránkách se umíte přihlásit do svého elektronického poštovnictví.
Archiv

Jak převést SIPO na email

Jak nastavit zasílání Platebního dokladu e-mailem Navštivte kteroukoliv pobočku České pošty (mimo tzv. Výdejní místa a Pošty partner označené jako vymístěná přepážka). Stačí vám k tomu jakýkoli doklad SIPO, kde je uvedeno vaše spojovací číslo, a průkaz totožnosti.
Archiv

Jak se přihlásit do SIPO

INKASEM Z BANKOVNÍHO ÚČTU

Pro tento typ úhrady je nejprve potřeba se spojit s vaší bankou, předat jí Spojovací číslo a nastavit si u ní svolení k inkasu SIPO. Následně úhrady SIPO probíhají každý měsíc automaticky. Podmínkou je dostatek prostředků na vašem bankovním účtu a nastavený dostatečný limit.
Archiv

Co dělat když neodejde SIPO

Nedojde-li k realizaci platby SIPO ani v případném druhém termínu zpracování, banka o tom informuje Českou poštu. Klient pak může včas uhradit nerealizované SIPO například jednorázovým příkazem k úhradě, ale pouze do 25. dne v měsíci.

Jak zaplatit SIPO z účtu

Svojí bance dáte svolení k inkasu SIPO. Ve stanovený den banka zaplatí z Vašeho účtu platbu SIPO. Za tento způsob úhrady Česká pošta, s. p., poplatky nevybírá.

Jak změnit platby na SIPO

Tomu, kdo chce převést SIPO z jedné banky do druhé, zpravidla stačí přinést do nové banky jen původní přehled plateb. „Na přepážku České spořitelny je třeba přinést jen poslední "Rozpis bezhotovostní platby SIPO", který klient obdržel z České pošty. Na jeho základě klientovi založíme souhlas s inkasem pro platbu SIPO.

Jak obejít SIPO

Úplně nejjednodušším způsobem, jak zrušit SIPO, je převedení plateb jinam. Pokud nebude na vaše SIPO navázána žádná platba, služba se zruší automaticky. Je ale třeba si pohlídat, že byla skutečně zrušena (obvykle se ruší od následujícího měsíce).

Kdy se strhává SIPO z účtu

Platby SIPO budou uhrazeny z vašeho účtu vždy jeden pracovní den před 15. kalendářním dnem v měsíci (nejedná-li se o pracovní den, pak dva pracovní dny před tímto datem). V případě nedostatku financí na vašem účtu zkusíme platby SIPO provést v náhradním termínu – jeden pracovní den před 23.

Co je spojovaci číslo

Spojovací číslo je vázáno na Vaši osobu jedná se o tzv. jedinečný identifikátor obdobně jako je číslo účtu v bance. Pokud se přestěhujete, změníte příjmení apod., spojovací číslo Vám zůstane.

Kdy se strhne SIPO z účtu

Platby SIPO budou uhrazeny z vašeho účtu vždy jeden pracovní den před 15. kalendářním dnem v měsíci (nejedná-li se o pracovní den, pak dva pracovní dny před tímto datem). V případě nedostatku financí na vašem účtu zkusíme platby SIPO provést v náhradním termínu – jeden pracovní den před 23.

Jak obnovit SIPO

Ztratil jsem nebo poškodil Platební doklad SIPO na daný inkasní měsíc. Navštivte kteroukoli Provozovnu, rádi Vám bezplatně vystavíme náhradní doklad v případě, že nebyl Platební doklad SIPO uhrazen. Potřebujete jen jakýkoli doklad SIPO, na kterém je uvedeno Vaše spojovací číslo a osobní doklad.

Jak dlouho trvá zrušení SIPO

Zrušit SIPO můžete až další měsíc, kdy vám příjde prázdný doklad. Na poštu nemusíte. Stačí poslat datovou schránkou žádost o zrušení a přiložit prázdný doklad.

Co se stane když nezaplatím SIPO

Pokud jste včas nezaplatili inkaso – SIPO do doby splatnosti, tak Vám jej pravděpodobně již pošta nevezme k úhradě, ale budete si muset počkat na upomínku, která přijde zhruba za 15 dnů od data splatnosti, ale rozhodně zajděte na poštu a tam se poraďte – zákony se stále mění.

Jak zrušit platby přes SIPO

Úplně nejjednodušším způsobem, jak zrušit SIPO, je převedení plateb jinam. Pokud nebude na vaše SIPO navázána žádná platba, služba se zruší automaticky. Je ale třeba si pohlídat, že byla skutečně zrušena (obvykle se ruší od následujícího měsíce).

Jak nastavit SIPO ČEZ

Nastavte si u nás způsob platby na SIPO a nahlaste nám své spojovací číslo. Změnu provedete jednoduše v aplikaci ČEZ ON-LINE, na naší Zákaznické lince 371 100 100 nebo 840 840 840, nebo na kterémkoliv z kontaktních míst.

Co obsahuje SIPO

SIPO je moderní platební nástroj, který vám umožní sdružit všechny pravidelné platby, např. vodu, plyn, nájem, telefon, pojistné, rozhlasové a televizní poplatky, … do jediné úhrady. Ušetří vám čas, starosti a peníze.

Jak se zbavit SIPO

Úplně nejjednodušším způsobem, jak zrušit SIPO, je převedení plateb jinam. Pokud nebude na vaše SIPO navázána žádná platba, služba se zruší automaticky. Je ale třeba si pohlídat, že byla skutečně zrušena (obvykle se ruší od následujícího měsíce).

Jak zrušit platbu rozhlasu přes SIPO

Nic nevyřídíte. Zrušit SIPO můžete až další měsíc, kdy vám příjde prázdný doklad. Na poštu nemusíte. Stačí poslat datovou schránkou žádost o zrušení a přiložit prázdný doklad.

Jak zjistím že mám zaplacené SIPO

Navštivte kteroukoliv Provozovnu (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka), vytiskneme Vám Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO za zvolený měsíc s konkrétními daty převodu mezi Českou poštou a Příjemci Vaší platby.

Kde najdu Vyúčtování ČEZ online

Veškeré údaje k Vašemu přeplatku z vyúčtování najdete v osobním účtu Můj ČEZ. Pokud nemáte ještě účet, zaregistrujte se zde.

Jak dlouho uchovávat doklady SIPO

Uchovávání dokladů

Pět let by mělo být dostatečnou rezervou. Vychází se z obecné délky promlčecí lhůty 3 roky a z faktu, že na vás může být podána žaloba těsně před vypršením této lhůty a že soudy u nás nepracují příliš svižně.

Kdo může zrušit SIPO

Jakmile budete mít všechny svoje účty (resp. ty, skrze které vám chodilo SIPO) v pořádku uhrazené, můžete dát své bance souhlas k tomu, aby zrušila povolení pro strhávání plateb SIPO. Zrušení inkasní platby v bance je posledním krokem na cestě za zrušením služby.

Jak zjistit Preplatek ČEZ

Mám přeplatek, co s tím Veškeré údaje k Vašemu přeplatku z vyúčtování najdete v osobním účtu Můj ČEZ. Pokud nemáte ještě účet, zaregistrujte se zde.

Kdy se vraci Preplatek ČEZ

ČEZ: Přeplatek jakékoliv výše může použít na úhradu záloh v následujícím období nebo na úhradu dlužných pohledávek. Nezapočtené přeplatky vrátí na účet zákazníka do konce následujícího zúčtovacího období, pokud není dohodnuto jinak.

Jak dlouho schovávat účtenky

Jak dlouho archivovat doklady5 let: účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh;10 let: účetní závěrka, výroční zpráva.