Jak zkopírovat celou tabulku v Excelu?

Jak zkopírovat celou tabulku

Pokud chcete tabulku zkopírovat, stiskněte kombinaci kláves CTRL+C. Pokud chcete tabulku vyjmout, stiskněte kombinaci kláves CTRL+X.

Jak zkopírovat tabulku do Excelu

Zkopírování wordové tabulky do ExceluVe wordovém dokumentu vyberte řádky a sloupce tabulky, který chcete zkopírovat do excelového listu.Výběr zkopírujte stisknutím CTRL+C.Na excelovém listu vyberte levý horní roh oblasti listu, do které chcete wordovou tabulku vložit.Stiskněte CRL+V.

Jak zkopírovat hodnoty v Excelu

Vyberte buňku nebo oblast buněk. Vyberte Kopírovat nebo stiskněte Ctrl+C. Vyberte Vložit nebo stiskněte Ctrl+V.
Archiv

Jak zkopírovat formát tabulky

Vyberte buňku s formátováním, které chcete zkopírovat. Vyberte Domů > Kopírovat formát. Přetažením vyberte buňku nebo oblast, u které chcete formátování použít. Uvolněte tlačítko myši a mělo by se teď použít formátování.

Jak Kopírovat buňky

Možnosti příkazu Vložit jinakVyberte buňky obsahující data nebo atributy, které chcete kopírovat.Na kartě Domů klikněte na Kopírovat .Klikněte na první buňku v oblasti, kam chcete zkopírovaný obsah vložit.Na kartě Domů klikněte na šipku vedle možnosti Vložita pak vyberte Vložit jinak.Vyberte požadované možnosti.

Jak zkopírovat list v Excelu do jiného sešitu

Zkopírování listu do jiného sešitu

Klikněte na list, který chcete zkopírovat. V nabídce Úpravy přejděte na List apak vyberte Přesunout nebo zkopírovat list. V dialogu Do sešitu otevřete sešit, do kterého chcete list zkopírovat. Tip: Pokud chcete vytvořit nový sešit obsahující zkopírovaný list, vyberte (nový sešit).

Jak Zkopirovat sloupec

Kopírovat a nahrazovat Podržte stisknutou klávesu CTRL a přejděte na okraj výběru. Když se ukazatel změní na ukazatel kopírování , přetáhněte řádky nebo sloupce na jiné místo.

Jak zkopírovat část textu

PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení. Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak Kopírovat pouze viditelné buňky

Kopírování pouze viditelných buněkVyberte buňky, které chcete zkopírovat: Další informace najdete v tématu Výběr buněk, rozsahů, řádků nebo sloupců na listu.Klikněte na Domů > Najít & Vybrat avyberte Přejít na speciální.Klikněte na Viditelné buňky jenom > OK.Klikněte na Kopírovat (nebo stiskněte Ctrl+C).

Jak Kopírovat funkci v Excelu

Vyberte buňku obsahující vzorec, který chcete zkopírovat. Ve skupině Schránka na kartě Domů klikněte na Kopírovat.

Jak přepínat mezi listy v Excelu

Klávesová zkratka – přecházení

Přesouvání mezi listy lze i pomocí kláveosvých zkratek Ctrl + PgUp vlevo, Ctrl + PgUp vpravo.

Jak propojit buňky v Excelu

Takové propojení provedete zadáním rovnítka (=) do buňky, ve které chcete údaje zobrazit. V druhém listu klikněte na buňku, na kterou chcete odkazovat, a pak stiskněte klávesu ENTER. List2! na začátek všech odkazů na buňky. Stejným způsobem můžete realizovat propojení na ostatní otevřené sešity.

Jak zkopírovat celý sloupec v Excelu

Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat. nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C.

Jak zkopírovat celý text

PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení. Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak Kopírovat v malování

Jednoduché kopírování (klonování). Pokud mám vybranou část obrázku, držím stále klávesu CTRL a pohybuju výběrem. Tam, kde kliknu se vloží kopie výběru.

Jak kopírovat filtr v Excelu

Klikněte na Domů > Najít & Vybrat avyberte Přejít na speciální. Klikněte na Viditelné buňky jenom > OK. Klikněte na Kopírovat (nebo stiskněte Ctrl+C). Vyberte levou horní buňku oblasti vložení a klikněte na Vložit (nebo stiskněte Ctrl+V).

Jak přesunout sloupec v Excelu

Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat. nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C.

Jak zkopírovat řádek v Excelu

Kopírovat a nahrazovat Podržte stisknutou klávesu CTRL a přejděte na okraj výběru. Když se ukazatel změní na ukazatel kopírování , přetáhněte řádky nebo sloupce na jiné místo. Pokud se chystáte nahradit sloupec, Excel vás neupozorní.

Jak zafixovat buňku ve vzorci

Dvojité stisknutí klávesy F4 zafixuje buňku pro řádky (A$1) a tři stisknutí zafixuje buňku pro sloupce ($A1). Pokud zmáčkneme klávesu F4 čtyřikrát tak se buňka odfixuje (A1). Základem pro správnou fixaci dat je, že si vždy musíte představit, co plánujete se vzorcem v buňce provádět.

Co je zkratka CTRL D

Alt-Delete Smaže slovo vlevo od kurzoru. Control-H Smaže znak vlevo od kurzoru. Místo toho můžete také použít klávesu Delete. Control-D Smaže znak vpravo od kurzoru.

Jak zobrazit všechny listy v Excelu

Na kartě Domů klikněte na Formát > v části Viditelnost > Skrýt & zobrazit > Skrýt list. Pokud chcete zobrazit listy, postupujte podle stejných kroků, ale vyberte Zobrazit. V dialogovém okně Zobrazit se zobrazí seznam skrytých listů, takže vyberte ty, které chcete zobrazit, a pak vyberte OK.

Jak spojit dvě tabulky v Excelu

Jak propojit tabulky v Excelu Pro propojování tabulek v Excelu se nejčastěji používá funkce SVYHLEDAT (v anglické verzi Excelu VLOOKUP). Pomocí funkce SVYHLEDAT můžeme do tabulky doplnit hodnoty, které jsou uvedené v jiné tabulce. Funkce SVYHLEDAT patří do kategorie Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy.

Jak kopírovat funkci v Excelu

Vyberte buňku obsahující vzorec, který chcete zkopírovat. Ve skupině Schránka na kartě Domů klikněte na Kopírovat.

Jak Kopírovat text bez formátování

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+C zkopírujte text nebo obrázek (Windows) stisknutím ctrl+X nebo stisknutím kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V (Mac). V Prohlížečích Chrome, Firefox a Chromium edge můžete k vložení textu použít také kombinaci kláves Ctrl+Shift+V a ⌘+Shift+V (vloží text bez formátování zdroje).

Jak Kopírovat z obrazovky

Stisknutím tlačítka PRINT SCREEN zachytíte obrázek celé obrazovky a zkopírujete ho do schránky v paměti počítače. Potom můžete obrázek vložit (CTRL+V) do dokumentu, e-mailové zprávy nebo jiného souboru.