Jak zkopírovat celou tabulku?

Jak zkopírovat celou tabulku v Excelu

Kopírování listu ve stejném sešituKlikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a vyberte možnost Přesunout nebo zkopírovat.Zaškrtněte políčko Vytvořit kopii.V části Před list vyberte, kam chcete kopii umístit.Vyberte OK.
Archiv

Jak zkopírovat text z tabulky

Kopírování textu tabulky z libovolného programu založeného na systému Microsoft Windows. Otevřete program obsahující text, který chcete použít. Pokud text v tabulce ještě není, stiskněte mezi každou položku v řádku klávesu TAB a na konci každého řádku klávesu ENTER. Vyberte text a stisknutím ctrl+C ho zkopírujte.

Jak zkopírovat formát tabulky

Vyberte buňku s formátováním, které chcete zkopírovat. Vyberte Domů > Kopírovat formát. Přetažením vyberte buňku nebo oblast, u které chcete formátování použít. Uvolněte tlačítko myši a mělo by se teď použít formátování.

Jak zkopírovat tabulku v Excelu do Wordu

V Excelu klikněte na graf, který chcete zkopírovat do jiné aplikace Office, a stiskněte ctrl+C. Otevřete jinou aplikaci Office, klikněte na místo, kam chcete graf vložit, a stiskněte Ctrl+V.

Jak vyexportovat tabulku z Excelu

Klikněte do tabulky. Klikněte na Návrh tabulky > exportovat > exportovat tabulku do seznamu SharePointu. Do pole Adresa zadejte adresu nebo adresu URL sharepointového webu. Důležité informace: Zadejte všechno, co je ve webové adrese před „/default.

Jak Kopírovat pouze viditelné buňky

Kopírování pouze viditelných buněkVyberte buňky, které chcete zkopírovat: Další informace najdete v tématu Výběr buněk, rozsahů, řádků nebo sloupců na listu.Klikněte na Domů > Najít & Vybrat avyberte Přejít na speciální.Klikněte na Viditelné buňky jenom > OK.Klikněte na Kopírovat (nebo stiskněte Ctrl+C).

Jak zkopírovat tabulku z internetu

Na listu importovat data z webu zkopírujte adresu URL, což je Wikipedie stránka pro FIFAky světa. Vyberte Data > načíst & transformovat > z webu. Stisknutím CTRL + V vložte adresu URL do textového pole a pak vyberte OK. V podokně navigátor v části Možnosti zobrazenívyberte tabulku výsledky .

Jak Kopírovat tabulku z PDF

Klikněte pravým tlačítkem na dokument a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Nástroj pro výběr. Přetažením vyberte text nebo kliknutím vyberte obrázek. Klikněte pravým tlačítkem na položku a vyberte možnost Kopírovat.

Jak Kopírovat buňky

Možnosti příkazu Vložit jinakVyberte buňky obsahující data nebo atributy, které chcete kopírovat.Na kartě Domů klikněte na Kopírovat .Klikněte na první buňku v oblasti, kam chcete zkopírovaný obsah vložit.Na kartě Domů klikněte na šipku vedle možnosti Vložita pak vyberte Vložit jinak.Vyberte požadované možnosti.

Jak dostat graf z Excelu do Wordu

V Excel vyberte graf a stiskněte Ctrl+C nebo přejděte na Domů > Kopírovat. V Word klikněte nebo klepněte na místo, kde se má graf zobrazit, a stiskněte Ctrl+V nebo přejděte na Domů > Vložit. Poznámka: Graf je propojený s původní Excel tabulkou. Pokud se data v tabulce změní, graf se aktualizuje automaticky.

Jak uložit tabulku z Excelu jako obrázek

Vyberte buňky nebo klikněte na graf nebo objekt, který chcete zkopírovat jako obrázek. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku vedle položky Kopírovat a potom klikněte na Kopírovat jako obrázek.

Jak přesunout sloupec v Excelu

Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat. nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C.

Jak vkládat do Zafiltrované oblasti

Vyfiltrujeme potřebné buňky.Označíme oba sloupce (pomocí CTRL, pokud nejsou vedle sebe) tedy: Vyfiltrovaný sloupec. Sloupec, do kterého chceme vložit kopírovaný obsah.Použijeme klávesovou zkratku ALT + ;, která označí jen viditelné buňky v obou sloupcích.Na kartě DOMŮ vpravo zvolíme VYPLNIT a možnost DOPRAVA.

Jak zkopírovat text Když to nejde

Otevřete si stránky, které blokují text.Ve vašem prohlížeči (Firefox, Chrome, Edge…) dejte Tisk… nebo Vytisknout stránku.Vyberte v nabídce "Cíl" nebo "Zařízení pro tisk" – Uložit jako PDF nebo Microsoft Print to PDF.Vytiskněte si a uložte PDF do počítače.

Jak ve Wordu zkopírovat celou stránku

Umístěte kurzor na začátek stránky, kterou chcete zkopírovat. Klikněte na a přetáhněte kurzor do dolní části stránky, kterou chcete zkopírovat. Stiskněte ctrl+C na klávesnici. Tip: Dalším způsobem, jak zkopírovat zvýrazněný text, je kliknout na Domů > Kopírovat.

Proč nejde kopírovat z PDF

Obsah můžete kopírovat z PDF, pokud autor PDF nenastavil zabezpečení tak, aby kopírování blokovalo. Pokud chcete z PDF kopírovat objemný obsah, můžete PDF snadno exportovat do aplikací Word, Excel nebo PowerPoint.

Jak převést tabulku PDF do Excelu

Převod souborů PDF na tabulky aplikace Excel:Otevřete soubor PDF v aplikaci Acrobat.V pravém podokně klikněte na nástroj Exportovat PDF.Jako formát pro export zvolte tabulku a pak vyberte Sešit aplikace Microsoft Excel.Klikněte na tlačítko Exportovat.Uložte převedený soubor:

Jak zkopírovat Vyfiltrované buňky

Vyfiltrujeme potřebné buňky.Označíme oba sloupce (pomocí CTRL, pokud nejsou vedle sebe) tedy: Vyfiltrovaný sloupec. Sloupec, do kterého chceme vložit kopírovaný obsah.Použijeme klávesovou zkratku ALT + ;, která označí jen viditelné buňky v obou sloupcích.Na kartě DOMŮ vpravo zvolíme VYPLNIT a možnost DOPRAVA.

Jak zkopírovat vzorec do celého sloupce

Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl+D a vzorec vyplnit dolů ve sloupci. Nejdřív vyberte buňku obsahující vzorec, který chcete vyplnit, potom vyberte buňky pod ní a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+D.

Jak převést tabulku na graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak popsat tabulky a grafy v bakalářské práci

Některé práce shrnují obrázky a grafy do jednoho seznamu, což by ale být nemělo. Mnohem lepší je použít zvlášť titulek pro grafy a zvlášť pro obrázky. Následně se pak dá vygenerovat seznam obrázků a seznam grafů zvlášť. Základem pro vygenerování celého seznamu grafů je vytvoření titulků k jednotlivým grafům.

Jak převést tabulku na obrázek

Přepněte se do Wordu, textový kurzor umístíte na místo vložení a tabulku vložíte kliknutím na šipku u tlačítka Vložit na kartě DOMŮ ve skupině Schránka a volbou ikonky s názvem Obrázek (název ikonky se objeví, když na ni najedete myší). Po kliknutí na ikonku se tabulka vloží na místo kurzoru jako obrázek.

Jak vložit tabulku jako obrázek

Přidání obrázku do tabulkyNa telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete tabulku v aplikaci Tabulky Google.Klepněte na Vložit. Obrázek.Vyberte, zda chcete obrázek umístit do buňky nebo přes buňky. Buňky s obrázkem nemohou obsahovat také text.Vyberte, odkud chcete obrázek vzít.Klepněte na fotku.

Jak Zkopirovat sloupec

Kopírovat a nahrazovat Podržte stisknutou klávesu CTRL a přejděte na okraj výběru. Když se ukazatel změní na ukazatel kopírování , přetáhněte řádky nebo sloupce na jiné místo.

Jak vyfiltrovat více položek v Excelu

Pokud data, která chcete filtrovat, vyžadují složitější kritéria (třeba Typ = "Plodiny" NEBO Prodejce = "Chvojková"), můžete použít dialogové okno Rozšířený filtr. Pokud chcete otevřít dialogové okno Rozšířený filtr, klikněte na Data > Rozšířený.