Jak zkopírovat tabulku do Excelu?

Jak zkopírovat tabulku

Pokud chcete tabulku zkopírovat, stiskněte kombinaci kláves CTRL+C. Pokud chcete tabulku vyjmout, stiskněte kombinaci kláves CTRL+X.

Jak zkopírovat hodnoty v Excelu

Vyberte buňku nebo oblast buněk. Vyberte Kopírovat nebo stiskněte Ctrl+C. Vyberte Vložit nebo stiskněte Ctrl+V.

Jak zkopírovat formát tabulky

Vyberte buňku s formátováním, které chcete zkopírovat. Vyberte Domů > Kopírovat formát. Přetažením vyberte buňku nebo oblast, u které chcete formátování použít. Uvolněte tlačítko myši a mělo by se teď použít formátování.

Jak zkopírovat celý list v Excelu

Klikněte na list, který chcete zkopírovat. V nabídce Úpravy přejděte na List apak vyberte Přesunout nebo zkopírovat list. V dialogu Do sešitu otevřete sešit, do kterého chcete list zkopírovat. Tip: Pokud chcete vytvořit nový sešit obsahující zkopírovaný list, vyberte (nový sešit).

Jak zkopírovat text z tabulky

Kopírování textu tabulky z libovolného programu založeného na systému Microsoft Windows. Otevřete program obsahující text, který chcete použít. Pokud text v tabulce ještě není, stiskněte mezi každou položku v řádku klávesu TAB a na konci každého řádku klávesu ENTER. Vyberte text a stisknutím ctrl+C ho zkopírujte.

Jak se kopíruje odkaz

Použití vylepšeného kopírování a vložení

V Microsoft Edge zkopírujte adresu URL, kterou chcete použít, na panelu Adresa, a to tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Kopírovat z místní nabídky nebo vyberete adresu a stisknete klávesy CTRL + C.

Jak Kopírovat buňky

Možnosti příkazu Vložit jinakVyberte buňky obsahující data nebo atributy, které chcete kopírovat.Na kartě Domů klikněte na Kopírovat .Klikněte na první buňku v oblasti, kam chcete zkopírovaný obsah vložit.Na kartě Domů klikněte na šipku vedle možnosti Vložita pak vyberte Vložit jinak.Vyberte požadované možnosti.

Jak Kopírovat pouze viditelné buňky

Kopírování pouze viditelných buněkVyberte buňky, které chcete zkopírovat: Další informace najdete v tématu Výběr buněk, rozsahů, řádků nebo sloupců na listu.Klikněte na Domů > Najít & Vybrat avyberte Přejít na speciální.Klikněte na Viditelné buňky jenom > OK.Klikněte na Kopírovat (nebo stiskněte Ctrl+C).

Jak Kopírovat formát

Můžete použít kombinaci kláves Ctrl+Shift+Cke zkopírování formátu a Ctrl+Shift+Vk vložení formátu. I když se kurzor nezmění na štětec, můžete opakovaně vkládat formátování do více oblastí bez opakovaného kopírování. U grafiky funguje funkce Kopírovat formát nejlépe s nakreslenými objekty, jako jsou automatické obrazce.

Jak zkopírovat celý sloupec v Excelu

Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat. nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C.

Jak přepínat mezi listy v Excelu

Klávesová zkratka – přecházení

Přesouvání mezi listy lze i pomocí kláveosvých zkratek Ctrl + PgUp vlevo, Ctrl + PgUp vpravo.

Jak propojit buňky v Excelu

Takové propojení provedete zadáním rovnítka (=) do buňky, ve které chcete údaje zobrazit. V druhém listu klikněte na buňku, na kterou chcete odkazovat, a pak stiskněte klávesu ENTER. List2! na začátek všech odkazů na buňky. Stejným způsobem můžete realizovat propojení na ostatní otevřené sešity.

Jak Kopírovat text bez formátování

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+C zkopírujte text nebo obrázek (Windows) stisknutím ctrl+X nebo stisknutím kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V (Mac). V Prohlížečích Chrome, Firefox a Chromium edge můžete k vložení textu použít také kombinaci kláves Ctrl+Shift+V a ⌘+Shift+V (vloží text bez formátování zdroje).

Jak zkopírovat část textu

PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení. Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak zkopírovat odkaz na PC

Pokud chcete odkaz zkopírovat, stiskněte Ctrl+C. Do schránky se přidá odkaz na soubor nebo složku.

Kde najdu zkopírovaný odkaz

Na počítači přejděte na adresu images.google.com. Vyhledejte příslušný obrázek. Ve výsledcích vyhledávání obrázků klikněte na obrázek. V sekci Odkaz zkopírujete kliknutím klikněte na adresu URL.

Jak kopírovat filtr v Excelu

Klikněte na Domů > Najít & Vybrat avyberte Přejít na speciální. Klikněte na Viditelné buňky jenom > OK. Klikněte na Kopírovat (nebo stiskněte Ctrl+C). Vyberte levou horní buňku oblasti vložení a klikněte na Vložit (nebo stiskněte Ctrl+V).

Jak přesunout sloupec v Excelu

Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat. nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C.

Jak zkopírovat barvu v Excelu

Nástroj Kopírovat formát můžete použít ke kopírování barvy, velikosti písma, stylu a jakékoliv další možnosti zobrazení z jedné buňky na druhou. Stačí označit buňku s originálním formátem. Kliknout na ikonu Kopírovat formát.

Jak Zkopirovat sloupec

Kopírovat a nahrazovat Podržte stisknutou klávesu CTRL a přejděte na okraj výběru. Když se ukazatel změní na ukazatel kopírování , přetáhněte řádky nebo sloupce na jiné místo.

Co je zkratka CTRL D

Alt-Delete Smaže slovo vlevo od kurzoru. Control-H Smaže znak vlevo od kurzoru. Místo toho můžete také použít klávesu Delete. Control-D Smaže znak vpravo od kurzoru.

Jak zobrazit všechny listy v Excelu

Na kartě Domů klikněte na Formát > v části Viditelnost > Skrýt & zobrazit > Skrýt list. Pokud chcete zobrazit listy, postupujte podle stejných kroků, ale vyberte Zobrazit. V dialogovém okně Zobrazit se zobrazí seznam skrytých listů, takže vyberte ty, které chcete zobrazit, a pak vyberte OK.

Jak propojit tabulky v Excelu

Jak propojit tabulky v Excelu Pro propojování tabulek v Excelu se nejčastěji používá funkce SVYHLEDAT (v anglické verzi Excelu VLOOKUP). Pomocí funkce SVYHLEDAT můžeme do tabulky doplnit hodnoty, které jsou uvedené v jiné tabulce. Funkce SVYHLEDAT patří do kategorie Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy.

Jak vložit odkaz do Excelu

Vytvoření odkazu na webovou stránkuNa listu vyberte buňku, ve které chcete vytvořit odkaz.Na kartě Vložení vyberte Hypertextový odkaz.V oddílu Zobrazený text zadejte text, který má odkaz představovat.V oddílu Adresa URL zadejte úplnou adresu URL požadované webové stránky.Vyberte OK.

Jak zkopírovat text Když to nejde

Otevřete si stránky, které blokují text.Ve vašem prohlížeči (Firefox, Chrome, Edge…) dejte Tisk… nebo Vytisknout stránku.Vyberte v nabídce "Cíl" nebo "Zařízení pro tisk" – Uložit jako PDF nebo Microsoft Print to PDF.Vytiskněte si a uložte PDF do počítače.