Jak změnit formát v Excelu?

Kde je v Excelu podmíněné formátování

Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Zvýraznit pravidla buněk. Vyberte požadovaný příkaz, například Mezi, Je rovno, Text, který obsahuje nebo Datum nacházející se. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Jak změnit formát data v Excelu

Postupujte takto:Vyberte buňky, které chcete formátovat.Stiskněte CTRL+1.V okně Formát buněk klikněte na kartu Číslo .V seznamu Kategorie klikněte na Datum.V seznamu Typ si vyberte formát data.

Jak na podmíněné formátování

Použití podmíněného formátování na základě textu v buňkách

Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak změnit velikost buňky v Excelu

Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Šířka sloupce. Do pole Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.

Jak změnit barvu buňky v Excelu

Vyberte buňku nebo oblast buněk, kterou chcete formátovat. Klikněte na Domů > ikona pro otevření dialogu Formát buněk nebo stiskněte Ctrl+Shift+F. Na kartě Výplň v části Barva pozadí vyberte požadovanou barvu.

Jak formátovat Text v Excelu

Formátování čísel jako textuVyberte buňku nebo Oblast buněk obsahující čísla, která chcete formátovat jako text. Jak vybrat buňky nebo oblast.Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle pole Formát čísla a potom klikněte na Text. Poznámka: Pokud možnost Text nevidíte, posuňte se posuvníkem na konec seznamu.

Jak udělat z čísla datum Excel

Sériové číslo můžete také převést na datum pomocí vzorce v aplikaci Excel. Postupujte prosím následovně. 1. Vyberte prázdnou buňku (říká se buňka B2) vedle buňky se sériovým číslem, kterou potřebujete převést na datum, a zadejte vzorec = TEXT (A2; „m / d / rrrr“) do řádku vzorců a stiskněte vstoupit klíč.

Jak automaticky vyplnit datum v Excelu

Automatické vyplnění dat v buňkách listuVyberte jednu nebo více buněk, které chcete použít jako základ pro vyplňování dalších buněk. V případě souvislé řady (například 1, 2, 3, 4, 5…)Přetáhněte úchyt .V případě potřeby klikněte na Možnosti automatického vyplňování a zvolte požadovanou možnost.

Jak se dělají vzorce v Excelu

Zadání vzorce obsahujícího předdefinovanou funkciVyberte prázdnou buňku.Napište symbol rovná se = a potom zadejte funkci. Pokud chcete například vypočítat celkový prodej, zadejte =SUMA.Zadejte levou závorku (.Vyberte oblast buněk a potom zadejte pravou závorku ).Stisknutím klávesy Enter získáte výsledek.

Jak nastavit jednotky v Excelu

V nabídce Excel klikněte na Předvolby. (Obecné). V nabídce Jednotky pravítka klikněte na měrnou jednotku, kterou chcete použít. Tip: Šířku sloupce můžete také zobrazit přetažením oddělovače sloupců na listu a pozorováním Popisy ovládacích prvků při přetahování.

Jak nastavit v Excelu cm

Jak změnit velikost buňky na palce / cm / mm / pixely v aplikaciPovolte Excel a klikněte na Soubor or Tlačítko Office > možnosti > pokročilý.Poté přejděte do pravé části a přejděte dolů na ikonu Display a vyberte jednotku, ze které chcete nastavit velikost buňky Pravítko jednotky seznam.cvaknutí OK.

Jak změnit barvu tabulky v Excelu

Vyberte listy, u kterých chcete změnit barvu mřížky. Klikněte na > Excel > možnosti. V kategorii Upřesnit zkontrolujte v části Možnosti zobrazení pro tentolist, že je zaškrtnuté políčko Zobrazit mřížku. V poli Barva mřížky klikněte na požadovanou barvu.

Jak změnit barvu v Excelu

Volba standardního barevného motivu

Na kartě Rozložení stránky v Excelu nebo na kartě Návrh ve Wordu klikněte na Barvy a vyberte požadovanou sadu barev. Tip: První skupina barev jsou barvy aktuálního motivu.

Jak změnit text v Excelu

Změna stylu písma, velikosti, barvy nebo aplikování efektůChcete-li zobrazit jiný styl písma, klepněte na šipku vedle výchozího písma Calibri a vyberte požadované styly.Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost písma, klepněte na šipku vedle výchozí velikosti 11 a vyberte jinou velikost textu.

Jak převést vzorec na text Excel

Přejdeme do buňky, kterou chceme upravit ze vzorce na hodnotu (číslo, text) a nejprve stiskneme na klávesnici funkční klávesu F2, tím se zviditelní vzorec, a následně stiskneme klávesu F9, který tento vzorec vypočítá a zamění za výsledek. Potvrdíme ENTER.

Jak v Excelu převést číslo na text

Formátování čísel jako textuVyberte buňku nebo Oblast buněk obsahující čísla, která chcete formátovat jako text. Jak vybrat buňky nebo oblast.Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle pole Formát čísla a potom klikněte na Text. Poznámka: Pokud možnost Text nevidíte, posuňte se posuvníkem na konec seznamu.

Jak vlozit vzorec

Na listu klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec. Zadejte znaménko = (znaménko rovná se) následované konstantami a operátory (až 8 192 znaků), které chcete použít při výpočtu.

Jak se dělí v Excelu

K tomuto úkolu použijte aritmetický operátor / (lomítko). Pokud třeba do buňky napíšete =10/5, zobrazí se v buňce 2. Důležité informace: Před tím, než do buňky napíšete čísla a operátor /, nezapomeňte do buňky zadat rovnítek(= ).

Jak nastavit formát buněk v Excelu

Vyberte buňky se stylem Excel. Klikněte pravým tlačítkem myši na použitý styl v části Styly buněkdomovské >. Vyberte Změnit formát > a změňte tak, co chcete.

Jak vytvořit vlastní formát čísla v Excelu

Na kartě Domů ve skupině Číslo vyberte malou šipku a otevřete dialogové okno. Vyberte Vlastní. V seznamu Typ vyberte existující formát nebo do pole zadejte nový.

Jak vytvořit dvoubarevnou buňku v Excelu

Je možné jen udělat kamufláž – dva automatické tvary o dané barvě výplně pod sebou a nad nimi ležící dynamický obrázek, který je propojený na jinou buňku (vyberete zdrojovou buňku s hodnotou, Shift + Úpravy/Kopírovat obrázek, Ctrl+V pro vložení do listu a když je vybrán, odkázat se na zdroj vzorcem v řádku vzorců).

Jak změna barvy buňky podle hodnoty

Vyberte hodnoty buněk a klepněte na O nás > Podmíněné formátování > Nové pravidlo. 3. cvaknutí Formát jít do Formát buněk dialogové okno, pak pod Písmo Na kartě vyberte jednu barvu, kterou chcete Barva seznam. Poté klikněte OK > OK zavřete dialogy.

Jak zarovnat buňky v Excelu

Zarovnání textu v buňceVyberte buňky s textem, který chcete zarovnat.Na kartě Domů zvolte jednu z následujících možností zarovnání:Chcete-li zarovnat text svisle , vyberte zarovnat , prostředním zarovnáním.Chcete-li zarovnat text vodorovně, vyberte zarovnání textu doleva , na střed nebo Zarovnat text doprava .

Proč mi nefunguje vzorec v Excelu

Vzorec se nepřepočítá

Když se vzorec nepřepočítá, musíte zkontrolovat, jestli je v Excelu povolený automatický přepočet. Pokud je povolený ruční přepočet, vzorce se nepřepočítávají. Nastavení automatického přepočtu zkontrolujete takto. Vyberte kartu Soubor, vyberte Možnosti a pak vyberte kategorii Vzorce.

Jak upravit formát čísla v Excelu

Dostupné formáty čísel v ExcelVyberte buňku nebo oblast buněk.Na kartě Domů vyberte v rozevíracím seznamu Číslo. Nebo můžete zvolit jednu z těchto možností: Stiskněte kombinaci kláves CTRL +1 a vyberte Číslo.Vyberte požadovaný formát.