Jak změnit jméno autora komentáře ve Wordu?

Jak změnit jméno autora ve Wordu

Změna uživatelského jména a iniciálV otevřeném dokumentu klikněte na Office tlačítko. a potom klikněte na tlačítko Možnosti v dolní části nabídky.V dialogovém okně změňte uživatelské jméno a iniciály v polích Uživatelské jméno aIniciály.
Archiv

Jak změnit autora komentáře ve Wordu

Změňte jméno autora komentáře pro budoucí použití

V otevřeném dokumentu Word klikněte na Soubor > možnosti. V Možnosti aplikace Word v okně, ujistěte se, že se nacházíte v obecně Na kartě změňte název na kartě Uživatelské jméno rámeček, jak je ukázáno níže, a nakonec klikněte na OK .

Jak změnit barvu komentáře ve Wordu

Změna barvy sledování změnPřejděte na Revize > Spouštěč dialogu pro sledování změn .Klikněte na možnost Upřesnit nastavení.Vyberte šipky u polí Barva a Komentáře a vyberte Podle autora. Barevně označit je možné i přesunutí textu a změny buněk tabulky.

Jak upravit komentáře ve Wordu

Komentář můžete upravit tak, že v rozevírací nabídce Další akce vlákna vyberete Upravit komentář, který najdete v pravém horním rohu komentáře. Poznámka: Ve Wordu pro web jsme omezili možnost Upravit komentář tak, aby byla dostupná jenom u komentářů, které jste vytvářeli.

Jak ve Wordu odstranit autora

Na kartě Soubor vyberte Informace. Vyberte Zkontrolovat problémy a zvolte Odebrat osobní údaje. Na kartě Osobní údaje vyberte Odebrat tyto položky z dokumentu.

Jak zapnout Visual Basic

Na kartě Vývojář klikněte na Visual Basic a spusťte Visual Basic Editor (VBE). V Průzkumníku projektů přejděte do modulu obsahujícího makro, které chcete spustit, a otevřete ho. Všechna makra v tomto modulu budou uvedená v podokně vpravo.

Jak ve Wordu zobrazit komentáře

Přidání nebo zobrazení komentářů

Pokud chcete v zobrazení pro úpravy zobrazit komentáře, klikněte na Revize > Zobrazit komentáře. Pokud chcete přidat nový komentář, klikněte na Revize > Nový komentář. Pokud máte desktopovou aplikaci Word, otevřete dokument příkazem Otevřít ve Wordu a zapněte sledování změn.

Jak pracovat v režimu změn

Kontrola, přijetí nebo odmítnutí změn

Klikněte nebo klepněte na začátek dokumentu. Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny. Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu.

Jak odstranit komentáře z Wordu

Klikněte na komentář, který chcete odstranit. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Comments (Komentáře) na Delete (Odstranit). Tip: Komentář můžete odstranit také tak, že kliknete na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu bubliny komentáře.

Jak odstranit metadata

Upravovat metadata u fotografií můžete přímo ve Windows.

Stejně to funguje i bez zapnutí postranního panelu. Pouze stačí soubor (či více) označit kliknout na něj pravým tlačítkem myši. Skrze volbu Vlastnosti – Podrobnosti – Odebrat vlastnosti a osobní informace pak můžete údaje opět jednoduše měnit či mazat.

Jak odstranit metadata z Wordu

Word: vyčištění dokumentu

Pak klikněte na tlačítko »Zkontrolovat dokument« a pokračujte volbou »Zkontrolovat metadata«. V nově otevřeném okně pokračujte kliknutím na »Zkontrolovat« a okamžik si počkejte na výsledek. Následně klikněte na tlačítko »Odebrat vše« u položky »Vlastnosti dokumentu a osobní údaje«.

Jak se dostat do VBA

Připomínám, nejjednodušší cestou do prostředí VBA z aplikace MS Office je kombinace kláves Alt + F11 .

Co to je Makra

Jako makro (též makroinstrukce či makropříkaz) se v počítačové vědě označuje uživatelem vytvořený příkaz, který vykoná několik úkonů najednou. Microsoft definuje makro jako „sérii příkazů a instrukcí, které jsou seskupeny dohromady do jednoho celku, aby vykonaly úkol automaticky“.

Jak opravovat ve Wordu

Kontrola, přijetí nebo odmítnutí změnKlikněte nebo klepněte na začátek dokumentu.Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny.Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu.Opakujte to, dokud nezkontrolujete všechny změny v dokumentu.

Jak udělat změny ve Wordu

Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny. Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu. Tip: Pokud chcete procházet změny v dokumentu bez přijetí nebo odmítnutí, vyberte Další nebo Předchozí.

Co je to metadata

Metadata dokumentů jsou informace o různých souborech, nejen o obrázcích, ale také například o hudbě. Metadata obsahují informace například o počtu stránek, o tom, kdo a kdy soubor vytvořil, o autorovi nebo také jakou příponu soubor má. Všechny informace, které mohou být uživateli užitečné při další práci se souborem.

Jak změnit metadata

Úpravy nebo přidávání metadat dokumentuZvolte Soubor > Vlastnosti, klikněte na záložku Popis a pak klikněte na Další metadata.Ze seznamu na levé straně vyberte Další možnosti.Chcete-li metadata upravit, proveďte libovolné z následujících úkonů a pak klikněte na OK.

Co je to VBA

Jazyk Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) umožňuje psát, vytvářet a upravovat makra k automatizaci úloh v aplikacích Office i lidem, kteří nejsou programátoři.

Jak zaznamenat makro

Záznam makra

Na kartě Vývojář klikněte na Zaznamenat makro. Volitelně můžete do pole Název makra zadat název makra, do pole Klávesová zkratka zadat klávesovou zkratku a popis do pole Popis a potom kliknutím na OK zahájit nahrávání.

Kdo je majitelem Makra

Makro v Česku

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Vlastní kapitál ▼ 1,941 mld. Kč (2020/21)
Zaměstnanci ▲ 3 347 (2020/21)
Mateřská společnost METRO AG
Majitel METRO Cash & Carry International Holding (75 %) METRO AG (25 %)

Jak vytvořit Makra ve Wordu

Klikněte na Zobrazení > Makra > Zaznamenat makro. Zadejte název makra. Abyste tohle makro mohli použít u všech nových dokumentů, které vytvoříte, nezapomeňte v poli Uložit makro v vybrat možnost Všechny dokumenty (Normal. dotm).

Jak zkontrolovat plagiátorství ve Wordu

Na kartě Domů vyberteEditor. V podokně Editoru vyhledejte Podobnost a klikněte nebo klepněte na Zkontrolovat podobnost s online zdroji. Až se kontrola provede, Editor vám zobrazí, jaká část obsahu (v procentech) se shoduje s texty nalezenými online a kolik pasáží v dokumentu je potřeba zkontrolovat.

Jak zjistit metadata

Kde metadata najdete Všechny informace najdete po kliknutí na fotku pravým tlačítkem myši a zvolíte Informace o obrázku (Shift+Enter). Tam si vyberete, zda vás zajímají textové, fotografické nebo jiné informace. Tyto informace jsou také zobrazeny v pravém panelu v modulu Správce.

Co je to metainformace

metainformace. Informace, která je v transformačním vztahu k jiné informaci. Metainformace je nástrojem popisu vztažné informace. Slouží jako prostředek vybavení obsahu popisované informace ve vyhledávacích systémech.

Kde najdu metadata

Kde metadata najdete Všechny informace najdete po kliknutí na fotku pravým tlačítkem myši a zvolíte Informace o obrázku (Shift+Enter). Tam si vyberete, zda vás zajímají textové, fotografické nebo jiné informace. Tyto informace jsou také zobrazeny v pravém panelu v modulu Správce.