Jak zobrazit metadata PDF?

Jak si zobrazit komentáře v PDF

Prohlížení poznámekZvolte Nástroje > Poznámka. Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů poznámek a na pravém panelu se zobrazí seznam poznámek.Pomocí nabídky Možnosti v pravém horním rohu seznamu poznámek proveďte libovolný z následujících úkonů: Rozbalte nebo sbalte poznámky.

Jak zobrazit panel nástrojů v PDF

Chcete-li zobrazit nástroj Celá obrazovka v panelu nástrojů Běžné nástroje, klikněte pravým tlačítkem myši do oblasti panelu nástrojů a vyberte možnost Zobrazit nástroje pro zobrazení stránky > Režim Celá obrazovka.
ArchivPodobné

Jak zobrazit 3D PDF

Otevřete soubor PDF obsahující 3D model. Vyberte 3D model pomocí nástroje Ručicka nebo Vybrat. 3D model se aktivuje.

Jak zjistit verzi PDF

Identifikace edice a verze aplikace Acrobat nebo Reader

Acrobat Reader: Vyberte možnost Nápověda > O aplikaci Adobe Acrobat Reader. Zobrazí se okno s názvem produktu, přidruženým řetězcem verze a zprávou o autorských právech.

Jak přidat komentář do PDF

Přidání poznámek do souboru PDF:

V aplikaci Acrobat otevřete soubor PDF a vyberte nástroj Poznámka. Přidejte do PDF požadované poznámky.

Jak vytisknout PDF s komentáři

Acrobat X, Reader X

Vyberte možnost Soubor > Tisknout. V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko Přehled poznámek.

Jak spustit prezentací v PDF

Zvolte Soubor > Vlastnosti. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu klikněte na Počáteční zobrazení. Vyberte požadované možnosti a zvolte OK.

Jak nastavit otevírání souborů PDF v Adobe

Klikneme proto na soubor PDF pravým tlačítkem a otevře se nám menu s nabídkou. Vybereme „Otevřít v programu \ Zvolit jinou aplikaci”. Z nabídnutých možností vybereme „Adobe Acrobat Reader DC“ a vybereme „K otevírání souboru . pdf vždycky používat tuto aplikaci“ a potvrdíme tlačítkem „OK“.

Jak zjistit velikost PDF

Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku nástroj Měření. Zobrazí se panel nástrojů Měření a panel Informace o měření. Chcete-li měřit plochy v dokumentu PDF, vyberte libovolný z následujících typů měření: Vyberte nástroj Vzdálenost , chcete-li změřit vzdálenost mezi dvěma body.

Co to je PDF a

PDF/A je oficiální archivační verze formátu PDF definovaná v standardech ISO 19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011. Jedná se o zúžení definice formátu PDF tak, aby bylo možné soubory uložené v PDF/A otevřít beze ztráty informace i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů.

Jak prepsat dokument v PDF

Úpravy souborů PDF onlineZvolte soubor PDF, který chcete upravit, kliknutím na tlačítko Vybrat soubor výše, nebo soubor přetáhněte do zóny pro přetažení.Jakmile aplikace Acrobat soubor načte, stačí se přihlásit a přidat komentáře.

Jak upravit PDF zdarma online

Otázky a odpovědiVyberte PDF soubor, který chcete upravit prostřednictvím okénka výběru souborů na této stránce.Použijte nástroje programu PDF24 Editor pro úpravu PDF souboru.Po dokončení úprav klikněte na ikonu uložení a následně použijte tlačítko "Stáhnout" pro uložení upraveného PDF souboru do počítače.

Jak vytisknout prezentaci

Tisk prezentaceVyberte soubor >Tisk.V části Tiskárna vyberte tiskárnu, na které chcete tisknout.V části Nastavení vyberte požadované možnosti:V poli Kopie určete, kolik kopií chcete vytisknout.Vyberte Tisk.

Jak tisknout bez poznámek

Tisk snímků s poznámkami lektora nebo bez nichKlikněte na Soubor > Tisk.V části Nastavení klikněte na druhé pole (ve výchozím nastavení to je Snímky na celou stránku) a pak v části Rozložení při tisku klikněte na Poznámky.Nastavte ostatní parametry.Klikněte na Tisk.

Jak převést PDF do ppt

V PowerPoint vyberte snímek, do kterého chcete soubor přidat, a pak vyberte Vložit > objekt. V okně Vložit objekt vyberte Vytvořit ze souboru a pak zadejte umístění PDF souboru nebo klikněte na Procházet, vyhledejte PDF soubor a potom klikněte na OK. PDF soubor se tak stane součástí souboru prezentace.

Jak nastavit Adobe jako výchozí

Otevřete nabídku Start a pak vyberte Nastavení. Vyberte Aplikace > Výchozí aplikace > Nastavit výchozí nastavení podle aplikace. Ze seznamu aplikací vyberte Adobe Acrobat Reader a pak vyberte Spravovat. Vyberte Nastavit tento program jako výchozí.

Jak otevřít interaktivní PDF

Klikneme proto na soubor PDF pravým tlačítkem a otevře se nám menu s nabídkou. Vybereme „Otevřít v programu \ Zvolit jinou aplikaci”. Z nabídnutých možností vybereme „Adobe Acrobat Reader DC“ a vybereme „K otevírání souboru . pdf vždycky používat tuto aplikaci“ a potvrdíme tlačítkem „OK“.

Jak nastavit otevírání PDF v Chrome

Otevřete nastavení Chrome a přejděte na Ochrana soukromí a zabezpečení. Potom v části Ochrana soukromí přejděte na Nastavení webu. Najděte část Dokumenty PDF (je ve skupině nastavení Další nastavení obsahu) a zapněte přepínač Namísto automatického otevírání souborů PDF v Chromu je stahovat.

Jak změnit velikost souboru PDF

Možnost zmenšení velikosti souboru jedním kliknutímOtevřete dokument PDF v aplikaci Acrobat.Zvolte možnost Soubor > Zmenšit velikost souboru nebo Komprimovat PDF. Poznámka:Vyberte umístění pro uložení souboru a klikněte na možnost Uložit. Aplikace Acrobat zobrazí zprávu o úspěšném zmenšení velikosti PDF.

Jak rozdělit soubor PDF

Rozdělení souboru PDF:Otevřete PDF v aplikaci Acrobat.Zvolte Uspořádat stránky > Rozdělit.Vyberte, jak chcete rozdělit jeden nebo více souborů.Pojmenujte soubor a uložte ho: Klikněte na Možnosti výstupu a vyberte, kam chcete uložit rozdělený soubor, jak se má jmenovat a jak se má rozdělit.

Jak převést do PDF a

Po spuštění programu PDF-XChange Editor Free otevřete požadovaný PDF dokument, následně v hlavním menu vlevo nahoře zvolte Soubor → Uložit jako (Ctrl+Shift+S). Objeví se dialogové okno s informací o názvu souboru a formátu. V políčku Uložit jako typ vyberte volbu PDF/A dokument.

Jak převést práci do PDF a

Jak uložit soubor v MS Word do archivního formátu PDF/AOtevřít soubor.Záložka SOUBOR.Zvolit položku EXPORTOVAT.Zvolit VYTVOŘIT DOKUMENT PDF/XPS.Dále kliknout na ikonku VYTVOŘIT SOUBOR PDF/XPS.Zvolte v nabídce MOŽNOSTI volbu KOMPAKTIBILNÍ S NORMOU ISO 19005-1 (PDF/A)Export do PDF/A potvrdíte volbou PUBLIKOVAT.

Jak změnit Formát PDF

Zvolte Nástroje > Upravit PDF > Upravit . Text a obrázky, které můžete upravovat, jsou označeny pomocí tečkovaných obrysů. Vyberte text, který chcete změnit. Na panelu Formát na pravé straně můžete vybrat písmo, velikost písma nebo jiné možnosti formátování.

Jak přepsat text v PDF zdarma

Zvolte soubor PDF, který chcete upravit, kliknutím na tlačítko Vybrat soubor výše, nebo soubor přetáhněte do zóny pro přetažení. Jakmile aplikace Acrobat soubor načte, stačí se přihlásit a přidat komentáře. Pomocí panelu nástrojů můžete přidávat text, lístky s poznámkami, zvýraznění, kresby a mnoho dalšího.

Jak upravit text ve formátu PDF

Zvolte Nástroje > Upravit PDF > Upravit . Text a obrázky, které můžete upravovat, jsou označeny pomocí tečkovaných obrysů.