Jak zrušit datovou schránku když nepodnikám?

Co potřebuji k zrušení datové schránky

Zrušení datové schránky na Czech POINT nelze.

V případě, že dojde ke zrušení živnosti, dochází k znepřístupnění datové schránky automaticky na základě výmazu subjektu ze zákonem stanovené evidence (např. ukončení podnikání, úmrtí, omezení na osobní svobodě).

Co dělat když mi nepřišel dopis na datovou schránku

Pokud OSVČ neobdržela dopis s přihlašovacími údaje k datové schránce, zatím jí nebyla vytvořena. To znamená, že v tomto případě může OSVČ podat daňové přiznání i v papírové podobě. Finanční úřad si v seznamu držitelů datových schránek ověří, zda OSVČ skutečně nemá datovou schránku aktivní.

Jak zrušit datovou schránku online

Jak mohu zrušit datovou schránku Datovou schránku je možné jejím držitelem znepřístupnit, nikoli zrušit.
Archiv

Kdy mohu zrušit datovou schránku

z důvodu výmazu subjektu ze zákonem stanovené evidence (ukončení podnikání), úmrtí, omezení na osobní svobodě, apod. K vlastnímu zrušení datové schránky dochází až uplynutím tří let od znepřístupnění datové schránky z důvodu úmrtí či výmazu ze zákonem stanovené evidence.

Jak zrušit druhou datovou schránku

Schránku vám zruší až po smrti, ale lze ji znepřístupnit

Jediný způsob, jak se toho domoci, je — umřít. Datová schránka se totiž dřív zrušit nedá. Můžete ji ovšem nechat znepřístupnit (deaktivovat). Žádost o znepřístupnění schránky můžete podat na kterémkoli Czech POINTu.

Jak zrušit datovou

Pokud chcete znepřístupnit svou datovou schránku, můžete to udělat na žádost. Jestliže máte datovou schránku zřízenu jako fyzická osoba, můžete to udělat například na kontaktním místě Czech POINT nebo přihlášením se do datové schránky a nastavením své schránky pomocí Identity občana.

Jak zablokovat datovou schránku

Jak zablokovat datovou schránku Pokud chcete znepřístupnit svou datovou schránku, můžete to udělat na žádost. Jestliže máte datovou schránku zřízenu jako fyzická osoba, můžete to udělat například na kontaktním místě Czech POINT nebo přihlášením se do datové schránky a nastavením své schránky pomocí Identity občana.

Co se stane když Nevyzvednu datovou schránku

Těm, kteří se sami nepřihlásí, se schránka automaticky aktivuje po uplynutí 15 dnů ode dne doručení přihlašovacích údajů. I v tomto případě se uplatní fikce doručení, pokud si adresát písemnost nevyzvedne na poště.

Jak zneplatnit datovou schránku

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen mimisterstvo)na žádost osoby zneplatní přístupové údaje do datové schránky a vydá nové, a to neprodleně. Žádost se podává osobně (popř. zmocněncem) na kontaktním místě Czech POINT, kde dojde k vyplnění formuláře žádosti o zřízení datové schránky.

Jak se vymazat z registru datových schránek

Stačí v nastavení datové schránky v záložce „Informace o schránce“ zvolit možnost „Zobrazení v seznamu DS“ a zde zaškrtnout volbu „Zakázat zobrazení v seznamu datových schránek“. Přibližně do tří hodin pak dojde k výmazu Vašich údajů.

Jak zjistit zda má někdo datovou schránku

Seznam datových schránek a jejich držitelů najdete na adrese seznam.gov.cz. V seznamu datových schránek můžete vyhledat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby (živnostníky), právnické osoby, úřady a orgány veřejné moci, které mají zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku.

Jak přerušit živnost přes datovou schránku

Datová schránka a ukončení živnosti

Nejprve si stáhnete ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu změnový list, který vyplníte podle pokynů. Po vyplnění si změnový list uložíte do počítače a po přihlášení do datové schránky odešlete na příslušný Živnostenský úřad. Přes datovou schránku posíláte podání úřadům zdarma.

Kdo je zřizovatel datové schránky

Datovou schránku jim zřizuje Ministerstvo vnitra České republiky automaticky a bezplatně . Přístupové údaje zasílá Ministerstvo vnitra ČR do vlastních rukou statutárnímu orgánu právnické osoby nebo členovi statutárního orgánu právnické osoby, pro niž byla datová schránka zřízena.

Jak zrušit zobrazení v seznamu datových schránek

Stačí v nastavení datové schránky v záložce „Informace o schránce“ zvolit možnost „Zobrazení v seznamu DS“ a zde zaškrtnout volbu „Zakázat zobrazení v seznamu datových schránek“. Přibližně do tří hodin pak dojde k výmazu Vašich údajů.

Jak skrýt datovou schránku

Pokud chcete požádat o zákaz zobrazení, musíte se nejdříve přihlásit do své datové schránky a přejít do jejího nastavení. V záložce „informace o schránce“ pak můžete vybrat položku „Zobrazení v seznamu DS“. Na otevřené kartě pak již stačí zaškrtnout políčko „zakázat zobrazení v seznamu datových schránek“.

Co dělat když nechci datovou schránku

Pokud by tito lidé nechtěli datovou schránku používat, museli by ji deaktivovat na příslušné pobočce CzechPointu (deaktivace trvá tři dny). Zákon měl mimo jiné usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy.

Co se stane když si neaktivují datovou schránku

Pokud si někdo neaktivuje datovou schránku sám a nechá to na nás, tak na to má zcela nepochybně právo a neporušuje zákon. Nehrozí mu rovněž ani žádná sankce, ale sám sebe připravuje o možnost se s datovou schránkou seznámit, naučit se s ní pracovat a vyzkoušet si některé věci v tom prostředí.

Co se stane když si Neaktivuji datovou schránku

Pokud si někdo neaktivuje datovou schránku sám a nechá to na nás, tak na to má zcela nepochybně právo a neporušuje zákon. Nehrozí mu rovněž ani žádná sankce, ale sám sebe připravuje o možnost se s datovou schránkou seznámit, naučit se s ní pracovat a vyzkoušet si některé věci v tom prostředí.

Jak se zbavit datové schránky

Jediným způsobem, jak se datové schránky zbavit, tak bude ukončení podnikatelské činnosti. Naopak obyčejnou „datovou schránku fyzické osoby“ – tedy datovou schránku, která není vázaná na IČO – můžete kdykoliv znepřístupnit přímo v nastavení své datové schránky.

Co mi bude chodit do datové schránky

Budou vám do ní chodit informace z katastru, komunikace ohledně pokut, soudní rozhodnutí i výpisy z různých rejstříků. Stejně tak budete moci vy zasílat úřadům potřebné zprávy, sehnat si nejen výpis z rejstříku trestů, podat přes datovku daňové přiznání nebo využít další z jejich funkcionalit.

Jak dlouho zůstane zpráva v datové schránce

Datové zprávy zůstávají standardně uloženy v datové schránce 90 dnů, k tomu uživatel automaticky při založení datové schránky dostane Datový trezor na zkoušku na další 3 měsíce. Váš Datový trezor na zkoušku tedy bude aktivní až 6 měsíců od založení datové schránky.

Jak úřady zjistí že mám datovou schránku

Seznam držitelů datových schránek umožňuje veřejnosti zjistit, zda konkrétní subjekt má aktuálně zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, a to včetně zjištění jednoznačného identifikátoru datové schránky subjektu. Poskytuje webové služby a strojově čitelné seznamy datových schránek.

Jak přečíst zprávu z datové schránky

Přečtenou i dosud nepřečtenou datovou zprávu otevřete a zobrazíte klepnutím na její položku v seznamu. Obálka datové zprávy se načte do okna DETAIL ZPRÁVY. Vlastní obsah zprávy je interpretován v kolonkách okna v podobě, jak ji sestavil odesílatel.

Jak zálohovat datovou schránku

nejjednodušší je uložit si celou datovou zprávu včetně obálky (. zfo) do svého počítače, odkud je následně, v ideálním případě, uložena na mé zálohovací zařízení.

Co všechno může přijít do datové schránky

Budou vám do ní chodit informace z katastru, komunikace ohledně pokut, soudní rozhodnutí i výpisy z různých rejstříků. Stejně tak budete moci vy zasílat úřadům potřebné zprávy, sehnat si nejen výpis z rejstříku trestů, podat přes datovku daňové přiznání nebo využít další z jejich funkcionalit.