Jak zrušit elektronický podpis?

Jak odebrat elektronický podpis

Odebrání digitálních podpisů z aplikace Word nebo Excel

Otevřete dokument nebo list obsahující viditelný podpis, který chcete odebrat. Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek podpisu. Klikněte na příkaz Odebrat podpis.
Archiv

Jak zjistit zda mám elektronický podpis

Vlastnosti certifikátu lze zobrazit také v úložišti certifikátů. V aplikaci Internet Explorer klikněte na ozubené kolečko NÁSTROJE a dále na MOŽNOSTI INTERNETU. V zobrazeném okně klikněte na záložku OBSAH, dále pak na tlačítko CERTIFIKÁTY. Vlastnosti certifikátu zobrazíte dvojím kliknutím myši na daný certifikát.

Jak dlouho je platný elektronický podpis

Elektronický podpis má platnost 1 rok. Pokud však dokument s elektronickým podpisem „orazítkujete", prodloužíte jeho platnost až na 5 let. S časovým razítkem a elektronickým podpisem vždy jednoznačně prokážete, odkdy se váš dokument nezměnil.

Jak poznám že je dokument elektronický podepsán

Podpisy v dokumentu Word lze zobrazit v menu Soubor / Informace / Zobrazit podpis a poté ve sloupci „Podpisy" vpravo. Podpis e-mailů zvládají ověřit aplikace, které jsou nainstalovány na PC, např. Outlook či Thunderbird. Naopak e-mailové služby typu Seznam či Gmail podpisy nijak ověřit neumožňují.

Jak odstranit certifikát

Klikněte na tlačítko Start, napište "certmgr. msc" a stiskněte enter. V levé části zvolte adresář Osobní a složku Certifikáty, označte certifikát a pravým tlačítkem myši zvolte Odstranit.

Jak odstranit podpis PDF

Chcete-li svůj podpis odebrat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom vyberte příkaz Vymazat podpis. Pokud dostanete podepsaný dokument PDF, můžete podepisující osobu požádat o odebrání podpisu a nasdílení příslušného dokumentu nebo o zaslání jeho nepodepsané kopie.

Kde najít elektronický podpis

Otevřete soubor obsahující digitální podpis, který chcete zobrazit. Klikněte na Soubor > Informace > Zobrazit podpisy. V seznamu klikněte na šipku dolů u názvu podpisu a na Podrobnosti podpisu.

Jak funguje elektronický podpis

Digitální podpis je typ elektronického podpisu, který používá digitální ID založené na certifikátu, získané buď od poskytovatele cloudové důvěryhodné služby, nebo z místního systému podepisujícího. Podobně jako vlastnoruční podpis, i digitální podpis identifikuje osobu, která dokument podepsala.

Kde sehnat elektronický podpis

Akreditované certifikační autority jsou v ČR celkem tři. Jedná se o PostSignum České pošty, ICA a eIdentity. Návštěva pošty je tak obvykle nejlacinější a místně nejdostupnější variantou.

Kde je uložen elektronický podpis

V zobrazeném modulu Certifikáty rozklikněte nejprve záložku OSOBNÍ a poté klikněte na záložku CERTIFIKÁTY. V pravé části okna jsou uvedeny jednotlivé certifikáty. Po kliknutí na vybraný certifikát dojde k zobrazení detailu daného certifikátu.

Jak smazat certifikát Windows

Klikněte na tlačítko Start, napište "certmgr. msc" a stiskněte enter. V levé části zvolte adresář Osobní a složku Certifikáty, označte certifikát a pravým tlačítkem myši zvolte Odstranit.

Jak najít v počítači certifikát

Jak mohu zkontrolovat, že je můj certifikát uložen v datovém úložišti WindowsKlikněte na tlačítko START (logo Windows), které je umístěno na panelu nástrojů a napište text: SPRÁVA CERTIFIKÁTŮ UŽIVATELŮ.V zobrazeném modulu Certifikáty rozklikněte nejprve záložku OSOBNÍ a poté klikněte na záložku CERTIFIKÁTY.

Co je to elektronický podpis

Elektronický podpis (též digitální podpis) je v informatice označení specifických dat, které v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis, respektive ověřený podpis. Je připojen k datové zprávě nebo je s ní logicky spojen, takže umožňuje ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.

Jak nastavit elektronický podpis v PDF

Otevřete dokument nebo formulář PDF, který chcete podepsat. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Podepsat . Anebo můžete vybrat nabídku Nástroje > Vyplnit a podepsat či možnost Vyplnit a podepsat v pravém panelu. Zobrazí se nástroj Vyplnit a podepsat.

Jak zobrazit v PDF elektronický podpis

Klikněte na tlačítko Podpisy v levém panelu. Klikněte pravým tlačítkem myši na podpis a potom klikněte na Zobrazit vlastnosti podpisu.

Kdy se používá elektronický podpis

Elektronický podpis využijete:

při elektronické komunikaci se státní správou, s krajskými a městskými úřady a zdravotními pojišťovnami, Českou správou sociální zabezpečení, podávání žádostí o dotace EU, použití datové schránky, jako elektronický podpis PDF dokumentů.

Jak přenést elektronický podpis na jiný počítač

Certifikát lze používat na více počítačích. Je ale nutné nejprve na PC, kde je již certifikát zprovozněn provést zálohu certifikátu i se soukromým klíčem. Následně na dalším PC je potřeba tuto zálohu nainstalovat. Postup zálohy certifikátu je uveden v sekci FAQ části Příručky a návody.

Jak zálohovat certifikát

Export/zálohování certifikátu

Vybereme si certifikát k exportu/zálohování a pravým tlačítkem myši zvolíme Exportovat…. Vybraný certifikát lze exportovat i přes volbu MENU Akce -> Všechny úkoly -> Exportovat ….

Kdo musí mít elektronický podpis

Zákon vyžaduje užívání uznávaných elektronických podpisů při jednání s orgány veřejné moci či jinou osobou v souvislosti s výkonem jejich působnosti. V případě, že nemáte datovou schránku a chcete v rámci jednání s orgány veřejné moci podepisovat dokument elektronicky, musíte využít uznávaný elektronický podpis.

Proč používat elektronický podpis

Elektronický podpis (též digitální podpis) je v informatice označení specifických dat, které v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis, respektive ověřený podpis. Je připojen k datové zprávě nebo je s ní logicky spojen, takže umožňuje ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.

Jak zobrazit digitální podpis v PDF

Otevřete PDF soubor a klikněte na podpis (s otazníkem). V okně Stav ověření podpisu stiskněte tlačítko Vlastnosti podpisu. V okně Vlastnosti podpisu stiskněte tlačítko Zobrazit certifikát.

Co je to uznávaný elektronický podpis

Podpis založený na certifikátu určeném pro použití mimo oblast komunikace s orgány veřejné moci. Nejčastěji se používá při přihlašování nebo pro šifrování a autentizaci při komunikaci mezi komerčními je subjekty.

Kdo vydává elektronický podpis

V Česku jsou tři společnosti, u kterých lze certifikát zřídit. PostSignum (Česká pošta s.p.) eIdentity a.s. První certifikační autorita, a.s.