Jak zrušit konec řádku?

Jak odstranit konec stránky

Odebrání ručně zadaného konce stránkyPřejděte na Domů a vyberte Zobrazit nebo skrýt. Při práci na dokumentu se zobrazí konce stránek.Klikněte nebo klepněte těsně za značkou odstavce v konce stránky a stiskněte Klávesu Delete.

Jak ukončíte Radek aniž byste ukončili odstavec

Méně používaným znakem je konec řádku. Při správném použití však umožňuje nastavení, kterého by s pouhým koncem odstavce nebylo možné docílit. Konec řádku vložíme klávesovou zkratkou "Shift + Enter".
Archiv

Co nesmí být na konci řádku

u, k, o, s, v, z, a, i se nikdy nenechávají na konci řádku samostatně. Nejčastějším řešením je oddělení předložky na nový řádek pomocí enteru – a to je chyba! Pro pevné spojení předložky s následujícím slovem (pro společné zalomení řádku) se používá tzv. pevná mezera, kterou napíšete pomocí klávesové zkratky Alt+0160.

Jak svázat nadpis s odstavcem

Svázání odstavců dohromady:Vyberte odstavec, který chcete svázat s následujícím odstavcem.Zvolte příkaz Formát > Odstavec.Zvolte kartu Tok textu.Zapněte volbu Svázat s následujícím.Klepněte na tlačítko OK.
Archiv

Jak zrušit číslování na poslední stránce

Pokud nejste v Zobrazení pro úpravy, přejděte na Upravit dokument > Upravit ve Wordu Online. Klikněte na Vložení > Čísla stránek. Zvolte Odebrat čísla stránek.

Jak smažu konec oddílu

Pokud jste do dokumentu přidali konce oddílů, můžete jejich začátek a konec zobrazit nejsnadněji tak, že zobrazíte formátovací značky. Přejděte na Domů avyberte Zobrazit všechny netisknutelné znaky. Vyberte konec oddílu a stiskněte Klávesu Delete.

Jak se ukončuje Radek

Klikněte na místo, kde chcete řádek ukončit. Stiskněte SHIFT+RETURN.

Jak ve Word smazat zalomení řádku

Jak se hromadně zbavit všech ručních zalomení řádků Otevřete okno Najít a nahradit z nabídky Úpravy | Najít a nahradit. Zvolte použití regulárních výrazů a do pole Najít zadejte \n. Stiskněte tlačítko Nahradit vše a všechna ruční zalomení řádků jsou odstraněna.

Jak se zbavit spojky na konci řádku

Typickým problémem většiny bakalářských a diplomových prací je přítomnost předložek, spojek a krátkých slov na konci řádků. Všechny krátké předložky a spojky by měly být svázány pevnou mezerou (shift + mezerník) s následujícím slovem.

Jak vložit konec řádku

Vložení ručně zadaného konce řádku

Klikněte na místo, kde chcete řádek ukončit. Stiskněte SHIFT+RETURN.

Jak se zbavit mezer mezi odstavci

Změna mezer mezi odstavciVyberte odstavce, které chcete změnit.Klikněte na kartu Rozložení stránky a v části Mezery upravte vzdálenost před nebo za každým odstavcem klikáním na šipky nahoru nebo dolů v polích Před a Za.

Jak mají vypadat odstavce

Odstavec vždy začíná na novém řádku a může být oddělen buď odsazením nebo větší meziřádkovou mezerou, případně i obojím. V typografické praxi, v knihách a časopisech, se většinou používá odsazení, které šetří místem. Jeho velikost se tradičně udává ve čtverčících (půlčtverčících atd.).

Jak ukončit číslování

Přejděte na Vložení > Číslo stránky a zvolte možnost Odebrat čísla stránek. Pokud není tlačítko Odebrat čísla stránek dostupné nebo pokud se některá čísla stránek stále zobrazují, dvakrát klikněte do záhlaví nebo zápatí, vyberte číslo stránky a stiskněte klávesu Delete.

Jak skrýt čísla stránek

Odebrání čísla stránky z první stránky

Na kartě Vložení klikněte na Záhlaví > Upravit záhlaví (nebo Zápatí > Upravit zápatí). Zvolte možnost Jiné na první stránce. Poznámka: Možnost Jiné na první stránce můžete použít na první stránce jakéhokoli oddílu dokumentu, nejen na úplně první stránce.

Jak zrušit formátování

Vymazat veškeré formátováníVyberte text s formátováním, které chcete vymazat.Vyberte Domů >Vymazat všechna formátování nebo stiskněte Ctrl+mezerník.

Jak vložit konec oddílu

Vložit konec oddíluVyberte, kde má nový oddíl začít.Přejděte na Rozložení > koncea pak zvolte typ konce oddílu, který chcete. Další stránka Začne nový oddíl na následující stránce. Spojité Začne nový oddíl na stejné stránce. Tento konec oddílu je užitečný hlavně u dokumentů, které mají sloupce.

Jak odstranit zalomení řádku

Jak se hromadně zbavit všech ručních zalomení řádků Otevřete okno Najít a nahradit z nabídky Úpravy | Najít a nahradit. Zvolte použití regulárních výrazů a do pole Najít zadejte \n. Stiskněte tlačítko Nahradit vše a všechna ruční zalomení řádků jsou odstraněna.

Jak přeskočit na další řádek

Klikněte na místo, kde chcete řádek zalomit. Stisknutím kombinace kláves ALT+ENTER vložte konec řádku.

Které spojky nesmí být na konci řádku

Předložky a spojky

Jednohláskové neslabičné předložky k, s, v, z, slabičné o, u, spojky i, a – nesmějí být nikdy na konci řádku, a to jak v psaném textu ručně, tak i na počítači. Tomuto jde zamezit tzv. pevnou mezerou napsanou místo klasické mezery pomocí kláves Ctrl + Shift + mezerník.

Jak oddělit předložku na konci řádku

Jednopísmenné předložky totiž nemají na koncích řádků co dělat, proto ho jednoduše přes Shift + Enter odsunete na druhý řádek.

Jak odstranit zalomení

Otevřete okno Najít a nahradit z nabídky Úpravy | Najít a nahradit. Zvolte použití regulárních výrazů a do pole Najít zadejte \n. Stiskněte tlačítko Nahradit vše a všechna ruční zalomení řádků jsou odstraněna.

Jak oddělovat odstavce

Odstavec vždy začíná na novém řádku a může být oddělen buď odsazením nebo větší meziřádkovou mezerou, případně i obojím. V typografické praxi, v knihách a časopisech, se většinou používá odsazení, které šetří místem. Jeho velikost se tradičně udává ve čtverčících (půlčtverčících atd.).

Jak odstranit odstavec

Nadbytečné odstavce

Pokud máte na konci dokumentu nadbytečné, prázdné odstavce, uvidíte na prázdné stránce značky prázdných odstavců (¶). Vyberte a odstraňte je stisknutím klávesy DELETE na klávesnici.

Jak odsadit odstavec

Odsazení prvního řádku ve výchozím nastaveníUmístěte kurzor kamkoli do odstavce.Na kartě Domů klikněte pravým tlačítkem myši na styl Normální a zvolte Změnit.Vyberte Formát apak zvolte Odstavec.Na kartě Odsazení a mezery v části Odsazenívyberte První řádek.Klikněte na OK.Znovu vyberte OK.

Jak zrušit Záhlaví na určité stránce

Můžete také odstranit záhlaví jen z jedné stránky.Přejděte na Vložení > Záhlaví nebo Zápatí a potom na Odebrat záhlaví nebo Odebrat zápatí.Pokud má dokument víc oddílů, opakujte tento postup u každého z nich.