Jakou penetraci na OSB desky?

Čím penetrovat OSB desky

Dobrý den, desky je vhodné ošetřit uzavíracím nátěrem ze všech stran, ze spodní (pohledové) použijte lazuru, případně email ve vybraném odstínu. Pod asfaltové krytiny se používají zase penetrační nátěry na bázi asfaltu, dostupné jsou běžně v prodejnách barev a stavebnin.
Archiv

Jaké lepidlo na OSB desky

OSB desky jsou spojeny perem a drážkou a je lepší, když jsou navzájem slepené jednosložkovým PU lepidlem. Toto lepidlo ve spáře drží lépe než obyčejné bílé lepidlo. Desky musejí být spolu slepené tak, aby se lepidlo objevilo na horní straně spáry.

Čím natřít OSB desek

doporučujeme použít Remal Stuktura. Je to malířská interiérová barva s hrubozrnnou strukturou do 0,5 mm. Vytvoří lehce plastický povrch a tím zamaskuje nerovnosti. Je vhodná také na OSB a cetris desky.

Čím natřít podlahu z OSB desky

K nátěrům vnitřních OSB desek používáme impregnace, lazury, voskové oleje. Rovněž je možno použít mořidlo k natónování podkladu a následně pak transparentní lak. Také je možný nátěr krycí barvou v pestré škále barevných odstínů.

Jak lepit dlažbu na OSB desky

Při kladení dlažby na desky OSB nebo cementotřískové desky se doporučuje pro dosažení potřebné pevnosti podkladu aplikovat dvě desky kladené na vzájemnou vazbu spár. Zabrání se tím jejich pohybu ve střihu (pero – drážka). Desky OSB nebo cementotřískové desky je třeba důkladně přišroubovat.

Čím natřít OSB desky proti vlhkosti

Proti srážkové vodě je možné povrch OSB desek ošetřit např. pro prevenci proti dřevokazným houbám a plísním Lazurolem S1033 Impregnační základ a následně lakem S1020 Lazurol lak venkovní pochozí.

Čím slepit OSB

Dobrý den, nejčastěji se používají lepidla na bázi PVAC, do suchého prostředí s označením D2, do vlhkého s označením D3, např. Ponal Super. Lze použít i polyuretanové lepidlo nebo univerzální lepidla jako je Herkules nebo Duvilax.

Čím natřít OSB proti vodě

Ochranu proti vodě můžete OSB deskám zajistit pomocí impregnace. Další variantou jsou olejové nebo syntetické lazury. Pokud máte starší OSB desky a jsou již nějakou barvou natřeny, nebo vám postupně na sluníčku šednou, vyberte si odstraňovač barvy nebo odšeďovač.

Jakou barvu použít na OSB desky

Pro natírání OSB desek vám nabízíme barvy od kvalitních značek jako jsou Remmers nebo Osmo.

Jakou podlahovou krytinu na OSB desky

Pokládka dřevěné podlahy na OSB desky

Následuje kročejový podklad (nikoliv parozábrana – ta se na OSB desky dávat nesmí) a konečně – plovoucí podlaha nebo celoplošně lepené parkety. U plovoucího způsobu stačí použít podložku (např. Miralon, ideálně v tloušťce 3 mm). Celoplošné lepení vám zaručí kvalitnější výsledek.

Jak vyrovnat podlahu pod OSB desky

Vyrovnání podkladu před pokládkou finální vrstvy podlahy se nejčastěji provádí dvěma způsoby. Prvním je použití samonivelačních vyrovnávacích hmot, takzvaných stěrek, druhou pak již zmíněné využití OSB nebo DTD desek. Vždy je cílem získat rovný a pevný povrch bez prasklin a nežádoucích spár.

Jak udělat omítku na OSB desky

Já jsem postupoval takto: OSB desky jsem samozřejmě penetroval Sokratem (jedná se o běžný penetrační nátěr pod tmely a fasádní nátěrové hmoty), perlinku jsem přidělal sponkovačkou a vše jsem ve dvou vrstvách potáhl flexi lepidlem. Pak samozřejmě následoval jako poslední vrstva štuk.

Jak přilepit dlažbu na dřevo

Řešením je nalepit na tyto desky speciální panely, tím se vytvoří přechodová vrstva, která utlumí smykové namáhání způsobené pohybem OSB desek. K lepení panelu na desky a následně keramiky na panely se doporučuje použít flexibilní lepidlo a vyspárovat flexibilní spárovací hmotou.

Jak ošetřit OSB desky proti vodě

Impregnace je ideální ochrana proti pronikání vody. Vytváří ochranný štít a voda se tudíž nepropouští do desky. Dále lze využít lazury, které chrání dřevo proti vodě a pronikají do hloubky materiálu. Pokud vám OSB deska působením UV zářením zašedne, využijte výrobky z kategorie čištění a údržba.

Jak udělat rošt pod OSB desky

Pro montáž nosného roštu nejčastěji používáme hranoly ze smrkového dřeva s chemickým ochranným nástřikem. Vzdálenost mezi jednotlivými hranoly určuje jejich tloušťka a požadovaná únosnost celé konstrukce, nejčastěji však do 500 mm. Nášlapné plochy zhotovujeme v jedné až dvou vrstvách s dřevoštěpkových OSB desek tl.

Jak tlustou OSB na podlahu

A jak silné OSB desky na podlahu zvolit Při rozestupu do cca 60 cm stačí desky o tloušťce 18 mm, při větších rozestupech upřednostněte OSB desky o síle 22 mm. Pro zpevnění podlahy můžete také pokládat desky ve dvou vrstvách (s odlišnou orientací štěpek).

Jaký štuk na lepidlo s perlinkou

Důležité je při štukování na perlinku míchat vlastní štuk z najemno prosetého písku, který se v poměru 1:2 míchá s cementem. S tímhle mám nejlepší zkušenost a není problém s odpadáváním jako v případě, kdy se použije klasický vápenný štuk.

Co nalepit na OSB desku

Izolant se na osb desky lepí polyuretanovou pěnou, která má vysokou přídržnost. Následně se ještě kotví vrutem do dřeva s přítlačným izolačním talířkem. Na takto připevněný izolant se dále nanáší omítkové souvrství s výztužnou armovací tkaninou a potřebnými profily.

Jak nalepit dlažbu na OSB desky

Řešením je nalepit na tyto desky speciální panely, tím se vytvoří přechodová vrstva, která utlumí smykové namáhání způsobené pohybem OSB desek. K lepení panelu na desky a následně keramiky na panely se doporučuje použít flexibilní lepidlo a vyspárovat flexibilní spárovací hmotou.

Jakou stranou pokládat OSB desky

Proto i při pokládce podlahové vrstvy z OSB desek musíme dbát na směr pokládky desek, kdy platí, že hlavní (podélná) osa je kolmá na nosný rošt. A protože má OSB deska základní rozměr 2 500 x 1 250 mm, tak z toho vyplývá i základní modul pro nosné prvky, který činí 625 mm, případně 417 mm nebo 833 mm.

Jakou Tloustku OSB desky na podlahu

A jak silné OSB desky na podlahu zvolit Při rozestupu do cca 60 cm stačí desky o tloušťce 18 mm, při větších rozestupech upřednostněte OSB desky o síle 22 mm. Pro zpevnění podlahy můžete také pokládat desky ve dvou vrstvách (s odlišnou orientací štěpek).

Co pod OSB desky na podlahu

Pokládka dřevěné podlahy na OSB desky

Následuje kročejový podklad (nikoliv parozábrana – ta se na OSB desky dávat nesmí) a konečně – plovoucí podlaha nebo celoplošně lepené parkety. U plovoucího způsobu stačí použít podložku (např. Miralon, ideálně v tloušťce 3 mm). Celoplošné lepení vám zaručí kvalitnější výsledek.

Kdy se používá perlinka

Perlinka. Perlinka se používá při omítání na polystyren, desky z minerální a jiné izolace, ale i na OSB desky a další materiály. Též se vkládá do omítek silných několik cm a více ve starých domech. Pokud zde chceme dostat stěny do vodováhy, na některých místech (obzvláště pod stropy) dosahuje omítka i 10 cm a více.

Co použít místo štuku

Místo tradičního štuku se dá použít moderní stěrka. Před začátkem práce je vhodné lehčí kusy nábytku odklidit z místnosti a ty těžší lze odsunout do středu místnosti a zakrýt malířskou fólií. Všechny části stěny, které se nebudou natírat, je nejlepší zakrýt maskovací páskou a celou podlahu pokrýt fólií.

Jak vyrovnat podlahu z OSB desek

Vyrovnání podkladu před pokládkou finální vrstvy podlahy se nejčastěji provádí dvěma způsoby. Prvním je použití samonivelačních vyrovnávacích hmot, takzvaných stěrek, druhou pak již zmíněné využití OSB nebo DTD desek. Vždy je cílem získat rovný a pevný povrch bez prasklin a nežádoucích spár.