Kỳ họp Quốc hội bao lâu một lần?

Quốc hội họp mỗi năm bao nhiêu lần

Mỗi năm Quốc hội họp thường kỳ 2 lần. Quốc hội Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.

Kỳ họp Quốc hội lần này bao nhiêu ngày

– Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ của Quốc hội chậm nhất là 30 ngày và kỳ họp bất thường chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. – Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới do Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá trước triệu tập chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội.
Bản lưu

Họp Quốc hội 2023 từ ngày nào

Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp thứ 5 này sẽ tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023; Đợt 2, từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023.
Bản lưu

Quốc hội quyết định họp kín khi nào

Quốc hội có thể họp kín theo đề nghị của Chủ tịch đoàn hoặc của Hội đồng Chính phủ. Quốc hội bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Danh sách do các đoàn đại biểu Quốc hội và Chủ tịch đoàn giới thiệu chung. Cá nhân đại biểu Quốc hội cũng có quyền giới thiệu.
Bản lưu

Hiến pháp được thông qua khi có bao nhiêu số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành

Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định như sau: Hiến pháp được Quốc hội thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân về Hiến pháp trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội hiện nay là ai

Danh sách Phó Chủ tịch Quốc hội

Khóa Phó Chủ tịch Chủ tịch
XIV Nguyễn Đức Hải Nguyễn Thị Kim Ngân (đến 31 tháng 3 năm 2021) Vương Đình Huệ (từ 31 tháng 3 năm 2021)
XV Trần Thanh Mẫn Vương Đình Huệ
Nguyễn Khắc Định
Nguyễn Đức Hải

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV diễn ra bao nhiêu ngày

Như vậy, dự kiến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong 22 ngày tại Nhà Quốc hội; khai mạc vào ngày 22/5 và bế mạc vào ngày 23/6.

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 15 khi nào

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp. Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong 23 ngày, được tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 22/5 đến ngày 10/6; đợt 2, từ ngày 19/6 đến ngày 24/6.

Cơ quan thường trực của Quốc hội là gì

Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội làm Phó Chủ tịch.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 có bao nhiêu chương và bao nhiêu điều

Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội (khóa XIII) thông qua tại kỳ họp thứ 6, gồm 11 chương, 120 điều có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, giảm 01 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp năm 2013 đã quy định bao quát hầu hết các quyền cơ bản về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa của con người.

Hiến pháp sửa đổi bao nhiêu lần

Trước năm 1945, Việt Nam không có Hiến pháp. Từ sau khi thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lịch sử Việt Nam ghi nhận năm bản Hiến pháp đã được ra đời, trong các năm 1946, 1959, 1980, 1992 (được sửa đổi vào năm 2001), 2013 (được sửa đổi vào năm 2013).

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai

Các đại biểu Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách và bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Võ Văn Thưởng đã trúng cử Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định quê ở đâu

Nguyễn Khắc Định
Chức vụ thành lập phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam
Thông tin chung
Sinh 3 tháng 1, 1964 xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Nghề nghiệp chính trị gia

Bế mạc Quốc hội vào ngày nào

Thông báo nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, khai mạc vào ngày 22/5/2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Quốc hội đang họp ở đâu

Tòa nhà Quốc hội Việt Nam
Phong cách Kiến trúc hiện đại
Quốc gia Việt Nam
Thành phố Hà Nội
Địa chỉ Số 1, đường Độc Lập, phường Quán Thánh, quận Ba Đình

Quốc hội vì đã có những quyết định trọng đại gì

Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan trọng hàng đầu trong thời kỳ phát triển mới của dân tộc; quyết định về đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam thống nhất; quyết định xây dựng Hiến pháp, về cơ cấu lãnh đạo của Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới, bầu các cơ quan đó để điều hành công việc chung của cả nước.

Tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đặt tên nước ta là gì

Tại kỳ họp này, vào ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội đã đưa ra Nghị quyết của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI, trong đó: Quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Văn phòng Quốc hội làm gì

Theo nghị quyết, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước là cơ quan giúp việc Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, có trách nhiệm phục vụ mọi hoạt động của Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội, các hội đồng và ủy ban của Quốc hội.

Hiến pháp 2013 ban hành ngày nào

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số kí hiệu Hiến pháp
Ngày ban hành 28/11/2013
Thể loại Luật
Lĩnh vực VB chỉ đạo, điều hành
Cơ quan ban hành Quốc hội

Võ Văn Thưởng quê ở đâu

Võ Văn Thưởng

Thạc sĩ Võ Văn Thưởng
Vợ Phan Thị Thanh Tâm
Học vấn Thạc sĩ Triết học, Cao cấp lý luận chính trị
Trường lớp Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Quê quán xã An Phước, huyện Măng Thít, Vĩnh Long

Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay là ai 2023

Ngày 5/2/2021, tại Quyết định số 01-QĐNS/TW, Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Ngày 02/3/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Ai là chủ tịch Quốc hội khoá 15

Với 475/475 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Vương Đình Huệ – Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tòa nhà Quốc hội để làm gì

Quốc hội có 3 chức năng chính: chức năng lập pháp; chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.

Quốc hội quyết định lấy tên nước là gì

Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Quốc hội khóa 6 đã có những quyết định quan trọng gì

Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan trọng hàng đầu trong thời kỳ phát triển mới của dân tộc; quyết định về đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam thống nhất; quyết định xây dựng Hiến pháp, về cơ cấu lãnh đạo của Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới, bầu các cơ quan đó để điều hành công việc chung của cả nước.