Kam s baterií od telefonu?

Kam vyhodit baterií od mobilu

Sběrné boxy (nejen) v obchodech

Můžete je tak jednoduše vzít s sebou, až půjdete nakoupit do běžného supermarketu, drogerie či elektra. Také řada firem či škol má zřízen sběrný box, kam mohou zaměstnanci, resp. žáci baterie odevzdat. Narazit na ně můžete i na nejrůznějších veřejných místech – například v zoo.
Archiv

Kam s nafouknutou baterií

Likvidace baterií vyžaduje zvláštní pozornost. Všechny baterie představují nebezpečí vzniku požáru, a proto by měly být zlikvidovány správně. Neměly by se vhazovat ke komunálnímu odpadu, ale přinést do elektrozařízení nebo do zařízení na sběr nebezpečného odpadu.
Archiv

Které škodlivé látky obsahují baterie

Baterie totiž obsahuje zdraví škodlivé látky od rtuti, přes kadmium až po olovo. Tyto látky se při skladování mohou uvolnit (a také uvolňují) do půdy a z půdy mohou prosáknout až do spodních vod. A spodní vody jsou často zdrojem pitné vody.
Archiv

Jak se likvidují baterie

Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat k likvidaci a recyklaci na mnoha místech, která jsou označena jako místa zpětného odběru. Nebo je můžete odevzdat společně s vysloužilým elektrozařízením.
Archiv

Kam s nefunkčním mobilem

Takové nakládání se starými mobily ale nepřináší žádný užitek, nefunkční totiž patří do červených kontejnerů či do sběrných dvorů, stejně jako ostatní drobná elektronika.

Jak se zbavit autobaterie

Autobaterie a motobaterie určené k likvidaci se nesmí v žádném případě ukládat společně s komunálními odpady, ale je nutné je ekologicky zlikvidovat. Můžete je odevzdat prodejci nových autobaterií, nebo se dají prodat ve specializovaných sběrných dvorech. Autobaterie jsou totiž dobrým zdrojem olova.

Jak poznat nafouklou baterií

Skryté testovací menu Androidu zobrazí zdraví baterie

Stačí přejít k aplikaci telefon a otevřít si číselník. Do něj napište následující kód *#*#4636#*#*. Z nabídky, která vám vyskočí, vyberte možnost info o baterii.

Kam s tužkovými bateriemi

Do sběrných kontejnerů na baterie můžete s klidným svědomím odhodit: Všechny druhy monočlánků. Tužkové baterie, buřty, ploché baterie a všechny jejich brášky a sestřičky a jejich ostatní rodinné příslušníky. Knoflíkové baterie z hodinek, ovladačů a dalších strojků

Kam se vyhazuje elektronika

Drobná elektrozařízení je možné vyhodit do červených, jasně označených kontejnerů. Drobné elektrospotřebiče, jako jsou dosloužilé holicí strojky, mobilní telefony, kalkulačky apod. nepatří do koše. To není potřeba dvakrát vysvětlovat.

Co obsahuje baterie

Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů, jako je zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Jejich recyklací lze dosáhnout nejen výrazných materiálních, ale také energetických úspor. Zpracování surových kovů je totiž energeticky mnohem náročnější než jejich získávání recyklací.

Proč recyklovat baterie

Tříděním a recyklací baterií chráníme přírodu

V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.

Kam recyklovat baterie

“ Místa, kde můžeme takové vysloužilé výrobky zdarma odkládat, jsou označována jako „Místa zpětného odběru“. Nejčastěji jsou zřízená ve sběrných dvorech, nebo v prodejnách elektro, ale i na úřadech nebo ve školách. Drobné elektrozařízení a baterie se také sbírají do speciálních červených kontejnerů.

Jak získat zlato z mobilních telefonu

Plastové kartičky s kontakty jsou při ní nadvakrát potřeny speciální látkou, která se stará o spolehlivější oddělení kovu od plastu. Následně je SIM karta ponořena do vody a vystavena ultrasonickým vlnám, přičemž zlato po malých mikročásticích odpadá.

Kam vyhodit elektrospotřebiče

Drobná elektrozařízení je možné vyhodit do červených, jasně označených kontejnerů. Drobné elektrospotřebiče, jako jsou dosloužilé holicí strojky, mobilní telefony, kalkulačky apod. nepatří do koše. To není potřeba dvakrát vysvětlovat.

Jak se pozná špatná baterie v mobilu

Pokud se chcete vyhnout zdlouhavému vybírání, doporučujeme stáhnout si rovnou aplikaci AccuBattery. Je spolehlivá, přehledná a hlavně zdarma. Po nainstalování aplikace ji stačí otevřít a po kliknutí na záložku Zdraví (Health) můžete zkontrolovat stav vaší baterie.

Jak zjistit zdraví baterie

Pomocí jednoduchého kódu se také můžete podívat přímo do testovacího menu Androidu, kde se vám zobrazí informace, včetně zdraví baterie. Stačí přejít k aplikaci telefon a otevřít si číselník. Do něj napište následující kód *#*#4636#*#*. Z nabídky, která vám vyskočí, vyberte možnost info o baterii.

Jak třídit baterie

Třídění elektroodpadu je na většině území ČR vyhrazena červená barva kontejneru. V řadě škol jsou sbírány baterie do samostatných nádob a žáci je tam mohou z domova přinést. Místo zpětného odpadu elektroodpadu na sběrném dvoře. Na sběrných dvorech se elektronika skladuje obvykle ve velkokapacitních kontejnerech.

Kam s rozbitou televizi

Kam odevzdat televizi

Pokud ale nový televizor nekupujete, nebo máte doma více přijímačů a některý z nich zrovna „odešel“, nezbude vám nic jiného, než se vydat do nejbližšího sběrného dvoru. Zařízení provozovaná zpravidla radnicí nebo magistrátem vybírají staré televizory zdarma.

Kam s rozbitou rychlovarnou konvici

Když jsou zcela rozbité

Je-li zařízení již poškozené a nefunguje, pak je třeba je opravdu vyhodit. Slouží k tomu jasně červené recyklační kontejnery s nápisem elektro, které provozuje společnost Asekol.

Co je uvnitř baterie

Baterii tvoří kovové (ocelové) pouzdro na obou koncích uzavřené destičkou z niklu. Uvnitř je katoda z oxidu manganičitého membránou oddělena od anody, která je tvořená práškovým zinkem v elektrolytu (ten tvoří hydroxid draselný/voda). A právě kvůli změnám na anodě se mění i odraz baterie.

Jak recyklovat baterie

Jak odevzdat staré baterie k recyklaciOdvezte baterie do sběrného dvora ve vašem městěVyhoďte je do sběrné nádoby na baterie a akumulátory.Odevzdejte je v místě zpětného odběru.

V čem se nachází zlato

Nejbohatší světová naleziště jsou v jižní Africe, na Uralu, v Austrálii; valouny zlata (nugety, až kilogramové) v Kanadě a na Sibiři. Viz také zlato (minerál). V současné době jsou rýžovatelná ložiska zlata již většinou vyčerpána.

Kde hledat stribro

Nejznámější lokalitou je patrně Kutná Hora – kromě dobývání a rafinace stříbra zde vznikla i královská mincovna, kde byly raženy známé stříbrné groše. Další lokality s výskytem stříbrných rud nalezneme i v Krušných horách a na Českomoravské vysočině.

Kam se starými nabíječkami

Staré nabíječky lze odnést do Sběrného dvora jako elektrošrot. Novější nabíječky zakoupené s mobilním telefonem lze vrátit do prodejny, kde jste přístroj zakoupil.

Jak dlouho vydrží baterie v telefonu

Nabíjíte-li každý den až dva, odpovídá to zhruba 1,5 – 2,5 rokům užívání, ale je to individuální, protože životnost baterie ovlivňuje spousta faktorů. Maximálně by pak měly vydržet zhruba 1 000 nabíjecích cyklů, dokud ta výdrž není ještě tak žalostná.