Kam s rozbitou rychlovarnou konvici?

Kam vyhodit starou rychlovarnou konvici

Když jsou zcela rozbité

Je-li zařízení již poškozené a nefunguje, pak je třeba je opravdu vyhodit. Slouží k tomu jasně červené recyklační kontejnery s nápisem elektro, které provozuje společnost Asekol.
Archiv

Kam se starým spotřebičem

Starý elektrospotřebič je možné odevzdat obchodníkovi při nákupu nového. Pro sběr drobných elektrospotřebičů slouží také červené kontejnery společnosti Asekol. Těch je po Česku rozmístěno více než 1600.

Kam vyhodit reproduktory

Jde o elektrozařízení, které je možné odevzdat v každém místě zpětného odběru elektrozařízení. Sběr elektrozařízení zprostředkovávají kolektivní systémy např. Asekol, Elektrowin nebo REMA. Seznam míst zpětného odběru najdete na jejich webových stránkách.
ArchivPodobné

Kam se vyhazuje elektronika

Elektrospotřebiče můžeme třídit do speciálních kontejnerů

Při svých občasných toulkách do hobbymarketů (nebo i jinam) máte velmi často příležitost setkat se s tajuplným, nejčastěji červeným kontejnerem, který bývá obvykle nadepsán pojmem „Elektro“. I tuto nádobu můžete využít pro třídění vysloužilého elektroodpadu.

Kam vyhodit starý mixér

Každý má možnost odevzdat vysloužilý spotřebič také v obchodě s elektronikou. Obchodník jej musí vzít zdarma. Když nemá prostor, aby staré spotřebiče skladoval, musí vám poradit, kam jej odevzdat – nejspíš to bude nejbližší sběrný dvůr.

Kam vyhodit toaster

„Přáli byste si k Vánocům nového kuchyňského robota nebo toustovač A víte, kam s tím starým Rozhodně ne do směsného odpadu. Drobné elektro vyhoďte do červených kontejnerů ASEKOL na drobné elektro, díky kterým se zařízení šetrně zrecykluje a nezatíží životní prostředí."

Kam patří skelná vata

Staré minerální vaty mohou obsahovat podíl až 80 % recyklovaného skla. Je proto potřeba s nimi nakládat s opatrností, zabalit je do igelitových pytlů a odvézt do sběrného dvora. Starou minerální vatu opatrně zabalte do pytlů a odvezte do sběrného dvora.

Kam vyhodit starou lampu

LAMPY A SVÍTIDLA Menší do kontejneru na elektroodpad. Větší sběrný dvůr.

Kam s plechovkou od piva

Patří do kontejneru na třídění kovů. Aby ale bylo jasno hned na začátku – rozumíme lehkých kovů a nefalšovaným králem lehkých kovů je hliník! Železo a další barevné kovy patří do sběrných surovin nebo do sběrných dvorů. O tom, jak se sbírají u vás, se v případě nejistoty informujte ideálně na obecním úřadě.

Co nepatří do elektroodpadu

Jedná se o kalkulačky, sluchátka, mobilní telefony, mixéry, fény, elektrické hračky a tak podobně . Naopak tam nepatří televizory, monitory, zářivky a úsporné žárovky (z toho důvodu, že se může sklo rozbít a pak ztížit manipulaci s elektroodpadem). Také tam nepatří zdravotnický materiál, komunální odpad nebo bio odpad.

Kde končí elektroodpad

Elektroodpad či elektronický a elektrický odpad (v angličtině zkráceně e-waste) zahrnuje celou řadu různých výrobků, které již dousloužily a byly vyhozeny. Ve sběrnách nejčastěji končí velké domácí spotřebiče, jako jsou pračky či sporáky, jež tvoří více než polovinu sebraného elektroodpadu.

Kam se starým počítačem

Nejlepší možností je tedy elektrospotřebič odvézt do sběrného dvora. Pro menší spotřebiče v dnešní době existují červené kontejnery s názvem ELEKTRO.

Kam vyhodit elektrické kabely

Kabely patří do červených kontejnerů na drobný elektroodpad nebo na sběrný dvůr.

Kam vyhodit starou Panvicku

HRNCE, KASTROLY A PÁNVE – Sběrný dvůr. Popřípadě směsný odpad. CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY – Sběrný dvůr. CHEMIKÁLIE – Nebezpečný odpad, sběrný dvůr.

Kam patří deodorant

Prázdné deodoranty z plastu patří do žlutého kontejneru na plast. Prázdné spreje od antiperspirantů a deodorantů pak můžete bez obav hodit do kontejneru na kovový odpad, který má šedou barvu.

Kam vyhodit obklady

Suť, kam spadá beton, cihly, střešní krytiny, obkladačky, umyvadla, WC mísy apod., by měla být před likvidací zabalená (ideálně v pytlích). Patří do sběrného dvora, další možností je přistavení kontejneru nebo svěření specializované firmě.

Kam s pytlem od cementu

Papírové pytle od stavebních hmot (cementu, vápna, stavebních lepidel apod.), použité kapesníky, ubrousky, dětské pleny, čajové pytlíky a kávové filtry také nepatří do kontejneru na papír, ale do nádoby („popelnice“) na směsný odpad!

Kam se hází krabice od mléka

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte: Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84. Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

Kam patří plata od léků

Jsou kombinovaným obalem. Nejčastěji z plastu a hliníku, které od sebe v běžném recyklačním procesu nelze oddělit. Nepatří proto do kontejneru na plast ani na kovy, ale do směsného odpadu. Pozor, ta, která ještě obsahují léky, patří samozřejmě do lékárny!

Kde se vykupují plechovky

V šesti prodejnách Kaufland a Lidl po celém Česku mohou Češi nově vyzkoušet zpětný odběr PET lahví a plechovek.

Jak se zbavit elektroodpadu

Na drobný elektroodpad slouží červené kontejnery, elektroodpad všech velikostí a rozměrů lze odvézt do sběrného dvora. Vyřazené elektrozařízení lze také vrátit ve všech opravnách a prodejnách elektra a úplně nejjednodušší je odvoz zdarma kus za kus, který e-shopům nařizuje dokonce příslušný zákon.

Jak se likviduje elektroodpad

Základem recyklace elektroodpadu je roztřídění a oddělení jednotlivých materiálů z elektrospotřebiče. Ze sběrného místa (většinou určeném obcí nebo městem) nebo z výkupen sběrných surovin, se elektroodpad přepraví do dílen, kde jej techničtí a proškolení pracovníci odborně demontují – ruční zpracování elektroodpadu.

Kam vyhodit Powerbanku

Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru (viz výše). Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení.

Co se starou televizi

Kam odevzdat televizi

Jakmile vám přivezou novou televizi domů, zároveň si od vás vyzvednou starou televizi. Pokud ale nový televizor nekupujete, nebo máte doma více přijímačů a některý z nich zrovna „odešel“, nezbude vám nic jiného, než se vydat do nejbližšího sběrného dvoru.

Kam se hází krabice od pizzy

Krabice od pizzy a grilovací marinády

Krabice od pizzy patří do běžné popelnice na směsný odpad. „Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný. Stejně by spotřebitelé měli postupovat i v případě znečistěných polystyrenových obalů na jídla rozvážená z restaurací.