Kde žije Chroust?

Kde hnízdí chrousti

Vývoj chrousta trvá 3 až 5 let. Od začátku dubna do začátku května se chrousti rojí a nalétávají na stromy, kde požírají listy. Samičky kladou vajíčka do země – na volné plochy, jako jsou mýtiny, pole nebo lesní školky.
Archiv

Co přitahuje chrousty

Chrousti milují vlhkou půdu. Právě do ní s oblibou kladou larvy. V oblastech, kde přirozeně hodně prší a je teplo proto může být chroustů opravdu hodně. Částečně se dá věci pomoci tak, že nebudete zalévat zbytečně větší plochy a necháte trávníky více proschnout.

Jak zabít chrousta

Insekticidy na likvidaci chroustů se v současné době pro malospotřebitele neprodávají. Používají se pouze v lesním hospodářství, a to jen zcela výjimečně. Pokud si tedy s chrousty neporadí přirození nepřátelé, zbývá poslední možnost – rytí.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi Chroustem a Babkou

Chroustek je menší, než jeho příbuzný chroust obecný. Lidově se mu říká babka. Jeho tělo je rezavé a chlupaté. Přes den žije pod listy, a v podvečer vylétává za potravou, což samozřejmě zahrádkářům vůbec nedělá radost.

Jak škodí chroust

Dospělí chrousti škodí okusováním listů vzrostlých stromů, larvy chroustů zase požíráním a okusováním kořínků obilnin a mladých stromků. Vývoj chrousta trvá 3 až 5 let. Od začátku dubna do začátku května se chrousti rojí a nalétávají na stromy, kde požírají listy.

Jak dlouho se dožívá chroust

Dospělý chroust žije max. 2 měsíce. Larvy se začnou líhnout za 4–6 týdnů. Larvy (neboli ponravy) jsou aktivní pouze na jaře a v létě a v zimních měsících přezimují 20–100 cm pod povrchem.

Jak zničit larvy chroustů

V dnešní době se s chrousty sice občas setkáme na zahradách, ale nebezpečí kalamitního vývoji nehrozí. Při zvýšeném výskytu se doporučuje mechanicky likvidovat larvy vykopáním. V malospotřebitelském balení není v současné době na trhu žádný granulovaný insekticid, který se dříve doporučoval pro chemickou likvidaci.

Co vadi Chroustum

"Je to býložravec," řekl Hoskovec s tím, že chroustek letní určitě nekouše a není tak třeba se ho bát. Dospělci ale pojídají listy stromů a mohou tak napáchat škody. Největší problém představují larvy. "Žerou kořínky všeho – trávy, ale i keřů nebo zeleniny," řekl entomolog.

Co s larvami chrousta

V dnešní době se s chrousty sice občas setkáme na zahradách, ale nebezpečí kalamitního vývoji nehrozí. Při zvýšeném výskytu se doporučuje mechanicky likvidovat larvy vykopáním. V malospotřebitelském balení není v současné době na trhu žádný granulovaný insekticid, který se dříve doporučoval pro chemickou likvidaci.

Jak dlouho žije Chroustek

U nás nejspíš 2 – 3 roky. S tím rozdílem, že rozmnožování u chroustka není tak výrazně synchronizováno jako u chrousta, a tudíž nejsou příliš zřetelné takzvané chroustí roky. Dospělec pak žije několik dnů až týdnů,“ doplnil přírodovědec.

Jak dlouho jsou Chrousti

Dospělý chroust žije max. 2 měsíce. Larvy se začnou líhnout za 4–6 týdnů. Larvy (neboli ponravy) jsou aktivní pouze na jaře a v létě a v zimních měsících přezimují 20–100 cm pod povrchem.

Jak casto vylétají chrousti

Aktivní jsou pouze na jaře a v létě, v zimních měsících přezimují 20–100 cm pod povrchem země. V půdě zůstávají do doby, kdy dorostou velikosti 4–5 cm. Na podzim toho roku se zakuklí a na jaře vylétají jako dospělci.

Jak škodí Chroust

Dospělí chrousti škodí okusováním listů vzrostlých stromů, larvy chroustů zase požíráním a okusováním kořínků obilnin a mladých stromků. Vývoj chrousta trvá 3 až 5 let. Od začátku dubna do začátku května se chrousti rojí a nalétávají na stromy, kde požírají listy.

Jak dlouho zije chroust obecny

Dospělý chroust žije max. 2 měsíce. Larvy se začnou líhnout za 4–6 týdnů. Larvy (neboli ponravy) jsou aktivní pouze na jaře a v létě a v zimních měsících přezimují 20–100 cm pod povrchem.

Jak vypadá chroust

Chroust obecný dorůstá až tří centimetrů. Je pro něj charakteristické hnědé zbarvení se zlatavými chloupky pod krovkami. Sameček má na tykadlové paličce sedm lístků, samička pouze šest. Na spodní části zadečku jsou nápadné bílé klíny na černém podkladu.

Kdy budou chrousti

V letošním roce dojde na území ČR a SR k výletu dvou kmenů chrousta obecného (Melolontha melolontha). V nižších polohách to bude tříletý kmen III0 s periodicitou výskytu 2022, 2025, 2028, … Ve vyšších polohách pak kmen IV2 s periodicitou výskytu 2022, 2026, 2030, …

Jak casto vylétají Chrousti

Aktivní jsou pouze na jaře a v létě, v zimních měsících přezimují 20–100 cm pod povrchem země. V půdě zůstávají do doby, kdy dorostou velikosti 4–5 cm. Na podzim toho roku se zakuklí a na jaře vylétají jako dospělci.