Kde ověřit zahraniční DIČ?

Jak ověřit zahraniční DIČ

2004 si čeští plátci daně z přidané hodnoty mohou ověřit, zda je určité zahraniční DIČ registrováno v daném členském státě EU následujícími způsoby:na internetových stránkách Evropské komise – v aplikaci VIES on the Web.na místně příslušném finančním úřadě telefonicky, e-mailem, písemně či při osobní návštěvě
Archiv

Jak ověřit DIČ mimo EU

Ověření DIČ zemí mimo EU

Co se týče ověření zemí mimo EU, tak pro tento účel neexistuje jeden systém, který by obsahoval opravdu vše. Bohužel je tedy potřeba si v dané zemi dohledat jejich vlastní registr plátců DPH a jejich DIČ, respektive používanější VAT, dohledat v něm.
Archiv

Kde ověřit německé DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ) svého obchodního partnera z Evropské unie si pro účely daně z přidané hodnoty (DPH) můžete snadno ověřit on-line. K tomuto účelu slouží systém VIES (VAT Information Exchange System), jehož formulář najdete na stránkách Evropské komise.
Archiv

Kde najdu osvědčení o DIČ

Nejjednodušší cesta je kontaktovat německý finanční úřad. Další možností je kontaktovat německou obchodní komoru nebo jinou podnikatelskou organizaci. Třetí možností je kontaktovat německé ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jak najít zahraniční IČO

Kromě zahraničních obchodních rejstříků uvádíme také přístup do českého obchodního rejstříku, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti – http://www.justice.cz/ , odkaz buď Portál resortu justice nebo Informační registry. Veškeré informace jsou k dispozici zdarma.

Jak dlouho trvá přidělení DIČ

Na základě této přihlášky správce daně přidělí daňovému subjektu DIČ. Najdete jej uvedené v rozhodnutí o registraci, které finanční úřad zašle do 30 dnů.

Jak najít IČO německé firmy

Od 1.8.2022 je tak možné bez omezení nahlížet do výpisů společností vedených v elektronickém Obchodním rejstříku na internetové adrese www.handelsregister.de a stahovat dokumenty uložené v elektronické podobě ve Sbírce listin.

Kdo má přiděleno DIČ

Daňové identifikační číslo přiděluje správce daně (finanční úřad). DIČ je důležité pro identifikaci subjektu při odvodu daně. Plátce DPH musí své DIČ uvádět na všech dokladech.

Jak vyhledat zahraniční firmu

Do některých registrů je přístup on-line. Národní registry některých členských zemí EU jsou přístupné přes Obchodní rejstřík Evropské Unie. Další země zpřístupňují registr zahraničních firem prostřednictvím svých národních obchodních rejstříků. Některé z přístupů fungují na komerční bázi, za poplatek.

Jak prověřit zahraniční firmu

Kromě zahraničních obchodních rejstříků uvádíme také přístup do českého obchodního rejstříku, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti – http://www.justice.cz/ , odkaz buď Portál resortu justice nebo Informační registry. Veškeré informace jsou k dispozici zdarma.

Kdo IČ uděluje

Český statistický úřad (ČSÚ) přiděluje identifikační číslo (IČ) pouze „ostatním ekonomickým subjektům“: fyzickým osobám s oprávněním k podnikatelské činnosti vydaným jiným orgánem než živnostenským úřadem, organizačním složkám státu nebo právnickým osobám, které vznikají zvláštním způsobem.

Jak najít IČO zahraniční firmy

Kromě zahraničních obchodních rejstříků uvádíme také přístup do českého obchodního rejstříku, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti – http://www.justice.cz/ , odkaz buď Portál resortu justice nebo Informační registry. Veškeré informace jsou k dispozici zdarma.

Kdo všechno má DIČ

Daňové identifikační číslo, tedy DIČ, slouží k identifikaci daňového subjektu a skládá se z kódu země a z osmi až deseti číslic (např. CZ27767680). Má ho každá právnická a fyzická osoba, která je plátcem daně (jakékoli včetně daně z příjmu, nejen DPH).

Jak zjistit majitele firmy

Jestliže obchodní společnost, jejíž vlastníky hledáte, je komanditní společností nebo veřejnou obchodní společností, jsou jména či názvy jejích společníků (vlastníků) uvedeny na výpisu z obchodního rejstříku.

Jak získat informace o firmách

Registr živnostenského podnikání můžete zase nalézt na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (http://rzp.mpo.cz/). Zde však již vyhledávání probíhá pouze v aktuálních údajích. Další informační zdroj nalezneme na stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz) a je jím Administrativní registr ekonomických subjektů.

Jak zjistit majitele zahraniční firmy

účincích obchodního rejstříku lze získat v rubrice týkající se obchodních rejstříků na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, jakož i na internetových stránkách Obchodního rejstříku.

Jak zjistit svoje DIČ

Kde najít IČO a DIČ

IČO společnosti můžete najít například v registru firem ARES nebo v obchodním rejstříku. A jak zjistit DIČ To je rovněž v ARESu a dostanete se k němu přes kolonku „DPH” u konkrétní firmy. Podle identifikačního čísla lze vyhledat daňový subjekt také v registru plátců DPH.

Jaký je rozdíl mezi IČ a DIČ

Daňové identifikační číslo: DIČ

Číslo DIČ je určeno pro daňové účely a přidělují ho v obou zemích příslušné finanční úřady. Zde však podobnost končí a dále následují už jen rozdíly. V Česku je DIČ sestaveno ze stejných číslic jako IČO. Rozdíl mezi nimi je pouze v předponě “CZ”.

Jak se zjistí DIČ

OSVČ Identifikační číslo OSVČ můžete najít v živnostenském rejstříku, kde konkrétní osoby vyhledáte podle jména. DIČ podnikající fyzické osoby odvádějící DPH najdete stejně jako u firmy – pokud je OSVČ plátce DPH, ARES tuto informaci zobrazí. DIČ neplátce zde nenajdete, většinou je jím ale rodné číslo fyzické osoby.

Jak zjistit kdo je majitel firmy

Situace 1: Vlastník firmy je uveden na výpisu z obchodního rejstříku. Jestliže obchodní společnost (firma), jejíž vlastníky hledáte, je společností s ručením omezeným (s. r. o.) , jsou jména či názvy jejích společníků (vlastníků) uvedeny na výpisu z obchodního rejstříku.

Co je DIČ u fyzické osoby

DIČ je číslo složené z kódu země (pro ČR je tento kód CZ) a z číselné části, tzv. identifikátoru. U fyzické osoby je identifikátorem zpravidla rodné číslo, u právnické osoby identifikační číslo (IČO). Daňové identifikační číslo přiděluje správce daně (finanční úřad).

Kdo má DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ) je jednoznačná identifikace daňového subjektu (plátce nebo poplatníka). Každý daňový subjekt má své daňové identifikační číslo, které mu přidělí správce daně (finanční úřad) poté, co se daňový subjekt zaregistroval.

Jak najít DIČ firmy

Jak zjistit DIČ

Potřebujete-li zjistit DIČ zahraniční firmy, můžete tak učinit on-line. Pro země, které jsou členy Evropské unie, slouží registr VIES, mimo EU však musíte pátrat v lokálních registrech.

Kdy dostanu DIČ

DIČ získáte při první registraci k jakékoliv dani od finančního úřadu. DIČ je mnohdy mylně zaměňováno s plátcovství DPH, DIČ slouží pouze k identifikaci plátce DPH.