Kde se dá studovat speciální pedagogika?

Jak dlouho se studuje speciální pedagogika

Informace o studiu

Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Archiv

Kde se dá studovat pedagogika

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz.Masarykova univerzita www.muni.cz.Ostravská univerzita www.osu.cz.Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz.Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz.Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz.
Archiv

Jak dlouho trvá studium na Pedagogické fakultě

Standardní doba je 4 roky a uskutečňuje se formou prezenční nebo formou kombinovanou.

Co je základním cílem oboru speciální pedagogika

Předmětem SP je zkoumání podstaty a zákonitostí výchovy a edukace jedinců se speciálními potřebami. Cílem SP je maximální rozvoj osobnosti jedince s postižením či znevýhodněním a dosažení maximální úrovně jeho socializace.

Proč studovat speciální pedagogiku

Na speciální pedagogice je skvělé, že se jedná o nesmírně rozmanitý obor, který nabízí práci s mnoha cílovými skupinami a v mnoha prostředích a oblastech. Každý, koho práce s lidmi se speciálními potřebami zajímá, si tak během studia může najít to, co mu sedí nejlépe.

Co patří do speciální pedagogiky

Mezi obory speciální pedagogiky patří psychopedie, etopedie, somatopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a kombinované poruchy. Psychopedie – je speciálně pedagogickou disciplínou, která se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s mentálním handicapem.

Kde sehnat pedagogické minimum

Kde se dá studovat

Získat pedagogické minimum můžete například na pedagogických fakultách. Nabídky hledejte v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Kurzy pro budoucí pedagogiky nabízí i soukromé subjekty akreditované u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Co studovat když chci učit

Magisterský titul z učitelství 1.

Nejobvyklejším způsobem, jak získat potřebné vzdělání pro výuku na prvním stupni základní školy, je vystudování akreditovaného magisterského studijního programu v oblasti pedagogiky zaměřené na přípravu učitelů tohoto stupně ZŠ.

Co dělá speciální pedagog

Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostickou, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost. Vyhodnocuje nápravné, reedukační a kompenzační postupy. Spolupracuje s rodinami a rodiči postižených dětí a mládeže během provádění nápravných metod. Případně může poskytovat speciální pedagogické služby.

Kde může pracovat speciální pedagog

studia – Speciální pedagogika: Po absolvování studia naleznete uplatnění především v resortu školství na poradenských pozicích (školské poradenské zařízení a školní poradenské pracoviště), jako vyučující pak můžete působit i v mateřských školách.

Jak se dělí speciální pedagogika

Mezi obory speciální pedagogiky patří psychopedie, etopedie, somatopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a kombinované poruchy. Psychopedie – je speciálně pedagogickou disciplínou, která se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s mentálním handicapem.

Jak si doplnit pedagogické vzdělání

Pedagogické vzdělání můžete získat doplňujícím pedagogickým studiem nebo studiem pedagogiky. Doplňující pedagogické studium nabízí univerzity v mnoha českých městech. Protože je v tom zmatek, tak jsme pro vás připravili systém, který vám najde kurz nebo program na míru vašeho vzdělání.

Jak učit bez vysoké školy

Do školství se ale mohou dostat i lidé, kteří vysokoškolský diplom nemají. Jsou to tolik žádaní mistři odborného výcviku. „Mezi zájemci o doplnění pedagogického vzdělání jsou i absolventi SOŠ či VOŠ s výučním listem pro určitou praktickou oblast,“ potvrzuje proděkan Pavel Neumeister.

Jak se stát speciálním pedagogem

Jedinou možností, jak získat kvalifikaci speciálního pedagoga v rámci celoživotního vzdělávání, je absolvování „Doplňujícího studia k rozšíření odborné kvalifikace“ dle § 6a Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kde muze pracovat speciální pedagog

studia – Speciální pedagogika: Po absolvování studia naleznete uplatnění především v resortu školství na poradenských pozicích (školské poradenské zařízení a školní poradenské pracoviště), jako vyučující pak můžete působit i v mateřských školách.

Kde pracuje speciální pedagog

Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostickou, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost.

Co obnáší práce speciálního pedagoga

Pracuje na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními dětmi a dětmi s postižením. Uplatňuje a naplňuje strategie inkluzivního vzdělávání. Speciální pedagog se snaží o maximální rozvoj všech poškozených funkcí, o dosažení co nejvyššího stupně socializace u každého dítěte.

Kdo může dělat speciálního pedagoga

Podle § 18 tohoto zákona získává speciální pedagog kvalifikaci vysokoškolským vzděláním dosaženým studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřených na speciální pedagogiku.