Kdo je nesmrtelný?

Kdo je Nesmrtelny

Jako nesmrtelnost se označuje nemožnost úmrtí, věčný život ve fyzické nebo spirituální formě. V užším smyslu se jako nesmrtelnost označuje nemožnost úmrtí věkem. Nesmrtelnost je pouze hypotetická vlastnost, která nebyla prokázána, nicméně se často objevuje v mytologii, pověstech a také v kultuře.

Jak dosáhnout nesmrtelnosti

Podle britského odborníka vede cesta skrze genetické bioinženýrství nebo napojení těla na robotickou schránku. Ve druhém případě by tak mysl člověka mohla přežít jeho tělo napojená na externí technologie. V tom prvním by se zase vědci zdokonalili v obnově starých a umírajících orgánů a jiných částí těla.

Proč se říká nesmrtelnost chrousta

Přemýšlení o nesmrtelnosti chrousta je česká obdoba idiomu o denním snění (španělsky Pensando en la inmortalidad del cangrejo, kde cangrejo znamená krab/rak). Tato fráze se obvykle používá jako vtipný způsob, jak říci, že člověk nečinně nesedí, ale konstruktivně se zabývá kontemplací.

Kde žije Chroust

Chroust obecný je rozšířen po větší části Evropy a vyskytuje se i v Malé Asii. Východní hranice výskytu je přibližně v linii Estonsko-Voroněž-Oděsa. Dále na východ (až k Tichému oceánu) se vyskytuje pouze chroust maďalový.

Jak škodí chroust

Dospělí chrousti škodí okusováním listů vzrostlých stromů, larvy chroustů zase požíráním a okusováním kořínků obilnin a mladých stromků. Vývoj chrousta trvá 3 až 5 let. Od začátku dubna do začátku května se chrousti rojí a nalétávají na stromy, kde požírají listy.

Co přitahuje chrousty

Dospělí chrousti jsou aktivní od dubna do května, především za soumraku, kdy se rojí. Přes den sedí na stromech a požírají listy. Po setmění je přitahuje světlo, takže je můžeme spatřit, jak narážejí do oken nebo do svítilen.

Kde Hnizdi chroust

Dospělí chrousti se živí listy stromů, ale jejich larvy žijí pod zemí, kde se prokousávají kořínky a často napadají obilniny a další zemědělské plodiny. V minulosti způsobovali chrousti velké škody. Vývoj do dospělosti trvá čtyři roky. Dospělci se líhnou na podzim a přezimovávají v hrabance, kterou na jaře opouštějí.

Kdy zacinaji letat chrousti

Dospělí chrousti žijí pouze 5 až 6 týdnů, vylétávají od dubna do května, nejčastěji za soumraku.

Jak zabít chrousta

Insekticidy na likvidaci chroustů se v současné době pro malospotřebitele neprodávají. Používají se pouze v lesním hospodářství, a to jen zcela výjimečně. Pokud si tedy s chrousty neporadí přirození nepřátelé, zbývá poslední možnost – rytí.

Co vadi Chroustum

"Je to býložravec," řekl Hoskovec s tím, že chroustek letní určitě nekouše a není tak třeba se ho bát. Dospělci ale pojídají listy stromů a mohou tak napáchat škody. Největší problém představují larvy. "Žerou kořínky všeho – trávy, ale i keřů nebo zeleniny," řekl entomolog.