Kdo může žádat o invalidní důchod?

Kdy má člověk nárok na invalidní důchod

Invalidita prvního stupně odpovídá poklesu pracovní schopnosti o 35 až 49 %. Při invaliditě druhého stupně jde o pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 %. A při invaliditě třetího stupně je pracovní schopnost snížena o více než 70 %.
Archiv

Kdo žádá o invalidní důchod

Žádost o důchod podává sám občan. Je vhodné, když tak učiní po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem, který zná jeho zdravotní stav.
Archiv

Jak dlouho se musí marodit na invalidní důchod

*Během nemoci dostává nemocný nemocenské. Maximální doba, po kterou mu ho stát vyplácí, je 380 dní. *Nemocenské může být vypláceno i po uplynutí podpůrčí doby 380 dní.

Po jaké době lze znovu žádat o invalidní důchod

Invalidní důchod lze přiznat nejdříve ode dne vzniku invalidity stanovené posudkovým lékařem. O přiznání důchodu můžete požádat i zpětně, avšak bude vám doplacen maximálně pět let zpětně ode dne uplatnění žádosti o důchod.
Archiv

Jak postupovat při žádosti o invalidní důchod

Invalidní důchod vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Žádost podává sám občan prostřednictvím místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Podat žádost o důchod je možné v kterýkoliv úřední den.

Jak se posuzuje invalidita

Invalidita se posuzuje při zjišťovacích lékařských prohlídkách v řízení na základě žádosti o invalidní důchod nebo při kontrolních lékařských prohlídkách, kdy se ověřuje, zda a jak se změnil zdravotní stav, kvalifikace, pracovní schopnost a případně i stupeň invalidity.

Jak se posuzuje invalidní důchod

Na základě podání žádosti o ID začíná proces posuzování invalidity. Během něj ošetřující lékař pro potřeby OSSZ zpracovává a vydává podklady o vašem zdravotním stavu. Posouzení, zda jste invalidní a o jaký stupeň invalidity se jedná, provádí posudkový lékař na OSSZ.

Jak dlouho trvá schválení invalidního důchodu

Ačkoliv má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na vydání rozhodnutí o přiznání důchodu zákonných 90 dní, rozhoduje v mnohem kratší lhůtě, a to za 40 dnů. Tolik činí průměrná doba řízení u všech druhů důchodů.

Jaká je výše invalidního důchodu 2 stupně

Základní výměra invalidního důchodu je stejná pro 1. i 2. stupeň a v roce 2023 činí 4.040 Kč – vývoj základní výměry důchodu v minulosti naleznete na stránce o valorizaci důchodů.

Jak dlouho muze být invalidní důchod

Náleží invalidní důchod doživotně Invalidní důchod není přiznán trvale, záleží totiž na vývoji zdravotního stavu. Může dojít jak ke zlepšení, tak ke zhoršení. Pokud se zdravotní stav objektivně zhorší, můžete pochopitelně podat žádost o změnu výše invalidního důchodu.

Jaká je výše invalidního důchodu 3 stupně

Základní výměra invalidního důchodu 3. stupně je pro všechny důchody stejná a v roce 2023 činí její výše 4.040 Kč – vývoj základní výměry důchodu v minulosti naleznete na stránce s valorizací. Procentní výměra invalidního důchodu 3.

Kdo platí zdravotní pojištění za invalidní důchodce

Osoby v invalidním důchodu jsou státními pojištěnci, což znamená že zdravotní pojištění za ně hradí stát. Pokud by začaly vykonávat práci, která zakládá účast na pojištění, bude jim zdravotní odváděno i ze mzdy.

Jak často se kontroluje invalidní důchod

Příjemce invalidního důchodu musí každý rok absolvovat kontrolu zdravotního stavu. Neplatí vždy. Zdravotní stav však zpravidla není neměnný a v průběhu času může docházet k jeho zlepšení nebo naopak zhoršení. Z tohoto důvodu posudkový lékař OSSZ při stanovení invalidity určí také termín kontrolní lékařské prohlídky.

Z jakého platu se počítá invalidní důchod

Vzorec pro výpočet výše invalidního důchodu se ani v roce 2022 nijak nezměnil. Došlo pouze k navýšení jedné ze složek invalidního důchodu, a to základní výměry. Ta se i nadále odvozuje jako 10 % průměrného platu.

Jaký je průměrný invalidní důchod

Průměrný starobní důchod: V září 2021 byl průměrný starobní důchod v České republice přibližně 14 194 Kč měsíčně. Průměrný invalidní důchod: Ve stejném období, tedy v září 2021, byl průměrný invalidní důchod ve výši přibližně 10 365 Kč měsíčně.

Jakou práci při invalidním důchodu

Práce pro invalidní důchodce

Zákon neobsahuje žádné omezení ohledně práce jakou mohou invalidní důchodci vykonávat. Omezen není ani maximální výdělek. Stejně tak je možné si přivydělat jako OSVČ – invalidní důchod zde není překážkou.

Co je invalidita prvního stupně

Invalidita (§ 39 zákona o důchodovém pojištění)

nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.