Kdo objevil elektron?

Jak se objevil elektron

Elektron objevil při experimentech s katodovou trubicí Po přivedení napětí na elektrody prochází katodovou trubicí elektrický proud. Toto zařízení bylo předchůdcem prvních elektronek. v roce 1897 anglický fyzik John Joseph Thomson.
Archiv

Kdo objevil Atom

U zrodu atomismu stál Leukippos z Milétu (asi 500 – 440 př. n.l.), jeho myšlenky rozpracoval do ucelené podoby Demokritos z Abdér (asi 460 – 370 př. n.l.). Atomisté vycházeli z představy, že náš svět se skládá z prázdného prostoru a obrovského množství neviditelných, nedělitelných, neproniknutelných částic – atomů.
ArchivPodobné

Kdo pojmenoval elektron

Slovo elektron pochází z řeckého slova „jantar“ (ήλεκτρον), který zavedl William Gilbert.

Jak byl objeven Atom

První model atomu navrhl J. J. Thomson roku 1904, když poznal, že elektrony lze uvolnit z atomu kteréhokoli prvku a jsou tedy jeho nezbytnou součástí. Podle tohoto modelu je atom kulový, kladně nabitý útvar, v němž jsou rozptýleny záporně nabité elektrony.

Kdo objevil protony

Proton objevil Ernest Rutherford v r. 1919. Pozoroval, že částice alfa vystřelované do plynného dusíku, se v jeho scintilačním detektoru jeví stejně jako jádra vodíku. Rutherford určil, že zdrojem jader vodíku musí být dusík, a proto musí obsahovat jádra vodíku.

Kdo objevil atomové jádro

Už v roce 1911 objevil Ernest Rutherford atomové jádro při ostřelování tenké zlaté fólie alfa částicemi.

Kdo objevil neutrony

V roce 1935 získal James Chadwick za objev neutronu Nobelovu cenu za fyziku.

Kdo objevil kvarky

Kvarková struktura byla teoreticky předpovězena nezávisle na sobě M. Gell-Mannem a G. Zweigem v roce 1964. O pět let později došlo k potvrzení na lineárním urychlovači SLAC ve Stanfordu při rozptylových experimentech s protony.

Kdo objevil protony a neutrony

Jako první byl v roce 1897 popsán elektron. Ten objevil anglický fyzik Joseph John Thomson – a o devět let později za to získal Nobelovu cenu. V roce 1918 se dalšímu vynikajícímu fyzikovi, Ernestu Ruthefordovi, povedlo objevit další elementární částici – proton.

Co je menší než kvark

Dle standardního modelu částicové fyziky nemají kvarky vnitřní strukturu a jsou spolu s leptony a kalibračními bosony „nejmenší“ známé částice, ze kterých se skládá hmota. Baryony (například proton) se skládají ze tří kvarků, mezony (například pion) se skládají z jednoho kvarku a z jednoho antikvarku.

Co je to Quark

Kvarky jsou podle standardního modelu částicové fyziky elementární částice, ze kterých se skládají hadrony (tedy například protony a neutrony).

Co je to Hadron

Hadrony (řec. hadros = silný, bujarý) jsou subatomární částice. Jejich hlavní charakteristikou je silná jaderná interakce. V současné době se hadrony již nepovažují za elementární částice.

Jak velký je kvark

V roce 1974 se objevily první modely počítající s tím, že kvarky se skládají z dalších menších částic, takzvaných preonů. Dodnes však pro tyto teorie neexistuje jediná experimentální indicie, kvarky se chovají jako bodové až do rozměrů řádově 10−18 metru a tam je i hranice současných experimentálních možností.

Co je menší jak atom

Hadron je složená silně interagující subatomární částice (menší než atom). Hadrony mohou obsahovat kvarky, antikvarky, případně také gluony nebo být složeny pouze z gluonů.