Kdo to byl podruh?

Co je Podruhyně

Zvláště dospělé děti hospodáře mohly být do případného postoupení na místo hospodáře či i celoživotně (zvláště neprovdaní sourozenci hospodáře, kteří zůstali na gruntu) označováni jako podruzi (podruhyně, děvečky). V daném případě ač jako děti hospodáře již žily na daném gruntu v podnájmu (podruží).
Archiv

Co je to čeledín

Čeledín, jinak také zvaný pacholek, byl pomocník u sedláka. Čeledín pomáhal s různými pracemi v zemědělství, za odměnu u sedláka bydlel a stravoval se, dostával velmi nízký plat. Výplata probíhala buď týdně nebo za dohodnuté období nebo za konkrétní práci, někdy jednou ročně.

Kdo je Čeledin

čeledin, v. t; kdo k čeledi patří, jako její člen nebo služebník, Familiengenosse, Dienstbote.

Co je to Burmistr

pyšně), slze (slzy), chrást (chrastí, křoví), pěsnička (písnička), mamulka (maminka), drva (dřeva, polena), synek (chlapec, hoch), rynek (náměstí), burmistr (sta[84]rosta), grof (hrabě), peň (pařez), baránek (vrba smuteční to nad baránkem = nad zpěněnou vlnou, jako v písni Černá vlna na bílém beránku), izba (jizba), …

Co je to Čeledník

Původně slovo označovalo čeledník, tedy dům či místnost pro čeleď, podle staršího slova rataj (oráč, čeledín). Dnes se tento pojem užívá přeneseně v souvislosti s velkými neútulnými vnitřními prostorami.

Kdo je Maryčka Magdonova

V letech 1891 až 1893 pobýval básník Petr Bezruč ve Frýdku-Místku. Ví se o něm, že jeho oblíbeným místem byly hospůdky. V jedné z nich ho obsluhovala krásná Maryčka Sagonová, manželka hospodského, který byl alkoholik a svou ženu neustále trápil. Petr Bezruč ji údajně platonicky miloval.

Co je to Celedin

pojmenování pro zemědělského dělníka pracujícího dříve na statku za mzdu, stravu a byt, pro nějž ve spisovném jazyce existují označení čeledín a pacholek. Šlo zpravidla o dělníka ošetřujícího koně nebo pracujícího s nimi.

Kdo to byl markýz Gero

Habsburský se zapsal do českých dějin jako politik, vrchní velitel císařské rakousko-uherské armády, ale také jako hospodář a vlastník řady průmyslových podniků zejména na Těšínském Slezsku a Ostravsku. Ovlivnil ale také např. básnickou tvorbu slezského barda Petra Bezruče.

Proč maryčka Magdónová spáchala sebevraždu

Měla za manžela hospodského, který byl alkoholik a neustále Maryčku trápil. Petr Bezruč ji údajně platonicky miloval. Vyslechl si vyprávění místních horalů o jisté Maryčce Magdónové, která spáchala sebevraždu skokem do řeky poté, co ji hajný přivedl na Frýdecký zámek k výslechu, protože sbírala v lese dřevo na otop.

Co je to Bartovská Harenda

Bartovskou harendou není v básni míněna "Harenda" v Malenovicích, nýbrž nějaká hospoda v nynější městské části Ostrava-Bartovice. Kdybych popustil uzdu své fantazii, řekl bych, že měl namířeno odněkud ze Slezské Ostravy přes Bartovice, Šenov, Sedliště, Frýdek-Místek, Frýdlant n/O a Ostravici na Staré Hamry.

Proč Petr Bezruč

Rok 1899. V lednu 1899 začal Vladimír Vašek zasílat své básně Janu Herbenovi do časopisu Čas pod pseudonymem Petr Bezruč. Zároveň se v této době začal zhoršovat jeho zdravotní stav a objevilo se chrlení krve – příznak tuberkulózy.

Co je to DRVA

pyšně), slze (slzy), chrást (chrastí, křoví), pěsnička (písnička), mamulka (maminka), drva (dřeva, polena), synek (chlapec, hoch), rynek (náměstí), burmistr (sta[84]rosta), grof (hrabě), peň (pařez), baránek (vrba smuteční to nad baránkem = nad zpěněnou vlnou, jako v písni Černá vlna na bílém beránku), izba (jizba), …

Kde se narodil Bezruč

15. září 1867, OpavaPetr Bezruč / Datum narození

Kdo zhudebnil Slezské písně

Slezské písně v hudbě

Tři básně ze Slezských písní zhudebnil jako mužské sbory Leoš Janáček.

Co je ve dreve

Složení dřeva

Dřevo se skládá z celulózy (40 až 50 %), ligninu (20 až 30 %), hemicelulózy (20 až 30 %) a doprovodných složek. Mezi další organické látky dřeva patří v celkovém množství 1 až 3% (u tropických dřevin až 15%) terpeny, tuky, vosky, pektiny, třísloviny (jen u listnatých dřevin), steroly a pryskyřice.

Jak poznat dřeviny

Tomu, jak ta která část kmene vypadá, můžeme říkat vzhled, charakter, makroskopická stavba (co je viditelné pouhým okem), dříve tvářnost. Pro vzhled je kromě barvy důležitá i kresba, textura a ta má svůj základ v letokruzích.

Kdy zemřel Petr Bezruč

17. února 1958, OlomoucPetr Bezruč / Úmrtí

Jak poznat dub od buků

Ze snímků se dá poznat, že dub má část jádra velice širokou a naopak buk oproti dubu velmi úzkou. U buku pro naši výrobu používáme pouze část běli. Jádro využíváme zřídka, a to jen pro méně viditelné části produktu, jako je například spodní strana stolové desky.

Co je Kořenice

Kořenice je struktura dřeva v přechodné části kořene a kmene, která se vyznačuje různou spletí dřevních vláken (ořešák, jasan, dub, olše, topol).

Jak vypadá dub

Tradiční součástí české krajiny je dub letní (Quercus robur), opadavý listnatý strom s mohutnou a rozložitou korunou. Má rozbrázděnou a rozpukanou borku hnědé až tmavošedé barvy, peřenolaločné listy jsou tuhé a kožovité. Samčí květenství tvoří dlouhé jehnědy, samičí květy vyrůstají v paždí listů a mají červené blizny.

Jaké je nejdražší dřevo na světě

Jde o tzv. oudh, neboli agarové dřevo. Pochází ze stromů Aquilaria crassna, rostoucích na pomezí Thajska a Laosu.

Co je lepsi dub nebo buk

Dub má mnohem hezčí strukturu, ale přírodní pařený buk má zase příjemnou načervenalou barvu. Vše je pouze o vkusu a finančních možnostech zákazníka, jelikož spotřeba dubu velmi stoupá (většina produkce jde do Asie) a duby jako takové nestačí dorůstat. Tím je ovlivněna i vyšší cena produktů z dubu.

Co je lepší buk nebo dub

Dub – dobrá výhřevnost, dlouhá doba hoření, schne více než 2 roky. Bříza – vysoká výhřevnost, nepraská, březová kůra hoří i mokrá, dřevo je náchylné k hnilobě a vlhnutí, schne 1 rok. Buk – vynikající výhřevnost, dlouhá doba hoření, ideální dříví pro krby, poměrně rychle podléhá hnilobě, schne cca 2 roky.

Kde koupit dýhu

Já beru dýhu většinou www.alpidyha.cz.

Co je to dřevo

Dřevo je pevná vnitřní zdřevnatělá část vyšších rostlin, bez lýka a kůry. Tyto rostliny jsou označonávy jako dřeviny. Je zahrnuto do seznamu obnovitelných zdrojů energie, jako druh biomasy. Je to snadno dostupný materiál, využívaný po celou dobu své historie.