Kdo vlastní autorská práva?

Na koho se vztahují autorská práva

Autorské právo k dílu získává automaticky jeho autor, fyzická osoba, která dílo vytvořila (v případě spoluautorství všichni autoři společně a nerozdílně). Částečnou výjimkou jsou tzv. zaměstnanecká díla, tzn. díla, která autor vytvořil v rámci plnění svých povinností k zaměstnavateli.

Jak dlouho po smrti platí autorské právo

Nikdo jiný než vy nemá právo vaše dílo zveřejnit nebo reprodukovat. V zemích EU (v tomto případě 27 členských států EU) chrání autorské právo duševní vlastnictví po dobu života autora a 70 let po jeho smrti. V případě díla, na němž se podílelo více autorů, pak po dobu 70 let od úmrtí posledního žijícího autora.

Co patří do autorských práv

(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo").
ArchivPodobné

Která to jsou tzv osobnostní autorská práva

Osobnostní práva autorská jsou v Autorském zákoně vymezena taxativně a řadíme mezi ně (i) právo na zveřejnění díla, (ii) právo osobovat si autorství k dílu, (iii) právo autora na nedotknutelnost svého díla. (iv) právo na autorský dohled, a (v) právo na postmortální ochranu díla.

Co hrozí za porušení autorských práv

trest odnětí svobody až na dva roky; případně šest měsíců až pět let, získal-li pachatel činem značný prospěch nebo dopustil-li se takového činu ve značném rozsahu, a v případě získání prospěchu velkého rozsahu nebo způsobení škody velkého rozsahu tři až osm let; peněžitý trest až do 36 a půl milionu korun; trest …

Jak funguje autorské právo

Autorské právo, často také známé jako copyright, chrání autorská díla a práva jejich tvůrců po dobu, kterou stanovuje zákon. Pouze autor díla má právo rozhodnout, jakým způsobem bude s jeho dílem nakládáno a zda umožní jeho užití prodejem, půjčením, pronájmem, vystavováním nebo jiným způsobem.

Co je to porušení autorských práv

Porušování autorských práv nastává, když jakkoliv nakládáme s cizím autorským dílem, bez souhlasu autora či jeho vědomí. Stane se tak například když si koupíte DVD s hudbou jen pro vlastní potřebu, ale rozhodnete se ji sdílet s kamarádem. V tomto případě nastává tzv. porušení autorských práv.

Kdo může být autorem

Autorem, kterým je fyzická osoba, která vlastní tvůrčí činností vytvořila dílo vyhovující znakům uvedeným autorským zákonem, může být jedna osoba, ale i více osob, jako je tomu zejména u díla spoluautorského, kolektivního, či u díla souborného.

Jaké typy del chrání autorská práva

Autorským zákonem je chráněno jakékoliv dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké. Takovéto dílo musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

Jak neporušit autorský zákon

Jak neporušit autorský zákonpoužít výhradně vlastní zdroje.použít díla, na která se nevztahují autorská práva (lidová tvorba, neznámý autor apod.)uzavřít písemnou smlouvu s autorem díla.zaplatit autorovi za užití díla.používat tzv. otevřené galerie (open source)

Jak zjistit autorská práva

POdrobnosti a přesné informace by vám měla poskytnout agentura Dilia (http://www.dilia.cz/) , která se této oblasti věnuje.

Co hrozi za poruseni autorských práv

Nositelům autorských práv způsobil škodu ve výši nejméně 158 000 korun. Policisté nejen tento, ale i další případy porušování autorských práv, intenzivně šetří. Sedmadvacetiletému muži, v případě prokázání viny, hrozí za jeho nezákonné jednání až dvouletý trest odnětí svobody.

Jak se vyhnout autorským právům

Pokud byste se proto chtěli vyhnout autorským právům, je nutné obrázek řádně citovat, anebo ho využít jen k osobním = nekomerčním účelům.

Co se stane když poruším autorské právo

Je jasné, že porušení autorských práv je trestným činem. To znamená, že pokud autor úspěšně zažaluje, může být pokuta a někdy trest odnětí svobody. Zároveň má autor nárok na náhradu škody, která se vypočítává mimo jiné na základě předchozího zneužití díla.

Kdo je autorem

Autor či autorka je původce díla. Slovo pochází z latinského autor, auctor, což znamená původce, tvůrce. Původně slovo znamenalo „rozmnožovatel“ – z latinského augere (resp. jeho trpného příčestí auctus) = zvětšovat, množit.

Co když jsem si nebyl vědom toho že jsem porušil něčí práva chráněná autorským zákonem

V případě takového porušení bude „uplatněn“ příslušný právní postih jako výsledek odpovídajícího soudního řízení. Obecně platí pravidlo: „neznalost zákona neomlouvá“, tudíž je jasné, že by si každý měl být vědom toho, zda v daném případě jedná v souladu s právem či nikoliv.

Kdo je autorem Wikipedie

Wikipedie byla spuštěna 15. ledna 2001 Jimmym Walesem a Larrym Sangerem. Její jméno navrhl Larry Sanger, jako spojení slov „wiki“ (havajské slovo pro „rychlý“) a „encyklopedie“.

Kdo vlastní Wikipedii

Nadace WikimediaWikipedie / VlastníkNadace Wikimedia je nadace, která spravuje wiki projekty Wikipedie, Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikizdroje, Wikimedia Commons, Wikicesty, Wikizprávy, Wikidruhy, Wikiverzita a další. Byla založena dne 20. června 2003 zakladatelem Wikipedie Jimmy Walesem jako nezisková organizace podle zákonů státu Florida. Wikipedie

Kdo plati Wikipedii

Na rozdíl od jiných úspěšných webových stránek není Wikipedie financována z reklamy a ani neprodává údaje o uživatelích za účelem zisku. Místo toho Wikipedii podporují její čtenáři – všichni, kteří ve Wikipedii spatřují hodnotu a chtějí nadále podporovat její úspěch.

Kdo je Jimmy Wales

Jimmy Donal „Jimbo“ Wales (* 7. srpna 1966 Huntsville, Alabama, USA) je jeden ze zakladatelů Wikipedie, propagátor webů typu wiki a internetový podnikatel.

Kdo tvoří Wikipedii

Celý projekt včetně české části provozuje nadace Wikimedia Foundation, založená podle zákonů státu Florida (USA). Na tvorbě české Wikipedie se přibližně 10 % podílejí i lidé ovládající češtinu a žijící mimo Česko.

Proč chce Wikipedie peníze

Peníze. Peníze umožňují spolupráci ve velkých sociálních společenstvích. Peníze zjednodušují a snižují transakční náklady směny. Oproti přímé směně statků umožňují přehledné porovnání cen jednotlivých statků, směny mezi jedinci, kteří navzájem nepoptávají svoje produkty a směnu při nenásobných cenách zboží.

Jak prispet Wikipedii

Wikimedia Foundation můžete přispět na podporu provozování Wikipedie a volného šíření znalostí několika způsoby: Nejběžnějšími způsoby jsou kreditní nebo debetní karty od hlavních poskytovatelů (VISA, Mastercard, Discover nebo American Express), PayPal, Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay a bankovní převod.

Kdo platí Wikipedii

Na rozdíl od jiných úspěšných webových stránek není Wikipedie financována z reklamy a ani neprodává údaje o uživatelích za účelem zisku. Místo toho Wikipedii podporují její čtenáři – všichni, kteří ve Wikipedii spatřují hodnotu a chtějí nadále podporovat její úspěch.

Kdo spravuje Wikipedii

Odkud je Wikipedie řízená Technické fungování serveru zajišťují zaměstnanci nadace Wikimedia v San Francisku. Spravují všechny jazykové verze Wikipedie.